תביעה של עובד נגד חברת מענה אנושי לעסקים

קראו את הקטע הנבחר מפסיקת הערכאות השיפוטיות להלן בנושא תביעה של עובד נגד חברת מענה אנושי לעסקים: 1. ביום 19.9.02 הגיש התובע כתב תביעה לתשלום פיצויי פיטורין לאחר תקופת עבודה מ-11.7.00 ועד 3.6.02. טוען התובע כי היה במחלה, כשהחלים ביקש לחזור לעבודה, הוברר לו כי אינו עובד יותר, ואז דרש את הפיצויים, פיצויים שלא שולמו לו בטענה כי התפטר, לאחר שבתחילה טענו כי לא קיבלו ההודעה שהשאיר להם על מחלתו. 2. בהגנתה טענה הנתבעת כי התובע הועסק כמוקדן ברכבת, לפי משמרות שנקבעות אחת לשבוע. ב-19.5.02 הודיע כי לא יגיע ביומיים הקרובים מפאת מחלה, אלא שבמשך חודש לא הגיע למשמרות שנקבעו, דבר שגרם לנזק עצום לנתבעת. נסיונות רבים שלה לאתרו לא נענו. משכך, פרסמה מודעה וגייסה כ"א במקומו, ורק לאחר חודש הופיע התובע, השיב כי היה בניתוח והציג תעודה ל-3 ימי מחלה. משכך, רואה בו הנתבעת מתפטר, ושומרת היא על הזכות לתבוע ממנו אי מתן הודעה מוקדמת. 3. נבהיר כי התובע התייחס בתביעתו לרכיבים נוספים שבדעתו לתבוע והנתבעת בהגנתה התייחסה אליהם אף היא. משההליך שבפנינו התייחס לתביעה לפיצויים בלבד, הופנה התובע לזכותו להגיש תביעתו לרכיבים האחרים. פס"ד זה מתייחס איפוא אך לתביעה לפיצויי פיטורין. נסיון לפשרה בהליך, שהתקיים בפני כבוד הרשם ח. אורגיל ביום 11.2.03, לא צלח והצדדים התייצבו בפנינו להוכחות ביום 9.4.03. התובע העיד לעצמו, מטעם הנתבעת העיד הסמנכ"ל (להלן: "עזרא"). טוען התובע כי הודיע על מחלתו, וב-7.6 ביקש לחזור לעבודה, דיבר עם מירה (אחראית המשמרת) נאמר לו שאיננו משובץ, ב-9.6.02, ביום א', הגיע בלי לצלצל ושם נאמר לו לפנות לעזרא, שטען כי בגלל שלא הגיע ולא הודיע, הוא כאילו מפוטר. 512392950 אף כשהוצג לו בחקירתו כי הוא רשום בשיבוץ - הבהיר כי מירה אמרה לו שאינו משובץ. עוד טען כי התקשר לנתבעת (הוצג פלט שיחות). עזרא טען כי התובע הודיע למירה כי יעדר רק ליומיים, וכי כל עוד לא הודיע אחרת ? שובץ לעבודה, כשבפועל הגיע לעבודה רק ב-16.6, ופניות טלפוניות אליו לא נענו. העדרותו גרמה נזק וגוייס עובד אחר ע"י פרסום מודעה בעתון. 4. מתעודות המחלה עולה כי התובע סבל מציסטה ביד שמאל וניתנו לו 4 ימי מחלה מ-20.5 (תעודה מ-20.5), ואח"כ להשגחה עוד 4 ימים, וסה"כ עד 27.5.02 (תעודה שהוצאה רק ב-30.5.02). גם בעת הדיון אין בפנינו תעודות מחלה לתקופה מאוחרת יותר. בהסכם העבודה צויין כי עובד שהחסיר מעל 3 משמרות, יראה בכך המעסיק הפרת משמעת והפרת הסכם, "ויהיה רשאי לפטר העובד ללא פיצויי פיטורין" (ס' 7 ג'). כן נקבע באותו סעיף, כי עובד שלא הודיע על אי הגעה למשמרת לפחות 24 שעות מראש - תופחת משכרו משכורת של יום עבודה. צויין עוד בהסכם כי משמרות העבודה נקבעות כשבועיים מראש וכי כל בקשה לשינוי חייבת להתבצע לפחות 10 ימים מראש, וכי שינוי חד צדדי מצד