פשיטת רגל בגלל התמכרות לסמים

מומלץ לקרוא את הקטע להלן אשר נבחר מפסיקת הערכאות השיפוטיות בנושא פשיטת רגל בגלל התמכרות לסמים: א.        מבוא         ביום 7.7.2011 ניתן לבקשת החייב צו כינוס. החייב הצהיר על חובות בסך 460,735 ₪ ל - 4 נושים והושת עליו תשלום חודשי בסך 200 ₪ החל מיום 1.8.2011. על פי דוח הכונס הרשמי כנגד החייב הוגשו 5 תביעות חוב בסך כולל של 428,394 ₪ מתוכן 226,554 ₪ בדין קדימה. סך של 156,487 ₪ הינם תביעות חוב בדין קדימה של המוסד לביטוח לאומי, מזונות, וסך של 66,868 ₪ הינה תביעת חוב בדין קדימה מטעם גרושת החייב גב' לוי בגין הפרש חוב מזונות.   כאמור בצו הכינוס חויב החייב לשלם לקופת הכינוס סך חודשי של 200 ₪ ולהגיש דוחות דו חודשיים בדבר הכנסותיו והוצאותיו.   ב.        גרסת החייב בנוגע להסתבכותו 1.        החייב טוען כי הסתבכותו הינה על רקע התמכרות לסמים אשר הובילה ליצירת חובותיו, לקריסת התא המשפחתי, פינויו מדירת המגורים ומכירתה ולאיבוד מקום עבודתו. בסעיף 4 לתצהיר התומך בבקשה מציין החייב כי לאחר קריסתו הוא החל בתהליך שיקום ארוך שאותו סיים בהצלחה וכי בכוונתו לפתוח דף חדש. 2.        בנוסף מודה החייב בתגובתו לבקשה לקציבת מזונות שהוגשה בתיק זה וכן בדיונים שהתקיימו בפני כי עד תחילת ההליך ומאז מתן צו הכינוס החייב איננו משלם מזונות. זאת משום שהוא מתקשה לעשות כן לאור מיעוט הכנסותיו. החייב מציין כי הוא מתקשה למצוא עבודה משום שהוא אסיר לשעבר ומשום שרישיון הנהיגה שלו נשלל או לא חודש. זאת בשל עבירות תעבורה שביצע, ולא בגין הגבלות שהוטלו עליו בהליכי הוצאה לפועל שנוהלו נגדו ואשר הוסרו משהוחל בהליך דנן, ובשל כך הוא מתקשה למצוא עבודה. לחייב לא היה הסבר בחקירתו מדוע הוא מתעקש למצוא עבודה רק כנהג. כמו כן החייב התקשה להסביר מהם הניסיונות למציאת עבודה שבוצעו על ידו, מה היו תוצאותיהם וזאת גם לאחר שחשיבות עניין זה הוסברה לו בדיון שהתקיים ביום 7.2.2012 בנוכחותו. 3.        החייב איננו כופר בעובדה כי מרבית חובותיו נשוא הליך זה (52%)הינם חובות בדין קדימה בגין אי תשלום מזונות והוא שב ומציין כי אין ביכולתו לשלם מזונות בשל אי יכולתו להשתכר למחייתו. החייב ציין כי הוא עובד שעתיים ביום בחברה השייכת ב - 50% לאחיו.  4. בתגובתו מיום 7.3.2012 לדוח ב"כ הכונ"ר בעניינו ציין החייב כי איננו יוצר חובות חדשים  וזאת לטענתו כנלמד מן העובדה שלא נפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל חדשים. אציין כי עובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם הודאת החייב כי מאז תחילת ההליך הוא איננו משלם תשלומי מזונות. ג.        התנהלות החייב 1.        עד מועד הדיון בעניינו לא עמד החייב בחובותיו להליך ונמנע מהגשת דוחות כסדרם. שלושה דוחות הוגשו על ידו ביום 6.2.2012 יום אחד לפני המועד שנקבע לדיון בצו הכינוס אשר ניתן כאמור ביום 7.7.2011.  2.        