תביעה בגין שירותי תרגום

דוגמא לפסק דין בנושא תביעה בגין שירותי תרגום: 1. תביעה ותביעה שכנגד שעניינן שירותי תרגום אתרים שX סיפק לגלובל או לגרינוולד. רקע 2. X הוא בעל תואר דוקטורט במדעי המחשב, והוא עסק, בין היתר, בבלשנות חישובית ובתוכנות עיבוד שפה טבעית. 3. גרינוולד הוא מנהלן של שתי חברות: האחת, הנתבעת והתובעת שכנגד - גלובל תרגומים בע"מ (להלן: גלובל), והשנייה, די.גי'. טק בע"מ (להלן: די.ג'יי. טק). שתי החברות יחדיו ייקראו להלן "החברות". גרינוולד וגלובל ייקראו "הנתבעים". 4. הנתבעים מספקים שירותי תרגום אתרים, תוך שימוש בתוכנה ובמתרגמים אנושיים המתקנים את התרגום האוטומטי דרך ממשק עריכה (להלן: האדיטור). 5. בחודשים יוני עד אוגוסט 2009 X סיפק שירות לנתבעים כפרילנסר. לטענתו, הוא נשכר לצורך ביצוע שיפורים באדיטור ובפלט של תוכנה קיימת. חשבונית בגין חודש 6/09 שולמה. 6. תביעתו של X היא בגין חשבונות לחודשים 7/09 ו- 8/09 (בסך של 7,689 ₪ ובסך של 11,184 ₪), שלא שולמו. כן תבע X עגמת נפש בסך של 4,000 ₪ והוצאות בסך של 466 ₪ (התיק החל בבית המשפט לתביעות קטנות). 7. תביעתם של גרינוולד וגלובל הינה להחזר הכספים ששילמו לX ובשל נזקים כלליים שנגרמו כתוצאה מעבודתו. לטענתם, התחייב X לפתח תוכנת תרגום מתקדמת, אך לא עמד בהתחייבות זו. 8. מכאן, הצדדים חלוקים הן בשאלת מהות העבודה שהוזמנה מX, והן בשאלת איכות עבודתו. נושא העילה האישית נגד גרינוולד 9. X טען ליריבות בינו לבין גרינוולד עצמו. X העיד כי כל ההסכמות בנוגע לעבודתו ולשכרו, היו עם גרינוולד ולא עם החברות. השכר בגין חודש 6/09 שולם בשיק אישי של גרינוולד, כאשר על השיק אין חותמת של חברה בע"מ, והשם על השיק (גלובל תרגומים) הוא שם מסחרי ולא שם של חברה בע"מ. אף הכתובת על גבי אותו שיק היא כתובתו האישית של הנתבע. X אף העיד כי עבד במשרדו של גרינוולד, ברחוב קלאוזנר 4 רעננה, אך לא ראה כל שלט או סימן לכך שמדובר במשרדים של חברה. 10. גרינוולד העיד כי ההתקשרות הייתה עם גלובל בלבד. גרינוולד הפנה לדו"ח סיסטרן שהוכן על ידי X וד"ר ולן, בו נרשם כי הדו"ח מוגש ל- (DAVID GRUNWALD (GLOBAL TRANSLATIONS. החשבונית הוצאה על שם די.ג'י. טק בע"מ ולא לגרינוולד. גרינוולד אף הפנה לכך שהעבודה בוצעה במשרדי גלובל, שאינם כתובתו הפרטית. 11. אני מקבלת את עמדתו של X, לפיה ההתקשרות הייתה עם גרינוולד באופן אישי. התשלום לX נעשה בשיק אישי של גרינוולד, כאשר הפרטים על גבי השיק הם פרטים אישיים של גרינוולד, והשם גלובל מופיע כשם מסחרי (ללא ציון המילה "בע"מ). גם השם המופיע בדו"ח שעליו ביקש גרינוולד להתבסס, הוא שמו של גרינוולד, והשם של גלובל הופיע ללא ציון "בע"מ", כלומר בשם מסחרי בלבד. בזמן אמת, גרינוולד