מינוי מומחה - קרדיולוגיה פנימית ורפואה דחופה

בית המשפט פסק כי לאחר עיון בטענות הצדדים, בחוות הדעת מטעם הצדדים כי יש הצדקה למינוי מומחה רפואי מכוח תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3),התשס"ה-2005. להלן החלטה על מינוי מומחה - קרדיולוגיה פנימית ורפואה דחופה: החלטה התובעת עותרת לחייב את הנתבעים לפצותה בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה בשל רשלנות רפואית מצד הנתבעים. לשם ביסוס טענותיה צרפה התובעת חוות דעת רפואיות בתחום הקרדיולוגי ובתחום רפואת המשפחה. בתחום הקרדיולוגי צרפה התובעת את חוות דעתו של פרופ' קפלנסקי אשר קבע כי רופאת המשפחה התרשלה בכך שלא בדקה את התובעת כפי שרופאה סבירה היתה חייבת לעשות ובכך גרמה לדחיית האבחנה של SBE למשך 10-12 ימים. כן קבע כי הדחייה בטיפול תרמה באופן משמעותי להידרדרות במצב המסתם ולצורך בניתוח ובמתן תרופות נוגדות קרישה לאחריו. לשיטתו, מצבה זה של התובעת מקנה לה נכות צמיתה בשיעור 40% בשל קוצר נשימה ובשיעור 20% נוספים בשל הצורך במתן תכשירים נוגדי קרישה. בתחום רפואת המשפחה, צרפה התובעת את חוות דעתו של פרופ' יודפת, אשר קבע בחוות דעתו כי טיפולה של הנתבעת בתובעת הוא רשלני ביותר. היא לא נטלה אנמזה לגבי תלונותיה של התובעת בעיקר לגבי החום ממנו סבלה, היא לא ביצעה בדיקה גופנית רגילה ולא בדיקות גופניות מכוונות לתלונותיה של התובעת, היא התעלמה מכל רישום מקובל בתיקה הרפואי של התובעת ולא הראתה כל מחשבה רפואית הנדרשת מרופא משפחה. כן קבע פרופ' יודפת כי קיימת סבירות שניתן היה לאבחן ולטפל במחלתה של התובעת מוקדם יותר ע"י הפנייה למיון לולא התרשלה הנתבעת בטיפולה בתובעת. וכי אין ספק, לדבריו, כי הפנייה מוקדמת יותר הייתה יכולה למנוע או לפחות להוריד את הסיכון לפגם במסתם המיטרלי של התובעת ואת הסיכון במתן הטיפול התרופתי הנלווה וצורך ניתוחי ופגיעה באיכות החיים. 3. הנתבעות, אף הן הגישו חוות דעת רפואיות מטעמן. בתחום הקרדיולוגי, קבע פרופ' רוזמן, כי התובעת ממשיכה להתלונן על חולשה וקוצר נשימה במאמץ אף כי מבחינה אובייקטיבית, לדבריו, אין בבדיקה הפסיקלית ממצאים המתאימים לאי ספיקת לב. כן טוען פרופ' רוזמן, כי לאחר שעברה את הניתוח ליבה פועל בצורה תקינה ומרבית החולים במצבה אינם סובלים ממגבלה תפקודית ומבחינת הלב לא חל שינוי במצבה ואינו רואה מקום להעלאת שיעור נכותה הלבבית. עם זאת, קובע פרופ' רוזמן, כי הוא שותף לקביעתו של פרופ' קפלנסקי שדרגת הנכות שהייתה מגיעה לתובעת בשל צניחת המסתם הייתה 10% וכי הצורך בטיפול בנוגדי קרישה כרוני צריך לזכות את התובעת בנכות בשיעור 20%. בתחום רפואת המשפחה, קבעה פרופ' טבנקין, לאחר שגוללה את אשר ארעה לתובעת לשיטתה ולטיפול אותו קיבלה, כי לא רק שלא היתה במקרה דנן רשלנות אלא טיפול הרבה מעבר לסביר מצד רופא משפחה ומהיר במיוחד. 4. בהמשך להחלטתי מיום 14.11.05, הודיעו הצדדים כי הם מתנגדים להצעת בית המשפט לסיום התיק בפשרה ולמינוי מומחה מטעם בית המשפט. 5. לאחר עיון בטענות הצדדים, בחוות הדעת מטעם הצדדים הן בתחום הקרדיולוגי והן בתחום רפואת המשפחה ולאור הפערים בחוות הדעת, אני מוצא כי יש הצדקה למינוי מומחה רפואי מכוח תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3),התשס"ה-2005, כבר בשלב זה ועל יסוד אותם נתונים שעמדו בפני מומחי הצדדים ולפיכך אין הצדק, לכאורה, להמתין להגשת ראיות מטעם הצדדים או לסיומם. 6. עם זאת, לשם ייעול הדיון וחסכון בעלויות ימונה, בשלב זה, מומחה בתחום הקרדיולוגיה, פנימית ורפואה דחופה, ד"ר שחר אמיר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט והוא יחווה דעתו ביחס לשני התחומים בחוות הדעת המנוגדות. 7. בשלב זה, בשכ"ט המומחה הרפואי ישאו הצדדים בחלקים שווים. 8. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת נוכח טענותיה נשוא התביעה ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה. ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחסו לבעיותיה הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלו. 9. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום וכן את חוות הדעת של מומחיהם. 10. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 ימים מבדיקת התובעת ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. 11. הצדדים יגישו תחשיבי נזק מעודכנים על בסיס חוות הדעת המומחה מטעם בית המשפט, כדלקמן: התובעת עד 30 יום לפני הדיון. הנתבעים עד 7 ימים לפני הדיון. רפואהמינוי מומחהמומחה