נפילה של מוצר בחנות על הראש

התובע טען כי נכנס לחנות הנתבעת על מנת לרכוש דברי קרמיקה ומכל הדחה. עובד של הנתבעת ששירת אותו טיפס על סולם גבוה כדי להביא מכל הדחה באריזתו ומשנטלה לידיו השליכו מטה מגובה שלושה מטרים אלא שבמקום ליפול ארצה "נחת" על ראשו וגרם לו לחבלה בראש ובפניו. להלן פסק דין בנושא נפילה של מוצר בחנות על הראש: פסק דין 1. התובע, יליד 1985, נפגע בתאונה אשר אירעה ביום 19.2.04 בעת שביקר במקום עסקה של הנתבעת 1 (להלן: חברת צור מיגון או הנתבעת) העוסקת בשיווק מוצרי קרמיקה וכלים סניטרים, על מנת לרכוש ממוצריה. התובע הגיש תובענה זו נגד חברת צור מיגון ומבטחתה, הנתבעת 2. בעלי הדין חלוקים בשאלת החבות ובגובה הנזק. 2. הצדדים הסכימו כי אכריע בתובענה בדרך הקבועה בסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 על סמך חומר הראיות המצוי בתיק בית המשפט וסיכומי טענות בכתב. 3. לאחר הגשת סיכומי בא כח הנתבעת ביקש בא כח התובע להתיר לו הגשת תגובה, והרשות ניתנה. לא מצאתי להיענות לבקשתו להגיש תצהיר תשובה לגרסת מנהל חברת צור מיגון שכן המסמך שצורף לסיכומי בא כחה אינו תצהיר אלא תגובתו בכתב לאחר הגשת כתב התביעה. ככזה, גם במסגרת הדיונית המוסכמת, ערכו הראייתי אינו רב. למותר לציין כי מרבית מסמכי התובע בתגובתו הנם בגדר תכתובת פנימית בין בעלי הדין במסגרת משא ומתן וגם הם בעלי ערך ראייתי מוגבל. 4. גרסת התובע הנה בתמצית, כי נכנס לחנות הנתבעת על מנת לרכוש דברי קרמיקה ומכל הדחה. עובד של הנתבעת (כפי הנראה מנהלה) ששירת אותו טיפס על סולם גבוה כדי להביא מכל הדחה באריזתו ומשנטלה לידיו השליכו מטה מגובה שלושה מטרים אלא שבמקום ליפול ארצה "נחת" על ראשו וגרם לו לחבלה בראש ובפניו. כתוצאה נחבל בראשו ובפניו ונזקק לטיפול רפואי כולל אשפוז בן שלושה ימים. 5. חברת צור מיגון אינה מכחישה את קרות התאונה ברם לטענתה זו אירעה בנסיבות שונות אשר אינן מטילות עליה חבות. לגרסתה, התאונה התרחשה במחסן ולא באולם התצוגה. מנהלה ניגש למחסן על מנת להביא מכל הדחה באריזתו, התובע מיוזמתו הלך בעקבותיו והציע את עזרתו בתפיסת האריזה מגובה. התאונה אירעה כאשר התובע עמד ליד הסולם, פניו כלפי מעלה וממתין לקבלת האריזה מידי העובד אשר השליכה לכיוונו. למרבה הצער נפלה האריזה על פניו של התובע אשר נחבל קלות בשפה העליונה. בנסיבות אלו היא סבורה שאין להטיל עליה חבות. לחלופין, מן הראוי להשית על התובע אשם תורם משמעותי. לעניין הנזק נטען כי נגרמה לתובע פגיעה שטחית בלבד. 4. גם אם נכונה גרסתה נושאת חברת צור מיגון (ובעקבותיה המבטחת) באחריות לקרות התאונה ולתוצאותיה, לא כל שכן אם הנסיבות היו כפי שנטען על ידי התובע. אם אמנם נכנס התובע בעקבות העובד לתוך המחסן והציע את עזרתו הרי שהיתה זו חובתו של האחרון, שלא היתה לו כל ידיעה בנוגע לכישורי התובע בעבודה במחסן (בעת הפגיעה היה התובע עלם צעיר ולא היתה היכרות קודמת בין השניים), לדרוש את יציאתו המיידית לבל ייפגע כפי שבפועל אירע, ולא להסתייע בו. לא זו אף זו, שיטת העבודה הנקוטה היתה מסוכנת בעליל גם כלפי עובד מנוסה. השלכת חפץ מגובה על מנת שמי שעומד בסמוך אליו יתפסו טומנת בחובה סכנה שמא יחטיא המשליך והתופס ייפגע. משעשה כן עובדה של חברת צור מיגון, התרשל. מאותו טעם אין להטיל אשם תורם על התובע. צור מיגון חבה אפוא כלפי התובע עקב רשלנות עובדה והמבטחת חבה כלפי מכח הוראות סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981. 5. באותו יום פנה התובע לקופת חולים והתלונן על כאב ראש, סחרחורות, הקאות וציין כי שן אחת נשברה. הרופאה המטפלת הפנתה אותו בדחיפות לחדר המיון והוזמן אמבולנס אשר העבירו לבית החולים רמב"ם בחיפה. בבדיקתו עלה חשד כי נגרם לו שבר בלסת התחתונה משמאל ואושפז להשגחה למשך שלושה ימים עד ליום 14.9.04. שוחרר בהמלצת אכילת אוכל דייסתי למשך שבועיים וביקורת במרפאת פה ולסת. התובע היה במעקב רופאי קופת חולים ולטענתו נזקק גם לטיפול ומעקב במרפאת שיניים מחמת השבר בלסת והפגיעה בשיניו. זולת הצעת מחיר בה נקובה עלות הורדת גשר ושלושה כתרי חרסינה, אשר אינה קבילה כראיה, לא צורפה חוות דעת או תעודה רפואית אודות הטיפול בשיניו. לא נהיר מה תחום התמחותו של נותן ההצעה ואם קיים קשר סיבתי בין התאונה הנדונה לבין הטיפול הנקוב. עם זאת, אין מחלוקת כי התובע נפגע פגיעה בלסת וכי שן אחת נשברה (ראה תעודת חדר המיון). 6. התובע אינו טוען לנכות ומצמצם את תביעתו לפיצוי בגין נזק בלתי ממוני והוצאות בעבור ריפוי בשיניו. בשים לב לעובדה שלמזלו הרב היתה פציעתו קלה ואף כי אושפז היה זה לצורכי השגחה בלבד, פיצוי בסך 25,000 ₪ הולם בנסיבות. 7. אני מחייבת אפוא את הנתבעות לשלם לתובע סך של 25,000 ₪ כפיצוי בעד כל נזקיו הנובעים מהתאונה הנדונה. סכום זה ישולם תוך שלושים יום מיום המצאת פסק הדין לידי בא כח הנתבעות, שאם לא כן ישא ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א-1961 החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. כן תשלמנה הנתבעות שכר טרחת עורך דין בשיעור 15% מהסכום הפסוק ומע"מ כדין. פרט לכך ישא כל צד בהוצאותיו. נוכח השלב והדרך בהם הסתיים ההליך אני פוטרת מתשלום יתרת האגרה. מוצרנפילה