השיב לדרישותיו של X באופן אישי, מבלי לציין כי הוא פועל בשם חברה כלשהי. מכתבו מיום 23.10.09 אינו נושא כותרת של אחת החברות, ואף לא חתום בשם אחת החברות, אלא על ידי גרינוולד באופן אישי. גרינוולד שינה את גרסאותיו באשר ליריבות. בבקשה שהגיש לביטול פסק דין, טען כי שירותיו של X ניתנו לחברת די. ג'י. טק (סעיף 11 לתצהיר מיום 18.4.10). בכתב ההגנה טען גרינוולד כי היריבות היא עם חברת גלובל (סעיף 32). זאת ועוד, גרינוולד מצא לנכון להגיש תביעה שכנגד באופן אישי, ובכך גילה את דעתו, לפיה ההתקשרות נעשתה עמו באופן אישי ולא עם החברות. לנוכח כל אלה, אני סבורה שאין בכיתוב על החשבוניות שהוציא X כדי להכריע. ראשית, משום שאחת החשבוניות (מספר 8) הוצאה אף היא על השם המסחרי ולא על שם חברה בע"מ. שנית, משום שהחשבונית היא ראיה אחת מתוך מסכת ראייתית, בה קיימת עדיפות לראיות התומכות בעמדתו של X. באשר לטענה שהעלה גרינוולד, הנוגעת להטעיית שלטונות המס, גרינוולד עצמו אינו יכול לאחוז בטענה זו כאשר הוא עצמו היה שותף להטעיה נטענת זו. מכל מקום, גם לוּ הייתה הטעיה, אין בכך כדי לשנות את פני המצב העובדתי באשר ליריבות. אציין במאמר מוסגר, כי X העיד שבאותה עת היה בראשית דרכו כעצמאי, ונראה כי לא ייחס משקל לכיתוב על החשבונית, אותו ביצע בהתאם למה שגרינוולד עצמו ביקש (עמ' 24 ש' 27 - 28). התביעות לגופן העדויות מטעם X 12. מטעם X העידו הוא וד"ר ולן. מה הוזמן 13. X העיד כי גרינוולד פנה אליו לצורך קבלת שירותיו. X שלל את הטענה כאילו הציג שהוא על סף פיתוח תוכנה מתקדמת (כטענת גרינוולד), וציין כי אמנם פיתח אלגוריתם מסוים, אך מעולם לא הציעו כתוכנה מסחרית. X ציין כי בכל ההתכתבויות בין השניים, מעולם לא הוזכר נושא של פיתוח תוכנת תרגום מתקדמת. 14. לפי עדותו של X, הוא ביצע מספר עבודות במסגרת ההיכרות עם גרינוולד: א. עבודה שבוצעה יחד עם ד"ר אינגריד ולן, הוצאת דו"ח בדיקת סיסטרן. ב. בדיקת תוכנה שX פיתח, העוסקת בשליפת מונחים מקצועיים מטקסט, על שני טקסטים שונים. אף זו עבודה שבוצעה, ושכרו של X בגינה שולם בשיק אישי של גרינוולד, מיום 23.6.09. ג. עבודה לשיפור הפלט של התרגום האוטומטי ושיפור האדיטור באתר של גרינוולד. עבודה זו, היא העבודה שבגינה לא שולמו החשבונות לחודשים 7/09 ו- 8/09 (להלן: העבודה). בנוסף לאותה עבודה, X סייע בתכנות כללי ובניקוי התרגומים שהופקו מווירוסים, אך שתי עבודות אלו היו שוליות יחסית לעבודה של שיפור הפלט והאדיטור. לפי עדותו של X, העבודה התבצעה באמצעות המחשב הנייד שלו, כאשר הוא עצמו התחבר למחשב של גרינוולד דרך רשת האינטרנט. X עבד במשרדו של גרינוולד באופן קבוע, אך מספר פעמים עבד מביתו, באישורו של גרינוולד. 