כאמור החייב איננו משלם דמי מזונות, החייב מסתפק בעבודה חלקית בלבד ומשתכר למחייתו רק 2,000 ₪. בנוסף מתגובות ב"כ הנושה בתיק זה, גב' לוי, עולה, ודבר זה צויין גם בתגובת ב"כ הכונ"ר כי החייב אינו מגלה את כל המידע הרלוונטי בנוגע לאורחות חייו. מטיעוני ב"כ הנושה עולה כי החייב הקים משפחה חדשה והוא מתגורר עם בת זוג ומגדל ילד נוסף. נטען כי קודם לכן נולד לחייב ילד מאישה אחרת. אציין כי החייב הודה במהלך הדיון בפני כי אכן נולדו לו ילדים נוספים שרק לאחד מהם הוא משלם מזונות. זאת כעולה גם מדוח שהגיש החייב לחודשים 6-7.2012. החייב הכחיש כי הוא מתגורר עם בת זוג. 3.        במהלך ניהול ההליכים הוברר עוד כי החייב אינו עובד בצורה מספקת ולא ניתן הסבר משכנע להימנעות החייב מלהשתלב במעגל העבודה באופן מלא. לא הוגשו מסמכים רפואיים ולא תוארו ניסיונות שביצע החייב במטרה להשתלב במעגל העבודה ותוצאותיהם. כמו כן החייב התקשה להסביר מדוע הוא מסתפק בעבודה חלקית בה הוא משתכר 2,000 ₪ בלבד לחודש בחברה השייכת בחלקה לאחיו. 4. בנוסף עיון בדוחות אשר הגיש החייב מגלה כי החייב איננו ממציא דוחות כנדרש, איננו מצרף לדוחות שכן הוגשו את כל האסמכתאות הנדרשות וכמו כן מוציא הוצאות מופרזות. החייב מדווח כי הוא נותן לאימו, עמה הוא מתגורר לטענתו, סך של 600 ₪  לחודש ובנוסף מוציא על עצמו סך נוסף של מעל 800 ₪ לצורכי מחייה ובנוסף סך של 250 ₪ לצורכי סיגריות. החייב הודה בפני כי הוא נזקק לסכומים אלה משום שהוא נוהג לאכול בחוץ. כמו כן החייב מדווח על הוצאות לצרכי נסיעות לטענתו וכן על הוצאות הלבשה לעצמו בסך חודשי של מעל 100 ₪, לכל הוצאה כל זאת בעוד החייב איננו משלם כאמור מזונות לשלושה מארבעה ילדיו. ג.        טיעוני הצדדים         ב"כ הכונ"ר טוענת כי דין בקשת החייב להדחות הן משום שלא הוכח כי הסתבכותו בחובות הייתה בתום לב בוודאי לאור טענתו כי חלק מחובותיו נוצר כתוצאה משימוש בסמים ומביצוע עבירות פליליות.          עוד נטען כי התנהלות החייב בהליך, החלטתו להוציא הוצאות מופרזות, יצירת חובות לכאורה בהליך, המנעות מעבודה והמנעות ממסירת מידע נדרש כל אלו מלמדים כי אין בפנינו חייב המתנהל כנדרש מחייב בהליך ומצדיק מתן הגנת הליכי הפש"ר לו. כמו כן מפנה ב"כ הכונ"ר תשומת הלב לעובדה כי מרבית חובותיו של החייב הינם בגין אי תשלום מזונות כאשר החייב עומד במריו ואינו משלם מזונות גם במהלך ההליך ובכך יוצר חובות חדשים במסגרת ההליך. 3. ב"כ הנושה גב' לוי הצטרף לעמדת ב"כ הכונ"ר וזאת במסגרת דיון בבקשה לקציבת מזונות. הן ב"כ הכונ"ר והן ב"כ הנושה טענו כי אין צורך לדון בבקשה לקציבת מזונות משום שיש מקום לבטל את ההליך לאור התנהלות החייב הן ביצירת החובות והן במהלך ההליך. 4.        ב"כ החייב מצידה טוענת כי החייב עושה מאמצים להקטין הוצאותיו להפסיק לעשן ולחסוך בעלויות. עוד נטען כי אי תשלום מזונות על ידי החייב נעשה רק בשל העדר יכולת כספית לעשות כן. לעניין זה אציין כי חוסר יכולת זה אשר לא השתנה במשך שנים רבות אצל החייב לא מנע מן החייב להגדיל משפחתו באופן שבו נולדו לו שני ילדים נוספים, והוא בחר לשאת במזונות רק אחד מהם. ב"כ החייב טוענת עוד כי החייב כן עושה מאמצים להשתלב במעגל העבודה ואולם הודה כי אלה מסתכמים במאמצים לבטל שלילת רשיונו בגין ביצוע עבירה של נהיגה ללא רישיון. ב"כ החייב מודה, בהתאם להודאת החייב עצמו בפני, כי בחודשים האחרונים החייב לא פנה בבקשה להשתלב במקום עבודה כלשהו. החייב מסתפק באמירה כי מקומות העבודה אליהם הופנה מלשכת התעסוקה במועד בו חתם בלשכת התעסוקה הודיעו כי אין ברצונם להעסיקו, ואולם החייב לא השכיל להראות הודעה כלשהי ממקום עבודה כזה. 5.        