בעיות גב לפני גיוס

להלן החלטה בסוגיית בעיות גב לפני גיוס: החלטה זהו ערעור על החלטת ק. תגמולים מיום 15.8.04 ולפיה, אין קשר בין כאבי גב תחתון, מהם סבל המערער עוד טרם גיוסו, לבין שירותו הצבאי. המערער נולד ביום 14.11.80 והתגייס לשירות חובה ביום 13.10.99 בפרופיל 72. המערער שירת במסלול מיוחד של ספורטאי מצטיין (שחקן כדור מים) ולכן המשיך לקיים, כחלק משירותו הצבאי, אימונים סדירים במסגרת נבחרת כדור המים וככזה אף השתתף במכבייה, שנערכה באוגוסט 2001. אימוני הספורט של המערער נערכו במכון וינגייט ובבריכה בתל-אביב ותנאי שירותו כללו שירות קל"ב ותנאים שיאפשרו לו להגיע לאימונים סדירים ולהשתתף בתחרויות. לפיכך, לאחר הטירונות, הוצב המערער, בתפקיד נהג למשך 5 חודשים, ולאחר מכן הועבר לשרת בתפקיד פקיד במחלקת הוצאה לאור של חיל האוויר עד סוף שירותו. במסגרת תפקידו, נדרש המערער מדי פעם, לפרוק ציוד ולסדרו במחסן. לטענת המערער, בחודש מאי או יוני 2001, או בסמוך להם, ביחד עם שני חיילים נוספים, הוא פירק מחסן ציוד והעבירו ממקום למקום. הפריקה כללה, לטענתו, פירוק ונשיאת חבילות גדולות של נייר צילום וקרטונים של בריסטול. עפ"י תצהירו, כאשר הרים שתי חבילות בריסטול גדולות, חש כאב חד, שפילח את גבו. לדבריו, לא פנה מייד לבקשת עזרה רפואית, כי סבר שהכאב יעבור מעצמו, אולם בהמשך, כאשר הכאבים לא פסקו ואף החלו להקרין לרגל שמאל, ביקש מהפיזיותרפיסט של נבחרת כדור המים, מר רמי פריזר, לטפל בו. לרופא צבאי פנה המערער, רק מאוחר הרבה יותר, והפניה הראשונה, המצויה בפנינו היא בדיקה במחלקה האורטופדית של בי"ח איכילוב ביום 23.9.01, דהיינו כ-3 חודשים לפחות, לאחר האירוע הנטען. כמו כן, ברישום הרפואי מיום 20.12.01, נרשם מפי המערער: "כשלושה חודשים - כאבי גב תחתון עם הקרנה לרגל ימין" (מסמך 5 לת"ר). גם ברישום הרפואי מיום 5.2.02, מצוין: "פנה ומבקש לרשום בתיק שלדבריו לפני כחצי שנה (5/01) לאחר הרמת משא החלו כאבי גב" (ההדגשה הוספה- הועדה). המערער גם סיפר, כי השתתף במכביה באוגוסט 2001, אם כי לטענתו השתתפותו היתה מוגבלת. תנאי השירות 5. תנאי השירות של המערער היו תנאי שירות קלים ונוחים, כאשר שירותו היה כפוף להיותו מוגדר כ"ספורטאי מצטיין". מן המסמכים הרפואיים, אין כל עדות לפרוץ כאבי הגב בתאריכים בהם טוען המערער, שהרים את המשא הכבד. הרישומים הרפואים, שנרשמו בדיעבד קובעים את תחילת הכאבים לספטמבר 2001 (ר' מסמך 5 לת"ר). העובדה שב - 5.2.02, פנה מיוזמתו וביקש שירשם, כי לפני כחצי שנה, בחודש מאי 2001 (נציין כי, חצי שנה מפברואר 2002 מביא לאוגוסט 2001), הרים משא, אינה טובה יותר מאשר עדותו כיום, בדיעבד, ואינה יכולה לשמש כרישום רפואי בזמן אמת, כפי שהיה מצופה מכאבי גב קשים הכוללים הקרנה