אילו חוקים חלים בבית דין לעבודה ?

אילו חוקים חלים בבית דין לעבודה ? בית הדין לעבודה מוסמך לדון בכל העניינים שבין עובד למעביד, בין מועמד לעבודה למעסיק במסגרת המשא ומתן בינם ובין מי שסיים את עבודתו למעסיקו. בית הדין דן בעניינים אלו מכוח החוקים המיוחדים ליחסי עבודה אך גם מכוח כל החוקים האזרחיים האחרים, אלא אם כן נשללת ממנו הסמכות במפורש בחוק. כך חלים על בית הדין כל חוקי החוזים, עשיית עושר ולא במשפט וחוקים אחרים. שאלות משפטיותבית הדין לעבודה