התובע (המוקדן) ללא הסכמת הנתבעת, הינו הפרה יסודית וכמוה כהודעת התפטרות. ב-16.7.02 הוציאה הנתבעת לתובע מכתב המודיע על הפסקת עבודתו לאחר שנעדר מעבודתו כחודש ימים (מ-19.5.02) ובלא להודיע, כשרק ב-16.6 הגיע לנתבעת והציג תעודות מחלה ל-4 ימים בלבד, וכי משכך רואה בו הנתבעת כמתפטר. מסידור העבודה (שצורף להגנה) עולה כי התובע היה משובץ לעבודה ב-2, 4, 6, 9, 11, 13 ליוני, וקודם לכן ב-26.5 וב-28.5. מעניין לציין כי במאי נרשם ביחס ל-2 המועדים כי התובע לא הגיע ולא הודיע וכך נרשם גם ב-2.6 (אין רישומים נוספים). 93536970643 מנגד - בשבוע המתחיל ב-9.6 נרשמה הערה כי התובע רשום בסידור "בהוראת משה לא למחוק" - ומדוע כך ?! ? לא בואר. מנגד הראה התובע כי התקשר לנתבעת ב-20.5 (ככל הנראה, הודעה על העדרותו), וב-7.6 התקשר 4 פעמים (סה"כ כ-6 דקות). הנתבעת לא הציגה עדות ממקור ראשון - לא העידה בפנינו את מירה ולא אחראית משמרת אחרת, ואף לא הוגשה כל אסמכתא לנסיונותיה להתקשר עם התובע. גם עדותו של משה שהורה לרושמו בסידור ולא למחוק את שמו ? לא נשמעה. 5. אין לדעת איפוא מהעדויות דלעיל, מדוע לא התייצב התובע לעבודה בסוף מאי או בראשית יוני. אין העדרותו בתקופה זו מכוסה בתעודות מחלה, ואף לא יכול היה לדעת כי יקבל תעודת מחלה, שהרי תעודה אחרונה הוצאה רטרואקטיבית, וגם אז אין, כאמור, בפנינו תעודה לתקופה שלאחר 27.5 - כשהתובע נרשם בסידור העבודה. מנגד, עד 7.6, אליבא דגרסתו הוא ? לא יצר התובע כל קשר עם הנתבעת. אין איפוא להבין התנהלות הצדדים כולם. נקודה מעניינת נוספת מצויה לטעמנו בעובדה כי בסידור העבודה נרשם ליד רישום התובע ל-2.6 "בהוראת משה" וכאמור, מופיע כך גם בשבוע המתחיל ב-9.6 - "בהוראת משה רשום בסידור לא למחוק" . אין בפנינו הסבר עובדתי מדוע כך, מדוע הורה משה (מנהל המוקד) לרשום את התובע. אין להבין מדוע רק אחרי שבועיים מ-20.5 התקשר התובע וביקש כי ירשם בסידור העבודה, שהרי כאמור סה"כ ניתנו לו תעודות מחלה לשבוע! מנגד - אין לראות התובע כמי שהתפטר, שהרי ביקש לשוב לעבודה, גם אם לא פעל כראוי עת "נעלם" לנתבעת מ-28.5 ועד 7.6. אין בהעדרותו זו כדי התפטרותו עפ"י דין, ודאי כשבתוך פרק זמן של 10 ימים יצר קשר עם הנתבעת. בענין זה, מתיישבת טענתו כי נאמר לו שאין הוא רשום, כמו גם עם העובדה כי משה אמר לרשום אותו, כשמי שערכה הסידור חשבה כנראה שאין צורך או טעם בכך, שאחרת מדוע נדרשה הוראה מיוחדת של מנהל המוקד?! הרישום נעשה בהוראת משה, ולמעט הרישום ב-2.6 כי לא הגיע למשמרת - ביתר הימים בהם שובץ (לאחר מועד זה) - אין כל רישום על כך שלא הופיע ולא הודיע, דבר המלמד יותר מכל על "כוונת" הרישום! 