נפילה במדרגות בית מלון

להלן פסק דין בנושא נפילה במדרגות בית מלון: פסק-דין זוהי תביעה בשל נזק גוף שנגרם לתובע, לטענתו, בעת שנפל במדרגות במלון של הנתבעות 1-2, שאותו ביטחה הנתבעת 3. הצדדים הסכימו שעקב אירוע זה נגרם לתובע נזק אורטופדי בשיעור 10%, אך הם חלוקים בשאלות האחריות והנזק. התובע טוען שנפל בשל ליקוי מבני או תחזוקתי במדרגות, שנבנו בהפרשי גובה לא אחידים, שהיו שבורות או רטובות, שלא הותקנו לידן מעקות מתאימים, שלטי אזהרה מפני החלקה או מרבדים מחוספסים - והוא מייחס לנתבעים רשלנות והפרת חובה חקוקה. הנתבעים מכחישים את הטענות העובדתיות וחולקים על הטיעון המשפטי. ראוי לציין, שבכתב התביעה לא נזכרה ולא פורטה (בניגוד לתקנה 74(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984) טענת הפרת חובה חקוקה. היא לא היתה חלק מהחזית שבין הצדדים ולא הובאו בענין ראיות כלשהן. אציין גם, שהניסיון להפיק "הפרת חובה חקוקה" מדרישות הדין למתן היתר בניה, אינו יכול להצליח בדרך שבה הלך התובע. לא ניתן ללמוד הפרת חובה חקוקה מאי התאמה של מבנה קיים שנבנה בעבר, לדרישה נוכחית של הדין למתן היתר בניה, אילו היה מתבקש כיום. לא היה מקום להעלות טענה זו בדרך שהועלתה וגם כך אין בה כדי להועיל לתובע. הראיות: הוגשו 3 תצהירים מטעם התובע: שלו עצמו, של אשתו ושל חברו, יורם שוכמן. כל השלושה נחקרו על תצהיריהם. הוגשו מסמכים שונים וכן צילומים (לא ברור מהעדויות הסותרות, מי צילמם ומתי) של סביבת הנפילה. הנתבעת טענה שאין לה כל אינדיקציה לכך שהתובע בכלל התארח במלון במועד שבו לטענתו התרחשה התאונה. כל העדים הבהירו שהם שהו במקום כחלק מקבוצה של נכי צה"ל והבהירו שניתן להשיג אישור על-כך (אלא שהוא לא הוצג). סביר שהתובע אכן התארח במלון במועד שבו לטענתו נחבל. התובע חתם על דיווח על האירוע לקצין הביטחון של המלון "כאורח", תוך שצוין תאריך ההגעה, תאריך העזיבה ומספר החדר (321). נטען שהתובע נפל במדרגות המובילות מהמלון עצמו אל בריכת המלון. בתצהירו כתב התובע ש"החליק במדרגות". הוא ציין שהמדרגות היו רטובות ולוקות בתחזוקתן, שבורות, רופפות ואולי אף אינן בגובה אחיד. חוו"ד כלשהי בענינים אלה לא הוגשה. יורם שוכמן הצהיר, שצעד לפני התובע במדרגות, שמע קול כאב וקלט שהתובע נופל. "שאול אמר לי נפלתי, החלקתי" וגם "זיהיתי שיש מדרגה שבורה והבנתי שהנפילה קרתה משום שלרגל לא היה היכן להאחז." וגם "המדרגות היו רטובות". אשתו של התובע הצהירה ש"העירו אותי וסיפרו לי ששאול החליק במדרגות". האם החליק התובע על מדרגה רטובה? האם מעד על מדרגה שבורה או רופפת? התובע הסביר שהתמונה שבה הוא נראה יורד במדרגות לא מתארת את דרך ירידתו במדרגות ביום התאונה. בתמונה רואים את התובע אוחז בידו הימנית מעקה ורגלו מונחת על גבי מדרגה שבורה, אבל בפועל הוא ירד כשהוא צמוד דווקא לקיר השמאלי של המדרגות (עמ' 34 לפרוטוקול), שמאלה מנקודת השבר במדרגה. אם כך, מדוע מעד על מדרגה שעליה לא דרך? התובע הסביר שצילם את המדרגה השבורה כדי להדגים את המפגע, אינו בטוח כמה מדרגות הספיק לרדת עד שנפגע, ואז תיקן והעלה את האפשרות שנפגע כבר במדרגה הראשונה או השניה. במפלס כזה, לא רואים בתמונות מקום שבר אחר, נוסף לשבר שעליו לא יתכן שהתובע מעד. נספח א' לתצהיר הוא דיווח התובע לקב"ט המלון, שם מייחס התובע את נפילתו לכך שהמדרגות היו רטובות עקב תנועתם של מתרחצים אל הבריכה וממנה. במסמך לא הוזכרה הטענה שהמדרגות