פסילת מומחה מטעם בית המשפט - פסיקה

להלן פסיקה בסוגיית פסילת מומחה מטעם בית המשפט: בית המשפט פסק כי פסילת חוות דעת של מומחה מוצדקת, במקרים נדירים מאד, כאשר נפל בה או בהתנהגותו של המומחה פגם, המעלה חשש ממשי לעיוות דין, כגון שפעל תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי או בחוסר תום לב, וכאשר נמצא פגם היורד לשורש העניין. רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ רע"א 3358/91 סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' ציון רע"א 600/96 אדרי מוטי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ביקורת על מסקנותיו הרפואיות של המומחה, אינן נימוק לפסילת המומחה או חוות דעתו 4) בש"א 1963/02 (נצ') שיבלי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ עוד נקבע, כי מינוי מומחה נוסף או פסילת חוות דעת מומחה תעשה מקום בו תחושתו של השופט היא שאין באפשרותו להגיע לחקר האמת על סמך חוות דעת המומחה שפסילתו מתבקשת 5) רע"א 4195/02 סהר ציון חברה לביטוח בע"מ נ' ליפשיץ זאת ועוד, בקשה לפסול חוות דעת לאחר שתוכנה הודע למבקש- ראוי לה, בשל כך, שתיבחן במשנה זהירות. קל וחומר כך, מקום שהבקשה לבטל את מינוי הרופא באה לאחר שנחקר בבית המשפט על חוות-דעת. בשלב זה לא יטה בית המשפט למנות מומחה אחר תחתיו, ויבחן את האפשרות להסתפק בהערכת משקלן של חוות הדעת ושל העדות 6) רע"א 8000/04 רשות הנמלים והרכבות נ' גמליאלי עמיקם מומחהמומחה מטעם בית המשפטפסילת מומחה