עוד נטען כי החייב עומד בחובותיו בהליך מגיש דוחות ומשלם הנדרש ממנו וכי יש מקום להעתר לבקשתו משום שהליך זה הינה ההזדמנות היחידה לאפשר לחייב להשתקם ולשוב למעגל העבודה היצרני.   ד.        הדיון בעניינו של החייב 1.        בימים 7.2.2012 ו - 10.9.2012 התקיימו דיונים בעניינו של החייב בפני.            בדיונים הוברר כי החייב איננו עובד באופן מלא למחייתו. כמו כן הוברר כי החייב איננו משלם מזונות שלושה מילדיו ומסתפק בתשלום כחמש מאות ₪ רק לאחד מילדיו. עוד הוברר כי טיעוני ב"כ הנושה כי לחייב קשר עם בת זוג נוספת, עמה הוא מגדל ילד, נכונים, אם כי נותר ספק באשר למקום מגוריו של החייב.            בדיונים הוברר כי עד מועד הדיון הראשון נמנע החייב כליל מהגשת דוחות מבלי שניתן לכך הסבר סביר, זאת למרות שבמועד הדיון חסה החייב תחת כנפי הגנת הליך הפש"ר כבר למעלה משנה, מבלי לקיים חובות המוטלים על חייב בהליך. עוד הוברר כי החייב לא שיפר התנהלותו עד מועד הדיון השני בעניינו, לא מצא עבודה במשרה מלאה, לא הקטין הוצאותיו ובפועל במשך חמישה חודשים אחרונים לא עשה דבר אשר מלמד על מאמץ להשתקם ולשוב למעגל העבודה היצרני. כן הוברר כי החייב יוצר חובות בהליך ואיננו משלם מזונות ילדיו למעט אחד. ה.       דיון I          המסקנה 1.        לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי, אני סבורה כי דין הבקשה להדחות.            לטעמי לא הרים החייב נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי הסתבכותו בחובותיו נשוא ההליך הייתה בתום לב וגם התנהלותו בהליך אינה התנהלות מצופה מחייב בהליך.            לטעמי אין בפני חייב שמוצדק בעניינו להעדיף התכלית השנייה של הליכי הפש"ר, קרי מתן הזדמנות לחייב לפתוח דף חדש בחייו תוך שמיטת חובותיו.            בוודאי נכון הדבר בהתחשב בעובדה כי מרבית חובותיו של החייב הינם בגין אי תשלום מזונות, הסתבכות החייב בחובות קשורה קשר אמיץ לביצוע עבירות פליליות וכי החייב ממשיך ויוצר חובות בהליך ואיננו ממלא חובתו הבסיסית לשוב למעגל העבודה היצרני באופן מלא. לפיכך אין בפני כל אינדיקציה כי מדובר בחייב אשר ציפייה לשיקומו אכן תתממש. לטעמי התנהלות החייב מלמדת כי אין זה מן הנמנע שהחייב יוסיף ויסתבך בחובות גם בעתיד, לו ימשיך בהתנהלותו הנוכחית. 2.         לטעמי לא הוכח במקרה דנן כי החייב ראוי, רוצה, יכול או מתכוון לנצל הגנה הניתנת בהליך זה לצורך פתיחת דף חדש ונקי בחייו שלאחריו ישתלב במעגל העבודה היצרני והסתבכותו בחובות לא תישנה. במיוחד לא שוכנעתי כי ההעתרות לבקשת החייב תמנע הישנות האירועים שהובילו להסתבכותו הכלכלית הנוכחית של החייב ובעתיד ימנע המצב בו החייב ימשיך ליטול התחייבויות על עצמו או לבצע מעשים אסורים כדי לשרוד כלכלית. זאת במיוחד כשמדובר בחייב ה בוחר שלא לשוב למעגל העבודה.            