היו שבורות. התובע הסביר זאת בכך שסבל כאבים קשים בעת שחתם על המסמך ואולי קב"ט המלון לא דייק ברישום והשמיט את מה שסיפר לו. בחקירתו הנגדית העדיף התובע לייחס את הנפילה למדרגות השבורות בלי למשוך את ידו מהטענה החלופית, שנפל בשל הרטיבות במדרגות. יורם שוכמן אישר שלא ראה את הנפילה עצמה ואישר ש"לא ידענו ממה הוא נפל". לדבריו הוא שהעלה בפני התובע את האפשרות שהנפילה נגרמה בשל המדרגה (עמ' 6-7 לפרוטוקול). העד הבהיר שאינו יכול להתחייב אם המדרגות היו רטובות או לא (עמ' 8 שורות 3- 4 ועמ' 18 שורה 8 ואילך), אלא שאנשים התרחצו בבריכה והשתמשו בחזרתם ממנה במדרגות אלה. התובע הגיש כראיה צילומים שצולמו לאחר מעשה. בשל צורת הגשתם (כנספחים ללא סימון אינדיבידואלי) קשה לדעת לאיזו סדרה יש לשייך כל תמונה ותמונה וגם מתי צולמה כל תמונה ותמונה - נטען שהן צולמו בשתי הזדמנויות שונות אחרי התאונה, בהפרש זמן. ההשוואה בין שתי סדרות הצילומים קשה, גם מפני שלא נראים בשתיהן אותם מראות. ממילא לא ניתן ללמוד מהן אם אמנם במועד הנפילה הנטענת, היו במקום שלטי אזהרה מפני סכנת החלקה, שנראים בתמונות אחדות. לאור הסברו של התובע (בנוגע לתמונה שבה הוא נראה דורך על מדרגה שבורה) ברור שהצילומים מגמתיים במידה מסויימת. דומה שאחת המדרגות המובילות לבריכת השחיה אכן שבורה. איני סבור שליקוי זה גרם לנפילתו של התובע. התובע עצמו לא סבר מיד אחרי הנפילה שנפל בשל המדרגה השבורה - זה היה רעיון של מר שוכמן שלא ראה את הנפילה כלל. מיקומו של התובע לצד הקיר השמאלי מרחיק את רגלו מהמדרגה השבורה שצילם. מדרגה שבורה אחרת, במפלס שבו התרחשה הנפילה - אין. התובע לא יכול היה ליפול בשל "מדרגות שבורות" באופן כללי. הוא היה עשוי ליפול בשל מדרגה שבורה מסויימת, אך השבר במדרגה ה"מועמדת" לתפקיד, היה מרוחק ממקום מדרך רגלו ולא סביר שבגללו נפל. בגרסה המתועדת הראשונה של האירוע (בהודעה לקב"ט) לא ייחס התובע את נפילתו למדרגות שבורות אלא דווקא לרטיבות. הטענה שהנפילה נגרמה בשל מדרגה שבורה הועלתה לראשונה באיחור רב - ורק לאחר שבידי התובע כבר היו תצלומים המראים שיש במקום מדרגה שבורה. בהכרח מתעורר החשד, שהגרסה הותאמה לראיות בדיעבד. בתצהירו ובעדותו ניסה התובע לשמור על "אופציות פתוחות" ולייחס את נפילתו לכל גורם אפשרי שבאחריות הנתבעות. עמדה זו מובנת, אך לא תורמת לאמינותו. בהודעתו לקב"ט המלון טען התובע שהנפילה נגרמה בשל כך שהמדרגות היו רטובות, מפני ששימשו מתרחצים ששבו מהבריכה. הוא חזר על טענה זו גם בבית המשפט וכדי להדגיש את חטאי התובעת טען שאפשרה רחצה בבריכה ללא מציל, אף שהתברר שאין הוא יכול להעיד על כך כלל. להבדיל מהטענה שהמדרגות היו שבורות, שאותה ניתן לתמוך בתצלומים, קשה להוכיח לאחר מעשה שהמדרגות היו רטובות (וזו יכולה להיות סיבה לשינוי גרסה). הוכחת טענה זו בעדותו היחידה של התובע, קשה עוד יותר. לאור עדותו המסוייגת (בענין זה) של מר שוכמן, לא אוכל לקבל את טענת התובע שהמדרגות היו אכן רטובות בעת נפילתו. לתובע עבר עשיר בתחום האורטופדי. דומני שהוא מועד לסכנת נפילה במדרגות יותר מאנשים אחרים. מצבו הכללי של התובע עצמו מספק הסבר סביר בהחלט לנפילתו, גם בהעדר כל אשם של הנתבעות. מכל מקום, לא שוכנעתי שסיבת נפילתו של התובעת קשורה במשהו למצב המדרגות באותה עת. התביעה נדחית. בנסיבותיה, אין צו להוצאות. תאונות נפילהבית מלוןנפילה במדרגותתאונות במלוןבתי מלון (תביעות)מדרגותנפילה