דוח למרות כרטיס חניה

להלן פסק דין בנושא קבלת דוח למרות כרטיס חניה - פיצוי על דוח לא מוצדק: פסק דין התובע עותר לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 1,500 ₪ וזאת בגין עוגמת נפש שנגרמה לתובע ולאשתו בשל דו"חות חנייה (להלן: "הדו"ח") שניתנו לאשתו על ידי הנתבעת. התובע טען בכתב התביעה -כך גם בדיון- כי בתאריך 1.1.2007, ברחוב רמז שברחובות החנתה אשתו של התובע את רכבה, במקום המסומן בכחול לבן. לטענתו, אשתו הצמידה לחלון רכבה, הפונה למדרכה -כרטיס חנייה (להלן: "הכרטיס") תקף כנדרש על פי החוק. בהגיעה לרכבה מצאה דו"ח מוצמד לרכבה שניתן בשעה שהכרטיס היה בתוקף. עוד טען התובע, כי בתאריך 21.6.2007, שוב נרשם לאשתו דו"ח, בשעה שהכרטיס היה בתוקף. זאת ועוד טען התובע כי פנה למספר גורמים אצל הנתבעת אך לא קיבל תשובות המניחות את הדעת. התובע בעדותו חזר על האמור בכתב התביעה, והוסיף, כי לאחר פניותיו לנתבעת, זו ביטלה את הדו"חות. לטענתו, לנוכח העובדה שאשתו- בשני המקרים- פעלה כחוק, הנתבעת גרמה להם לטרחה רבה. הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי, בשני האירועים בהם נרשמו הדו"חות, מצאו הפקחים כי לרכב לא הוצמדו כרטיסים ולראיה צורפו תמונות של הרכב, כאשר כל תמונה מתמקדת בחלקו האחר של הרכב. באופן מפתיע, לגבי כל אחד מהדו"חות, באחת מהתמונות ניתן לראות בברור כרטיס חניה שמוצמד לשמשת הרכב, בצד של הנהג. תמונות אלה שצורפו על ידי הנתבעת עצמה, מעידות כאלף עדים על כך שהדו"חות נתנו שלא כדין. עוד טוענת הנתבעת בכתב ההגנה, כי הדו"ח הראשון בוטל לפנים משורת הדין, מבלי שיבדקו התמונות שצולמו על ידי הפקח בדו"ח השני התובע לא הגיש בקשה לביטולו כמקובל ולכן לא ניתנה אפשרות לנתבעת להגיב בנושא. נציג הנתבעת, מר שעובי זרח, (להלן:"הנציג") חזר על האמור בכתב ההגנה, והוסיף, כי התובע קיבל יחס נאות ולא כפי שטען, ולראיה, בוטל הדו"ח הראשון מבלי לבדוק כלל אמיתות טענותיו של התובע. לטענתו, התובע הוא שגרם לטרחה. שכן, לו היה מונח הכרטיס, במקום שבו צריך היה להיות היתה נמנעת הטרחה, טענה זו מוטב היה לה שלא תשמע. שכן, כפי שציינתי לעיל רואים בברור, בתמונות, לגבי כל אחת מהדו"חות שכרטיס חנייה מוצמד לשמשת הרכב בצד של הנהג. ברור איפה ששני הדו"חות ניתנו שלא כדין ומכאן מתבקשת מאליה המסקנה, שבעטיה של הנתבעת ושתי פעולותיה הבלתי חוקיות הוטרח התובע שכן הוא נאלץ לפנות אל הנתבעת ולטפל בביטול הדו"חות ובשל כך הוא זכאי לקבל פיצוי בגין הטרחה שנגרמה לו. אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע בפיצוי בגין הטרחה והטרדה שנגרמה לו בסך של 1,000 ₪. עוד אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הוצאות המשפט בסך 1,000 ₪ כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. משפט תעבורהחניהדוח חניה