6. גם בהוראת ההסכם אין כדי לפטור הנתבעת - ערים אנו לחשיבות ולנחיצות קיומן של משמרות במועד וללא תקלות. נקבע בהסכם כי העדרות ללא אישור מ-3 משמרות כמוה כהפרת משמעת והנתבעת תהיה רשאית לפטר העובד ללא פ"פ (ס' 7 ג'). ברי, כי בהפרת משמעת כאמור, כשבפועל, נעדר התובע ממשמרות, נדרשת הודעה של המעסיק, התראה, ודאי אמירה - אני מפטר אותך, מכח הסמכות שהוקנתה לי בהסכם, וללא פ"פ. הנתבעת לא טוענת כך, אלא להפך, טוענת היא במכתבה מ-14.7.02 כי היא רואה בתובע כמתפטר!. מנגד (בס' 7 ג' פסקא שניה), נקבע כי שינוי חד צדדי מצד העובד במשמרות כמוהו כהתפטרות, על המשתמע מכך בס' 13 (העברה מסודרת של התפקיד). הנה כי כן, כשאין ספק כי התובע לא שינה חד צדדית את לוח המשמרות ללא הסכמת הנתבעת, אלא, כגרסתה, החסיר משמרות (כשספק בעינינו אם ועד כמה כוונו באמת כי יבוצעו על ידו, או כוונו יותר לרישום כדי שיראה שלא התייצב), בצרוף הוכחת פניותיו לנתבעת והעדר ראייה ישירה כי הנתבעת חיפשה טלפונית את התובע ? בנסיבות אלה איננו רואים "התפטרות", בהעדר גמירות דעת לכך, אלא יש בפנינו הפסקת עבודה יזומה ע"י הנתבעת. נזכיר כי גם ב-16.6 עת נפגשו הצדדים (לטענת הנתבעת) או ב-9.6 (לטענת התובע) - דרש התובע להשתבץ במשמרות, אלא שהנתבעת טענה כי כבר מצאה עובד אחר וראתה התובע כמתפטר. כאן המקום להזכיר כי לא הוכח מתי פרסמה הנתבעת מודעה מיוחדת למוקדן במקום התובע, או שמא, קיבלה כזה, ממודעות שגרתיות שמפרסמת היא אחת לחדשיים (עדות עזרא). נזכיר עוד כי ב-20.5, בעת שיחת התובע עם מירה, לא היתה סיבה לומר כי נעדר הוא ליומיים, שהרי היתה בידו תעודת מחלה ל-3 ימים! עוד נזכיר כי אם אמנם כה חיפשה הנתבעת את התובע - הכיצד (ולשם מה) רק חודש לאחר שכבר נפגשו התובע ועזרא - ראתה להוציאו מכתב הקובע כי התפטר?! 7. לאור כל האמור - מששוכנענו כי הנתבעת הפסיקה עבודתו של התובע, בלא התראה ובלא הליך משמעתי, משלכאורה, עולה כי נעשה הדבר בכוונת מכוון, ומשאין כל ראייה להתפטרותו (אף שאין להבין מדוע לא יצר קשר עד 7.6) - זכאי התובע לפיצויי פיטורין. 8. התובע טען כי פוטר ב-3.6.02. התובע עתר לפ"פ בגין שנתיים, אף שלא השלים שנתיים של עבודה, ולסך של 2,600 ש"ח. הנתבעת לא טענה דבר בנושא השכר. התובע היה עובד שעתי. אין בפנינו תלושי שכר ל-12 חודשים אחרונים לבחינת הזכאות. ראינו איפוא, לבחון הזכאות לפי 2 תלושים משנת 2002 ו-10 אחרונים משנת 2001, ולפיהם השכר הקובע הוא בסך 1,422 ש"ח. משכך, אין לנו אלא להעתר לתביעה (שחושבה לפי שכר קובע של 1,300 ₪). משעסקינן בתקופת עבודה בפועל של שנה, 10 חודשים ו-3 שבועות, זכאי התובע מהנתבעת לסך של 2,465 ש"ח כפיצויי פיטורין. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 19.9.02 ועד לתשלום בפועל. לא ראינו לפסוק פיצויי הלנה משהנתבעת סברה כי התובע - התפטר. כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות ההליך בסך של 400 ש"ח, בצירוף ה"ה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. הסכומים שנקבעו ישולמו בתוך 30 יום מקבלת פסה"ד. מענה אנושי