15. ד"ר ולן תמכה בעדותו של X, לפיה הוזמנו על ידי גרינוולד עבודות שונות, וגרינוולד לא הזמין מX תוכנת תרגום מתקדמת. ד"ר ולן העידה כי מעולם לא שוחחה עם גרינוולד על תוכנת תרגום מתקדמת שX פיתח, כנטען, שכן תוכנת סיסטרן, בה השתמש גרינוולד, סיפקה את הפונקציה הזו, וגרינוולד השתמש בה באופן שוטף. גם בפגישה המשותפת שנערכה בתחילת הדרך בין הצדדים, בחודש 2/09, לא נאמר דבר בקשר ל"תוכנה מתקדמת", וכל שדובר היה שד"ר ולן תוסיף מילון קולינארי לתוכנת הסיסטרן כדי לשפר את הדיוק של התרגום. לפי עדותה, היא וX הציעו שירותי ייעוץ בתחום עיבוד שפה טבעית, ובעקבות כך גרינוולד יצר קשר עמה ועם X במקביל, וביקש לקיים פגישה משותפת. העבודה הראשונה הייתה כתיבת דו"ח כדאיות על תוכנת הסיסטרן. לפי עדותה של ד"ר ולן, עסקינן בתוכנה מקצועית, שרכישת רישיון שנתי לשימוש נרחב בה כרוך בהוצאה משמעותית. גרינוולד התלבט בשאלה האם להשקיע כספים ברישיון לשימוש בתוכנה, ולשם כך הוכן דו"ח הכדאיות על ידי ד"ר ולן וX יחדיו, כאשר כל אחד מהם כתב חלק אחר. העבודה השנייה, שאף בה השתתף X, נגעה להכנת מילון ממוחשב, תוך שימוש בתוכנה ובשרת של חברת סיסטרן, פרויקט שבוצע ע"י ד"ר ולן. X פיתח תוכנה לצורך אותו פרויקט, שנועדה לזרז את תהליך תיקוני השגיאות בתרגום האוטומטי. לקראת סוף ההתקשרות, גרינוולד ביקש מX להוציא רשימת מילים רלבנטיות כדי לזרז את תהליך בניית המילון. ד"ר ולן העידה כי X עבד על אפליקציה לתיקון הפלט. מה היה הסיכום בנוגע לשכר בגין העבודה 16. לפי עדותו של X, הצדדים הסכימו כי בשלב הראשון יקבל סך של 120 ₪, בצירוף, מע"מ לשעה, וכי אם גרינוולד יהיה מרוצה מהעבודה, כפי שאכן היה, השכר יעמוד על סך של 150 ₪, בצירוף מע"מ, לשעה. X צירף הקלטה ותמלול של שיחה שהתקיימה בינו לבין גרינוולד, ביום 30.6.09, המאשש עדות זו. X הפנה לכך ששכרו עבור העבודה שביצע בחודש 6/09, שולם, לפי תעריף של 120 ₪ לשעה ל- 24 השעות הראשונות, ולפי תעריף של 150 ₪ ליתרת השעות. X העיד שעבד 44 שעות בחודש 7/09 ו- 64 שעות בחודש 8/09, ולפיכך תבע סך של 7,689 ₪ ושל 11,184 ₪ בהתאמה. איכות העבודה 17. X העיד כי העבודה בקיום שיפורים לאדיטור ושיפורים כלליים באתר האינטרנט, נשאה פרי. לקראת תום עבודתו, בסוף חודש 8/09, הדגים לגרינוולד את תוכנת האדיטור המשופרת על המחשב הנייד שלו, והתוכנה פעלה מצוין. X ציין כי מעולם לא התבקש על ידי גרינוולד לתקן או להתאים את התוכנה למחשב של גרינוולד, ולא ניתנה לו הזדמנות לעשות כן. X ציין, כי הסיכום בין הצדדים היה על שכר לפי שעות עבודה ולא לפי תוצאה. בנוסף, X הפנה לכך שבהתכתבויות בין הצדדים בחודש 9/09, בהן הלין על כך שלא שולם שכרו לחודש 7/09, גרינוולד כלל לא התכחש לחוב והבטיח לבצע את התשלום. זאת