לרגל, שהתחילו בעקבות הרמת משא כבד. 6. למערער גם אין גירסה אחידה, לעניין המועד שבו התחילו ההקרנות, בין אם לעכוז ימין ובין אם לרגל ימין. בתלונתו בדצמבר 2001, הוא מציין, שההקרנה החלה 3 חודשים קודם לכן, דהיינו בספטמבר 2001, לד"ר שזר באנמנזה סיפר, שההקרנה הופיעה במהלך משחקי המכביה (אוגוסט 2001), בתצהירו סיפר, שהעוצמה גברה עם הזמן ואז החלה ההקרנה ולכן קיבל את הטיפול מפיזיוטרפיסט במסגרת המכביה (אגב, בתצהיר כותב המערער כי ההקרנה היא לרגל שמאל - ר' סעיף 3 לתצהיר), ובמהלך עדותו בפנינו, במסגרת חקירה חוזרת, לצורך הבהרה, שינה המערער שוב את גירסתו וטען כי ההקרנה היתה בתחילה לעכוז ימין ולאחר מכן באוגוסט, הכאב עבר לרגל ימין. 7. לנוכח שינויי הגירסאות, והמועד והמקום בו נעשו שינויים אלה, הועדה אינה נותנת אמון בגירסתו של המערער, כי ההקרנה החלה מייד עם הרמת המשא. לכל היותר, ניתן לקבל, כי ההקרנה החלה במסגרת משחקי המכביה באוגוסט 2001 וללא קשר להרמת המשא, אם כי, גם לענין זה, הועדה מעדיפה את הרישום הרפואי, המעיד על כאבי גב עם הקרנה, שהחלו בספטמבר 2001, לאחר משחקי המכביה. 8. המערער, לא הביא כל עדות לתמוך את גירסתו וזאת למרות השאלות הרבות, העולות מן הגירסה שמסר, בהעדר כל רישום רפואי בזמן אמת (במאי או ביוני 2001). מעדותו עולה, שיכול היה להביא את חברו, מר אפי רוזנברג, שהיה עמו באותו מועד, אך מר אפי רוזנברג לא התייצב לעדות, למרות שהיו שני מועדי הוכחות ואפשרנו למערער להביא את חברו גם במועד הדיון הנוסף. כמו כן, לא הובאה עדותו ואף לא רישומיו של עד חשוב מאוד - מר פרייזר, הפיזיוטרפיסט, אשר יכול היה להעיד על מצבו הבריאותי של המערער, בתקופה הרלוונטית ולאשר את גירסתו. יש להזכיר שד"ר שזר ציין במפורש בחוות דעתו הראשונה, כי אם יובאו לעיונו מסמכים רפואיים נוספים, ניתן יהיה לדון בתיק מחדש. אולם, המערער לא הביא את מסמכיו של ד"ר פרייזר, וכידוע ההלכה היא, שאם קיימת עדות רלבנטית לעניינו של המערער, הרי שלו יכלה לסייע לו - היה מביאה בפני הועדה (ר' י. קדמי, דיני הראיות, חלק שלישי, עמ' 1667-1666, מהדורה תשס"ד 2003). 9. לסיכום, לענין תנאי שירותו של המערער, הועדה אינה נותנת אמון בגירסתו של המערער, כי הרמת משא בחודש מאי או יוני 2001, היא אשר הביאה לכאבי הגב. חוות הדעת הרפואיות 10. המערער נבדק ע"י ד"ר שזר, מטעם ק. התגמולים. באנמנזה, שנרשמה ע"י ד"ר שזר סיפר המערער, כי לא סבל מכאבי גב תחתון לפני הגיוס וכי שנתיים לאחר הגיוס, במהלך סידור מחסן הרים בלוק ניירות גדול וכבד ותוך כדי כך, הרגיש כאב חד בגב תחתון. הכאבים הלכו והתגברו במשך כמה שבועות, עד שבמהלך משחקי המכביה הופיעה הקרנה לישבן ימין. ד"ר שזר ציין, שהיות ולא מצא הופעה של כאבי גב חדים, תוך הרמת