עוד לא הוכח בפני כי החייב עשה השינוי הנדרש או עשה שינוי כלשהו בחייו אשר יאפשר להניח כי יסתבך בעתיד באופן דומה. איני יכולה ללמוד גם מבחירת החייב שלא לשאת במזונות מרבית ילדיו בעוד הוא בוחר להוציא על עצמו כספים לצורכי הלבשה, כלכלה (אכילה בחוץ) וסיגריות כי בפניי חייב אשר ראוי שבית משפט זה ייתן לו הסעד המבוקש על ידו. II המצב המשפטי 1.        להליכי פשיטת הרגל מטרה כפולה: ראשית, לסייע לנושים אשר לא הצליחו לגבות חובם בהליכי הוצאה לפועל, לכנס את נכסי החייב ולהביא למכירתם לצורך פרעון חובותיו אליהם: ושנית, לסייע לחייב, בנסיבות מתאימות, לפתוח דף חדש בחייו, תוך שמיטת חובותיו.            ראה לעניין זה:            ע"א 6021/06 דגנית פיג'ון נ' כונס הנכסים הרשמי, תק' (2009 (3) 1913(2009)).            ע"א 7113/06 ג'נח נ' הכונ"ר, פס"ד מיום 20.11.08.            רע"א 2282/03 גרינברג נ' הכונ"ר, פ"ד נח (2) 810,814;            ש' לוין וא' גרוניס, פשיטת רגל (מהדורה שלישית, 2010) עמ' 23-24. 2.        בעקבות תיקון מס' 3 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") משנת תשנ"ו, מודגשת, יותר מבעבר, התכלית השנייה של ההליך העוסקת בחייב.            בעת הזו, לאור הפסיקה המרובה בנושא ובעקבות תיקוני החקיקה בפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם - 1980, נדרשים אנו להדגיש יותר מבעבר התכלית השנייה. זאת משום שקיים אינטרס ציבורי מהותי בקיום הליכי פשיטת רגל לצורך שיקומו של החייב המתאים לכך. זאת גם מכיוון שהחברה בכללותה יוצאת נשכרת מתוצאות הליכי פשיטת הרגל מוצלחים בסיומם, אדם שהיווה נטל על החברה, משתקם, לומד התנהלות כלכלית נכונה וראויה ופועל למיצוי כושר השתכרותו וסילוק חובותיו, תחת עינו הפקוחה של בית המשפט ושל הכונ"ר. 3. האמור לעיל רלוונטי, מאידך, רק לגבי חייבים אשר הוכיחו כי הם מתאימים להליך וראויים  להגנתו. החייב במקרה דנן איננו כזה. 4.        סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל מסמיך את בית המשפט להכריז על החייב פושט רגל או לדחות את בקשתו על פי מבחן תום הלב בקובעו בהאי לישנא:                       "18 ה. (א) בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:                       (1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42;                       (2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע חובותיו. 5.        השאלה העיקרית העומדת בפני בית משפט בדונו בבקשת חייב להכריזו פושט רגל הינה האם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו ובמהלך ההליך הנטל להוכחת קיומו של תום לב מוטל תמיד על החייב. בבחנו אם פעל החייב בתום לב, יבדוק בית המשפט את התנהגותו בשתי תקופות שונות:            הראשונה, תקופת יצירת החובות, טרם הגשת הבקשה להכריזו פושט רגל; והשנייה, לאחר הגשת הבקשה במהלך ההליך המשפטי. 6.        