ועוד, לאחר שנשלח לגרינוולד מכתב התראה ביום 8.10.09, X הגיע למשרדו, כדי ליתן לו אפשרות לשלם את החוב. גרינוולד הציע כי הצדדים יגיעו לפשרה, דבר שX לא הסכים לו, וכך הסתיימה הפגישה. לגופן של הטענות לאיכות העבודה, X הפנה למייל מיום 10.9.09, שם גרינוולד ציין כי הוא "בטוח" שמדובר ב"תיקון פשוט", וכי האדיטור החדש מעולם לא נוסה. באותה חליפת מיילים גרינוולד אף נתן לX את הסיסמה הראשית למערכת. X הוסיף וציין כי אין רלבנטיות להתכתבויות, שגרינוולד צירף כראיה לכאורה לכשלים בעבודתו. המייל מיום 7.7.09 ציין בעיה באחד מרכיבי האבטחה, כאשר במייל נוסף מיום 8.7.09 גרינוולד ציין כי אינו מאשים את X בעניין. זאת ועוד, לאחר אותו מייל, X המשיך לעבוד כחודשיים. במייל ביום 1.9.09 צוין כי "האדיטור עובד", ואילו במייל מיום 10.9.09 צוין כי מדובר ב"תיקון פשוט". עדותו של גרינוולד מה הוזמן 18. גרינוולד העיד כי X התחייב לפתח תוכנה, שתסייע לגלובל להוביל בתחום התרגום האוטומטי, ב"משך זמן" הפיתוח ובגרף כספים עבור תוכנה שכלל לא עבדה. לפי עדותו, במהלך חודש 11/08, X פנה לגלובל, הציג את השכלתו, וציין כי משך שנים רבות התמחה בתחום של ניתוח טקסטים אנושיים ובתרגום, וכי יש לו ניסיון רב בכתיבת תוכנות. X ציין כי פיתח תוכנה מתקדמת שעוסקת בתרגום טקסטים אנושיים, שתוכל להקל על עבודת הנתבעים. תוכנה זו סיקרנה את גרינוולד, והוא יצר קשר עם X ביום 18.11.08 בבקשה לשוחח עמו על קונספט רעיוני בתחום התרגום. לפי עדותו של גרינוולד, X ציין שהוא יכול לבצע ממשק בין התוכנה שפיתח לבין התוכנה שבשימוש גלובל (תוכנת סיסטרן). כעבור זמן קצר, פנה X לגרינוולד בשנית, וביקש לצרף את ד"ר ולן למפגש. ביום 10.2.09 פנתה ד"ר ולן לגרינוולד, וציינה כי היא וX מוסיפים לעבוד על דו"ח הערכה של הממשק, דו"ח סיסטרן, וביקשו להדגימו לגרינוולד. השלושה נפגשו ביום 15.2.09 ברעננה, ולאחר שד"ר ולן הציגה את אותו דו"ח, נדרש סך של 2,500 ₪, בצירוף מע"מ, עבור הכנתו. גרינוולד הפנה לשתי חשבוניות שהוציא X: האחת, מספר 001, בה נרשם עבור "דו"ח סיסטרן" והשנייה, שמספרה 008, בה נרשם "בדיקת תוכנה". גרינוולד טען כי שלוש העבודות אליהן התייחס X, קשורות האחת לאחרת. דו"ח סיסטרן הוא דו"ח הקשור לתוכנה עמה הנתבעים עובדים. העבודה השנייה לא הייתה שליפת מונחים מקצועיים, שהרי נרשם בחשבונית 008 "בדיקת תוכנה". גרינוולד הפנה למייל מיום 7.7.09, נספח ח' לתצהירו, המאזכר את ד"ר ולן ואת המשך העבודה על תוכנת הסיסטרן. השכר המוסכם 19. לטענת גרינוולד, X החל לעבוד במשרדי גלובל בחודש 6/09. עד ליום 26.6.09 עבד 24 שעות. לאחר מכן, X דרש העלאה, אך לא היה כל סיכום בעניין זה. איכות העבודה 20. באשר לעבודה (מושא התביעה), גרינוולד