העונש על שוד נהג מונית

דוגמא לפסק דין בנושא מה העונש על שוד נהג מונית:     ערעורים על חומרת העונש וערעור על קולת העונש. המערערים בע"פ 10056/03 ובע"פ 10197/03 - אולגה אליקייב וריפא דזינטרס (המערערים) - מערערים על חומרת העונש שנגזר עליהם בבית-המשפט המחוזי, ואילו המדינה מצידה מערערת על קולת העונש שנגזר על המערערים. שמענו את שלושת הערעורים כאחד ולהלן פסק-דיננו.   המערערים הורשעו בבית-המשפט המחוזי בבאר שבע - על-פי הודאתם - בקשירת קשר לביצוע פשע, בשתי עבירות של שוד מזויין בחבורה ובעבירה של דרישת נכס באיומים. משהורשעו כך בדינם נגזר דינו של ריפא לארבע שנות מאסר לריצוי בפועל ולשמונה עשר חודשים מאסר על-תנאי ואילו דינה של אולגה נגזר לשלוש שנות מאסר לריצוי בפועל ולשמונה עשר חודשים מאסר על-תנאי.   ואלו היו הפרשות שהמערערים הורשעו בעניינן. יום אחד בחודש ינואר 2003 נסעו המערערים במוניתו של פלוני, ובמהלך הנסיעה הודיעו השניים לנהג המונית: "זה שוד". אולגה שלפה סכין ולדרישתה העביר לה נהג המונית 200 ש"ח. ריפא דרש מנהג המונית כי יתן בידו כסף נוסף ואולגה ערכה חיפוש בבגדיו ובמונית ונטלה כרטיס אשראי של הנהג. או-אז הורה ריפא לנהג, באיומי אקדח, כי יעבור למושב האחורי. משעשה המתלונן כפי שנדרש, מסר ריפא את האקדח לאולגה, ובעוד זו מאיימת על הנהג במהלך הנסיעה באקדח, נהג ריפא ברכב לאשקלון. בהגיעם לאשקלון דרשו המערערים מן הנהג כי ימסור להם את הצופן של כרטיס האשראי שלו, ומשנענה הנהג לדרישתם משכו השניים סכום של ארבעת אלפים ש"ח משני סניפים של כספומט. לאחר-מכן רכשו המערערים סמים וריפא נהג במונית עד-אשר נגרם נקר באחד הגלגלים. לדרישת המערערים, ובעוד אולגה מאיימת עליו באקדח, החליף הנהג את הגלגל הפגום. סמוך לחצות התחנן הנהג לפני המערערים כי ישחררו אותו ואלה נענו לתחנוניו.   על-פי האמור באישום השני, ימים מספר לאחר השוד הראשון, נסעו השניים במוניתו של נהג אחר. במהלך הנסיעה, לאחר חצות הליל, הצמיד ריפא אקדח לראשו של הנהג, אולגה שלפה סכין, והשניים נטלו מן הנהג מאתיים וחמישים ש"ח. ריפא הורה לנהג לעבור למושב האחורי, ולאחר-מכן נהג את המונית למקום מגוריו של הנהג. אותה עת ערכה אולגה חיפוש בבגדיו של הנהג תוך שהיא מאיימת עליו באקדח, ובחיפוש זה נטלה ממנו מכשיר פלאפון ושרשרת זהב. בהגיעם למקום, נאלץ הנהג להכניס את המערערים לביתו, ואלה נעלו את הדירה וערכו בה חיפוש. הנהג הצליח לצאת את הדירה, להזעיק את המשטרה, וכך נעצרו המערערים בעת שניסו להימלט.   קראנו את טיעוניהם המפורטים של באי-כוח בעלי-הדין והוספנו ושמענו טיעונים על-פה מפי באי-כוחם. באי-כוח המערערים הסבירו לנו כי מעשי שולחיהם נבעו מהתמכרותם לסמים וכי עתה החליטו השניים, כל אחד מהם לעצמו, להיגמל מסמים אחת ולתמיד. עוד שמענו מפי באי-כוח המערערים על נסיבות חייהם הקשים, על ילדותם הקשה, אך בעיקר, כאמור, על התמכרותם לסמים. באת-כוח המדינה מצידה טענה כי שומה עלינו להחמיר בעונשם של המערערים, בשים-לב למעשים הקשים שעשו ובתיתנו דעתנו לטראומה שנהגי המוניות חוו בעת שהיו נתונים לאיומיהם של המערערים.   אכן, מעשיהם של המערערים מעשים קשים הם ביותר, ולעת קריאת הערעורים - כך-גם לעת שמיעת הטיעונים על-פה - שאלנו עצמנו אם כסדום היינו לעמורה דמינו. המערערים בחרו להם טרף קל, נהגי מונית הנוהגים בריכבם ללא הגנה והנתונים לחסדיהם של אנשים רעים המבקשים לפגוע בהם ולגזול את רכושם. המערערים הטילו אימתם על שני נהגי המונית האומללים, ואין-ספק בדעתנו כי יחלוף זמן רב עד שאלה יירפאו מאימי החוויה הקשה שעברה עליהם. אכן, כל אחד ממעשי השוד נמשך שעות לא מעטות, ואין-צורך בדמיון מפליג כדי להבין ולהרגיש מה חשו שני נהגי המוניות שהמערערים היו לקרבנות להם. על רקע מעשיהם הקשים של המערערים מתגמדים שיקוליהם האישיים הקוראים לנו, אפשר, כי נקל עימהם בדינם או, למיצער, כי לא נחמיר עימהם בדין. אם-כך על דרך הכלל, לא-כל-שכן בתיתנו דעתנו להרשעותיו הקודמות הרבות של ריפא - הרשעות הכרוכות רובן במעשי אלימות - ולכך שפעם אחת אף נשלח לבית-האסורים למאסר בפועל בן חמש שנים. גם אולגה נושאת מאחורי גבה הרשעות קודמות - בנושאי סמים, גניבה ועוד - ואף-היא רצתה עונש מאסר של למעלה משלושה חודשים.   המערערים לא חסו ולא ריחמו על נהגי המוניות, ולא נמצא לנו טעם טוב כי בית-המשפט יחוס עליהם. אכן, זכרנו את אימרת חז"ל כי מי שנעשה רחמן במקום אכזרי סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן. בה-בעת, ונאמנים לדרכנו שלא למצות את הדין לעת ערעור המדינה, לא נגזור על המערערים עונשים שהיו ראויים כי ייגזרו עליהם.   אנו מחליטים לדחות את ערעוריהם של המערערים ולקבל את ערעורה של המדינה. תחת עונש המאסר בפועל שנגזר על ריפא אנו גוזרים עליו עונש מאסר בפועל בן שבע שנים, ותחת עונש המאסר שנגזר על אולגה אנו גוזרים עליה עונש מאסר בפועל בן שש שנים. עונש המאסר-על-תנאי שנגזר על המערערים יהיה כהחלטתו של בית-המשפט המחוזי. משפט פלילישודנהג מוניתמונית