בחינת תום לבו של החייב תיערך תמיד על פי נסיבותיו הספציפיות של החייב כאשר חלוף זמן רב בין התנהגות חסרת תום לב ומועד הליכי פש"ר יכול לרפא פגמים בהתנהלות החייב ובחוסר תום לב.            ראה לעניין זה:            ע"א 3224/07 בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי, פס"ד מיום 3.5.09. 7.        על רקע תכליות אלו של הליך הפש"ר ומבחן תום הלב כאמור, יש לבחון אם התנהגות החייב בעניינו עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם ולקבוע האם מוצדק בנסיבות העניין להעניק לחייב את הגנת הפקודה ולהכריז עליו פושט רגל. יש לבדוק האם מדובר בחייב אשר עתיד ויכול לנצל הליכים אלו כדי ללמוד התנהגות נכונה, להשתקם, לסלק חובותיו ולצאת לדרך חדשה. 8.        קיימים יחסי גומלין בין מידת חוסר תום הלב המיוחסת לחייב בכלל ולחייב דנן לבין נכונותו של בית המשפט בכלל ובית משפט זה בפרט, במקרים מסוימים, להכריז בכל זאת על החייב שנפלו פגמים בהתנהגותו, פושט רגל ולזכותו בהגנת הפקודה. ככל שחוסר תום ליבו של החייב ביצירת חובותיו נמצא במדרג נמוך, וחלף זמן רב מהתנהלותו הפגומה ועד ניהול ההליך במהלכו מתגלה כי מדובר בחייב שיכול ונכון להשתקם, נטייתו של בית המשפט, בנסיבות המתאימות, לבוא לקראת החייב, תגבר ולהיפך.            ראה לעניין זה:            ע"א 3224/07 אברהם בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי פסק דין מיום 3.5.09.           ומולו ראה גם:            ע"א 7113/06 ג'נח נ' כונס הנכסים הרשמי פסק דין מיום 30.4.04 9. במקרה דנן נזכיר כי מדובר בחייב אשר הסתבך בחובות אגב ביצוע עברות פליליות ומשום שהתמכר לשימוש בסמים. אין בעובדה זו לכשעצמה כדי לשלול תמיד הכרזה על חייב פושט רגל וכל עניין ראוי שיבחן לגופו ואולם במקרה דנן בחינה כזו מגלה שאין מקום לקבוע כי בפנינו התנהלות מופתית של חייב ובגינה יש להתעלם מן העובדה שחובותיו נוצרו אגב ביצוע עבירות פליליות. עיינתי בפסק הדין של כב' השופט סוקול פש"ר 666-02 כיוף סוהיל נ' כונס הנכסים רשמי, פסק דין מיום 19.9.2004, אליו הפנתה באת כוח החייב, ואולם הנסיבות המתוארות שם שונות בתכלית מן הנסיבות במקרה דנן. שם שוכנע בית המשפט כי בפניו היה חייב אשר ראוי לאמון הוא כי יכול לפתוח דף חדש בחייו. כמו כן בית המשפט שם נתן משקל כי לחייב דירת מגורים וקבע כי בשיקלול כל העובדות אין לזקוף לחובת החייב את העובדה שהנסיבות המלאות להסתבכותו בחובות אינן ברורות ושהתמכרותו לאלכוהול הינה רק חלק מהסיבה להווצרות החובות. במקרה דנן לא התקיימו הנסיבות שתוארו לעיל. מדובר בחייב שמודה כי כל חובותיו נוצרו כתוצאה מהתמכרות לסמים, אין ברשותו דירה והוא ממשיך ויוצר חובות בדרך של אי תשלום מזונות ילדיו. 10. באשר לשלב יצירת החובות, בית המשפט העליון קבע, לדוגמא, כי קיים חוסר תום לב במצב שבו חובות החייב נוצרו תוך זלזול בנושים או אדישות למצבם.            