טען כי בעבודתו של X התגלו ליקויים, שגרמו לו נזקים. לטענתו, לא התקיים דבר ממה שהבטיח X. התוכנה לא עבדה, קבצים שלמים לא נשמרו ואבדו, והיה צורך לשחזרם או לחזור עליהם. בנוסף, התרגום לא היה תרגום, והאדיטור לא עבד. גרינוולד הפנה למייל שלו מיום 7.7.09, נספחים ז' ו- ח' לתצהירו. כן הפנה למייל מיום 24.8.09 שם רשם: "you said I would have an update this morning. Now it is evening/night. What is the update? The editor is not working" במייל נוסף, מיום 10.9.09, רשם גרינוולד: "the Editor does not save at all…" לטענת גרינוולד, אף לאחר שלX היה ברור כי אין ולא כלום בתוכנה עליה התפאר, המשיך לשלוח דרישות תשלום. גרינוולד הוסיף וציין כי לאחר שהפרשה התפוצצה, התברר כי X כלל לא הגיע להשלמת פיתוח התוכנה. גרינוולד אף הוסיף והשיב כי באשר לעבודה שבוצעה על ידי קסירר, המצהיר מטעמו של גרינוולד, זו שולמה במלואה. 21. מכאן, תבעו גרינוולד וגלובל החזר הסכומים ששולמו לX (לפי חשבונית 001 וחשבונית 008), הוצאות המשפט וכן סך כללי של 30,000 ₪ בגין אובדן זמן ועגמת נפש. דיון 22. דין תביעתו של X להתקבל, וכך גם גרסתו בכל השאלות השנויות במחלוקת. דין תביעתם של גרינוולד וגלובל - להידחות. 23. על דרך הכלל, העדפתי את עדותו של X. עדות זו נתמכה בעדה שאינה מעוניינת בתוצאות המשפט. עדותם של X ושל ד"ר ולן הותירה רושם מצוין, ולא התגלו בהן סתירות. מנגד, עדותו של גרינוולד הייתה עדות יחידה, והתגלו בה סתירות רבות. כך, גרינוולד טען הן שX הפסיק את העבודה ביוזמתו, והן שX הפסיק את העבודה לאחר שהוא, גרינוולד, ביקש ממנו (עמ' 8 ש' 24 - 27). גרינוולד טען כי לא האשים את X במרמה (עמ' 9 ש' 16), אך בסעיף 8 לכתב ההגנה (עליו חתם בעצמו, עת ההליך היה עדיין במסגרת של תביעות קטנות) נקט במילה זו ממש. כך, גרינוולד טען כי לא נתן אישור לX לעבוד מביתו (סעיף 19 לכתב התביעה, עמ' 17 ש' 28). בהמשך התברר, כי אף שגרינוולד ידע על כך, הוא לא מחה בפני התובע (עמ' 18 ש' 4), ולאחר מכן שינה ואמר כי אינו זוכר האם מחה אם לא (עמ' 18 ש' 9). אציין כי ד"ר ולן העידה כי גרינוולד התחמק גם מתשלום שכרה. עדות זו לא נסתרה, אך העדפתי לבסס את פסק הדין על הממצאים הנוגעים במישרין לסכסוך מושא התובענה. 24. לעניין מהות העבודה: גרינוולד לא הגיש כראיה את התוכנה. ראיה זו חשובה לתמיכת שתי טענותיו: הן באשר למהות העבודה שבוצעה, והן באשר לליקויים או לפגמים בה. גרינוולד טען בתחילה כי הקבצים עדיין נמצאים, אך לאחר מכן חזר בו וטען כי החליף שרת, ועל כן הקבצים אינם בנמצא (עמ' 11 ש' 15 - 17). גרינוולד לא נתן הסבר ממשי מדוע לא שמר את התוכנה, אף שידע כבר בחודש 10/09, ולכל המאוחר בסוף שנת 2009 (עם הגשת תביעתו של גרינוולד), על כך שהסכסוך יעבור לבירור משפטי. בכל התכתובות הרבות שהוצגו על ידי שני הצדדים, אין אזכור של אותה תוכנה חדשנית שX הציע לכתוב לפי טענת גרינוולד. אף טענתו של גרינוולד בלתי מסתברת. לפי עדותו הוא, התוכנה נועדה להחליף את תוכנת הסיסטרן, שרישיון השימוש בה עולה עשרות אלפי דולרים (עמ' 12 ש' 10 - 11, 30 ואילך). בלתי מסתבר כי X הציע לגרינוולד תוכנה משופרת עבור עלות זניחה יחסית, של שעות הטמעתה בלבד. זאת ועוד, בין הצדדים הוסכם ששכר עבור דו"ח בדיקה של תוכנת הסיסטרן בלבד יעמוד על 5,000 ₪ (מחצית לX ומחצית לד"ר ולן). 25. באשר לשכר העבודה: גרינוולד אישר שהסכים לשלם לX תעריף של 150 ₪ לשעה. גרינוולד אף אישר כי הסכים לשלם סך של 100 ₪ בחודש הראשון, סך של 120 ₪ בחודש השני וסך של 150 ₪ לאחר מכן (עמ' 14 ש' 26 - 28). בכתב ההגנה שהוגש בחתימתו, גרינוולד טען כי הסכים לשלם סכום זה עקב האמון שנתן בהבטחותיו של X, כי תוך מספר ימים התוכנה תפעל. גרסה זו אינה מתיישבת עם העובדה שגרינוולד אמר בהקלטה מיום 30.6.09 כי מספר שעות לא יספיקו לקדם את העבודה באופן משמעותי. גרינוולד טען, כי כתב ההגנה התייחס לשלב מאוחר יותר בביצוע העבודה (עמ' 16), אך טענה זו אינה מבוססת מבחינת סדר הזמנים, שכן ההקלטה משקפת את ניהול המשא ומתן הכספי. עובדה נוספת התומכת בעמדת X באשר לתעריף המוסכם היא שגרינוולד שילם בגין חודש 6/09 תעריף של 150 ₪ בגין חמש השעות האחרונות. 26. אינני מקבלת את גרסתו של גרינוולד באשר לליקויים בעבודתו של X. לטענת גרינוולד, התגלו פגמים בעבודה כבר בתחילת חודש 7/09. למרות האמור, גרינוולד לא מצא לנכון להפסיק את עבודתו של X, והעבודה הופסקה לאחר שX ביקש לסיים מיוזמתו (עקב מעבר לפרויקט אחר, עמ' 8 ש' 22 - 23). כאשר X קבל בפני גרינוולד על אי תשלום שכרו, גרינוולד מעולם לא העלה בזמן אמת טענה באשר לליקויים. אדרבה, גרינוולד התחייב לשלם (מייל מיום 6.9.09, נספח 3 לתצהיר) והתנצל על העיכוב, ביקש מX להעביר את פרטי חשבון הבנק והתחייב להפקיד את הכסף ישירות (מיילים מתאריכים 10.9.09 ו- 11.9.09, נספח 14 לכתב ההגנה). טענתו של גרינוולד לפיה התחייב להעביר הוצאות כלשהן (עמ' 12 ש' 23), אינה נתמכת בלשון המיילים, אינה מסתברת על פניה ולא תורמת למהימנותו. זאת ועוד, אף שלטענת גרינוולד נגרמו לו נזקים, הוא תבע לראשונה נזקים אלה רק במסגרת התביעה הנגדית. טענת הנזקים לא הועלתה גם במכתב התשובה שכתב גרינוולד לפניית בא כוחו של X, ביום 23.10.09, ולגרינוולד לא היה הסבר מניח את הדעת לכך שבזמן אמת, כאשר הנושא עבר לפסים משפטיים, לא מצא לנכון להעלות טענה כה מהותית (עמ' 9 ש' 29 ואילך). אמנם, בשלב מסוים, גרינוולד התלונן על בעיות