משא כבד במסמכים הרפואיים והיות ולדבריו, ההקרנה בעכוז ימין החלה במשחקי המכביה וכן שהיו שני רישומים לפני השירות הצבאי על כאבי הגב, למרות הכחשתו של המערער, הרי שאין הוא מכיר בקשר בין תנאי השרות לבין כאבי הגב. ד"ר שזר ציין במפורש, כי היה וימסרו לו מסמכים רפואים נוספים, מהתקופה הרלוונטית, יתכן ויהיה בהם כדי להוסיף אינפורמציה שתאפשר לשקול מחדש את החלטתו. ד"ר שזר לא שינה את עמדתו גם לאחר שראה את חוות הדעת של ד"ר פרוינד, מטעם המערער. 11. ד"ר פרוינד, המומחה מטעם המערער, לא פירט בחוות דעתו כלל, מה היא הפעילות בעקבותיה החל המערער לסבול מכאבי הגב, לא היתה כל התייחסות בחוות דעתו לארוע מיוחד, אשר בעקבותיו החלו כאבי הגב, מכאן, שמשום מה, למומחה מטעמו לא מסר המערער על האירוע, המהווה את העילה להגשת התביעה, וכן לא התייחס ד"ר פרוינד לכאבי הגב מהם סבל המערער, קודם לשירות. 12. הועדה, לאחר ששמעה את שני המומחים ועיינה בשתי חוות הדעת, מעדיפה את חוות דעתו של ד"ר שזר על פני חוות דעתו של ד"ר פרוינד. חוות דעתו של ד"ר פרוינד אינה עומדת בנטל ההוכחה הנדרש, על מנת לקשר בין ארוע בזמן השירות לבין התפתחות כאבי גב, העובדה שמבחינה כרונולוגית, קיימים כאבי גב בזמן השירות הצבאי אינה מספקת ויש להוכיח את הקשר הסיבתי בין התנאים לבין הופעת כאבי הגב. ד"ר פרוינד לא טרח לפרט, איזו "פעילות מאומצת מתמשכת", ביצע המערער, שכאמור, כמי שהוגדר כספורטאי מצטיין, שירותו הסתכם בשירות קל"ב של פקיד במחלקת הוצאה לאור של חיל האוויר. זו רחוקה מלהיות "פעילות גופנית מאומצת ומתמשכת", בדומה לזו של היחידות הלוחמות. 13. ב"כ המערער, עו"ד זאב פלפל, נותן משקל לשאלה, אם ההקרנה הופיעה ברגל ימין או בעכוז ימין ומנסה מכך ללמוד על חוסר המהימנות של ד"ר שזר וכיוצא בזה. הועדה, אינה מוצאת שיש הבדל בין התלונות לגבי ההקרנות, כפי שהסביר ד"ר שזר, והועדה מקבלת את הסברו. החשוב מכל הוא, שהועדה מוצאת שההקרנות החלו דווקא בתקופת המכבייה, ללא קשר לשירותו של המערער. 14. אשר לנספח י', בסיכומי המערער, צודקת ב"כ המשיב, כי מסמך זה לא היה בתיק הרפואי, אולם, הועדה אינה מוצאת, כי האמור במסמך זה, גם בהנחה שהוא נושא את התאריך יוני 2002 (אין אפשרות לזהות את התאריך מן התצלום שהוגש לועדה במצורף לסיכומי ב"כ המערער), מסייע למערער, לנוכח מסקנותיה בדבר אי קיומו של ארוע בזמן השירות הצבאי, אשר הביא לכאבי הגב. סוף דבר הערעור נדחה. בנסיבות תיק זה הועדה מוצאת לנכון לקבוע הוצאות בסך 2,000 ₪, אשר ישולמו ע"י המערער למשיב בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה . התיק הרפואי מוחזר למשיב. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה. עמוד השדרהצבאלשכת גיוס / טירונותכאבי גב / בעיות גב