ראה לעניין זה:            ע"א 143/90 קלאר נ' הכונ"ר, פ"ד מה (3) 261            פש"ר (חי) 513/03 קרן עמית ואח' נ' הכונ"ר, תק' מח 2004 (3) 2871. במקרה דנן ממשיך החייב ויוצר חובות כלפי צאצאיו בעודו בהליך כאשר הוא דוחה ללא כל סיבה סבירה להוסיף ולזון רק אחד מילדיו ובד בבד אינו נמנע מלהוציא בעבור עצמו הוצאות לצריכה עצמית. III         המקרה הספציפי         במקרה הספציפי שוכנעתי כי החייב לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב. בוודאי לא עמד בנטל להוכיח כי הוא מתנהל בתום לב בהליך. לפיכך גם לא ניתן לטעון כי במקרה דנן מתקיימים יחסי גומלין המאפשרים לבית משפט זה לפגמים שנפלו באופן הווצרות החובות של החייב לאור התנהלותו בהליך.         במקרה דנן עסקינן בחייב אשר איננו משלם מזונות ויוצר חובות במהלך ההליך. נטען כי הדבר נעשה בשל חוסר יכולת כלכלית ואולם לא נסתרה הטענה כי עסקינן בחייב שאינו ממצה פוטנציאל יכולתו להשתכר.            לא ניתן הסבר סביר להתנהגות החייב, לא נטען כי בעיות רפואיות מונעות ממנו להשתלב בעבודה באופן מלא.  לא תוארו ניסיונות שעשה החייב להשתלב במעגל העבודה ותוצאותיהם.            התמונה המוצגת על ידי החייב הינה של אדם המסתפק בעבודה חלקית, מעדיף להוציא הוצאות לעיתים מופרזות על עצמו במקום לשאת במזונות כל ילדיו, לאחר שבחר להגדיל התא המשפחתי, אליו הוא משתייך, מבלי לשאת בחובות המוטלות בגין החלטה זו. מדובר בחייב הבוחר ללא סיבה סבירה לשאת במזונות רק ילד אחד.   3.        לכל אלו יש להוסיף טענות החייב עצמו כי הסתבך בחובות משום התמכר לסמים ובחר שלא לשלם מזונות ואת העובדה כי מרבית חובותיו של החייב הינם חובות מהם לא יקבל החייב הפטר בסופו של הליך. 5.        אשר להתנהלות החייב בהליך מדובר גם בחייב אשר לאורך תקופה ממושכת בהליך לא מילא חובותיו ולא הגיש דוחות. החייב לא הסיר מחדליו באופן מלא והגיש דוחות מלאים בצירוף אסמכתאות גם לקראת הדיון השני בעניינו ולאחר שהוסברה לו חשיבות העניין.            גם דוחות שכן הוגשו באיחור הינם דוחות חסרים ללא אסמכתאות מספקות ומבלי שיכללו בהם הכנסות כל התא המשפחתי, לרבות הכנסות אם החייב, עמה הוא טוען שהוא מתגורר או הכנסות בת הזוג עמה הוא מגדל ילד נוסף. 4.        החייב אינו מספק כל המידע הנדרש ממנו ומעלים מידע בכל הנוגע לאורחות חייו.            עיון בדוחות שכן הוגשו גם מלמד כי לחייב הוצאות מופרזות לסיגריות, כלכלה והלבשה, בעבור עצמו. 5.        החייב לא המציא הסבר מספק על החלטתו להמנע מלהשתלב באופן מלא בעבודה. 6.        מכל האמור לעיל אני קובעת כי עסקינן במקרה דנן בחייב אשר לא הרים נטל ההוכחה להוכיח שחובותיו נוצרו בתום לב או שהוא מתנהל בתום לב בהליך ודין בקשתו להדחות. ו.         סיכום לאור כל האמור לעיל, אי הוכחת תום לב ביצירת החובות וכן התנהלותו של החייב בהליך, אני מורה על דחיית הבקשה. בהתאמה, אני מבטלת את צו הכינוס שניתן בעניינו של החייב, מבטלת את המגבלות שנקבעו במסגרתו, לרבות ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ אשר יבוטל בתוך 90 יום ממועד פסק הדין כדי לאפשר הערכות מתאימה. בנוסף אני מתירה לנושים לפעול בכל דרך חוקית לגביית חובותיהם מהחייב. הוצאות ההליך ישולמו מהכספים שהצטברו בקופת הכינוס, ויתרת הכספים תועבר לתיקי ההוצאה לפועל, לחלוקה בין הנושים. פשיטת רגלסמים