שונות, אך אין כלל ראיה לכך שבעיות אלו נוגעות לעבודתו של X. אדרבה: גרינוולד לא מצא לנכון לשמור את התוכנה כדי להוכיח את עצם קיומה או את הבעיות בהפעלתה. למותר לציין, כי על טענה לליקויים להיות מגובה בחוות דעת שבמומחיות, הן באשר לעצם קיומם והן באשר לקשר שלהם לעבודתו של X (במייל מיום 7.7.09 X הכחיש קשר לתקלה שנוצרה). יתר על כן, בתכתובת המייל גרינוולד נתן לX את הסיסמה הראשית למערכת, וכן ציין כי הוא "בטוח" שמדובר ב"תיקון פשוט", וכי האדיטור החדש לא נוסה מעולם. מנגד, עדותו של X לפיה הציג לגרינוולד תוצר תקין (במחשב שלו), לא הופרכה. זאת ועוד, גם עדותו של X לפיה גרינוולד לא נתן לו הזדמנות להתמודד עם טענות או עם קשיים שהתעוררו, אף שהמשיך לעמוד לרשותו של גרינוולד בחודש ספטמבר 2009, ומתחילת אותו חודש אף לא דרש שכר, לא הופרכה (עמ' 28 - 29). גרינוולד ניסה לטעון כי לX אין מומחיות בתחום בו התחייב לספק שירותים. טענה זו הופרכה בחקירתו הנגדית של X, שפירט את הכשרתו המקצועית וניסיונו, כולם רלבנטיים לשירותים שניתנו (עמ' 25 - 26). X נחקר ארוכות באשר לפרטים שונים בקורות החיים, שלא הוזכרו על ידו באתר מסוים. אין לנקודה זו כל רלבנטיות, שכן לא הוכח שפרטים אלה (כגון: עבודה זמנית בתחום טכני) רלבנטיים לכישוריו או לעבודה מושא התובענה, ומכל מקום, לא נטען (וממילא לא הוכח) כי גרינוולד שכר את שירותיו של X על סמך המתואר באותו אתר, או כי לא היה שוכר אותו, לו ידע שX עבד במקומות נוספים שלא הוזכרו. אף איני רואה לזקוף לחובתו של X את העובדה שעזב את העבודה אצל גרינוולד לטובת עבודה אחרת. ראשית, גרינוולד טען לפגמים בעבודתו של X, אך לא העלה כל טענה לנזקים שנגרמו כתוצאה מהפסקת העבודה. שנית, גרינוולד לא שילם את שכרו של X, ולא ראיתי סיבה מכוחה נדרש X להמשיך ולעבוד ללא קבלת תמורה. שלישית, הוכח כי X עדיין העמיד עצמו לרשותו של גרינוולד, לצורך מתן מענה לבעיות שהתעוררו (חליפת המיילים מחודש ספטמבר 2009). 27. באשר לסכום תביעתו של X, לא מצאתי לפסוק עלות מכתב התראה של עורך דין או עגמת נפש. ההוצאות הכרוכות בניהול התביעה ייפסקו בנפרד. סיכום 28. התביעה של X מתקבלת. תביעתו של גרינוולד נדחית. 2. אני מחייבת את גרינוולד לשלם לX סך של 18,873 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.12.09 ועד להיום. כן אני מחייבת את גרינוולד לשלם לX את הוצאות המשפט (אגרה ועלות תמלול), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הוצאתן ועד היום. בנוסף, ישלם גרינוולד לX שכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,000 ₪. כל הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. זכות ערעור כדין לבית המשפט המחוזי (מרכז). תרגום