אי פתיחת עוסק מורשה

להלן פסק דין בעבירות בנושא אי פתיחת עוסק מורשה: פסק דין המערער הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירות בניגוד לס' 117 (א) (4) לחוק מס ערך מוסף, אי עשיית המוטל בענין רישום לפי חוק מס ערך מוסף, עבירות בניגוד לס' 117 (א) (5), הוצאת חשבונית מס מבלי שיהא זכאי לכך ועבירה בניגוד לס' 117 (ב) (2) לחוק, ניהול עסקאות לפני שמילא את התנאים הנדרשים על פי חוק. עובדות כתב האישום מלמדות כי המערער, קבלן הובלות וככזה "עוסק" כהגדרת ס' 1 לחוק מס ערך מוסף, התגלה כמי שביצע עסקאות של מתן שירותי הובלה, מבלי שטרח להירשם כחוק ברשויות כמתחייב על פי חוק כ"עוסק מורשה" והוציא, לא פחות מ - 32 "ניירות" הנחזים כחשבוניות מס כהלכתן, בהיקף עסקאות המגיע כדי 681,880 ₪, כשהמס בגינם, 99,077 ₪. על כל אלה הוסיף המערער ושעה שבקשתו לפתיחת תיק במע"מ נדחתה ביולי 2001, המשיך וביצע עסקאות למרות דחית בקשתו והנפיק, 11 "ניירות" הנחזים לחשבוניות מס בגין עסקאות בסך של 96,074 ₪ אשר המס בגינם, 13,990 ₪. המערער זוכה מהמסכת השניה לכתב האישום בבית משפט קמא וכמפורט שם, והיא אינה ענין לכאן. ב"כ המערער חזר בו בפנינו מערעורו על הכרעת הדין והתמקד בטענותיו לעונש. כך גם, זנח את הטענה בדבר אי שימוע. ב"כ המערער הפנה לעובדה שמאז גזר הדין בבית משפט קמא, שילם המערער 85,000 ₪ על חשבון חובותיו, טען כנגד ההליך האזרחי, לדבריו מדובר בסנקציה אזרחית בנוסף, כמו כן, טען כי המערער פנה בשנת 2001 לפתוח תיק אך שלטונות מע"מ סירבו (נזכיר, עובדה זו מצוינת בכתב האישום ושלא כנטען ע"י הסניגור). עוד טען כנגד מרכיב הקנס והחלופה לקנס, 3 שנות מאסר כפי בית משפט קמא, חזר והפנה לענין ההליך האזרחי ומבקש להתערב בעונש, להתערב בשאלת הקנס וכמפורט בהודעת הערעור ובטיעוניו בפנינו. מנגד, מציין ב"כ המשיבה את חומרת העבירות, את הנזק הרב שגרם המערער ומבקש לדחות את הנטען לענין ההליך האזרחי. נפתח ונאמר, ההליך האזרחי נדחה בפסק דין ללא צו להוצאות (ע"ש 1021/04) תוך שב"כ המערער שם, הסניגור בפנינו מציין בפני בית המשפט שלהליך שם אין כל נגיעה או השלכה להליך הפלילי -ואכן כך. ענינו בהליך הפלילי ובשובר הענישה לצידו ולא אחרת. טענות ב"כ המשיבה לענין זה בפנינו, בדין הם. לעצם הטענה לחומרת העונש: מדובר בעבירות חמורות ביותר, המערער עשה למעשה דין לעצמו, חילק ניירות חסרי ערך כחשבוניות, הכשיל גם אחרים אשר ככל הנראה הסתמכו על חשבוניות אלה בחושבם שהם מקבלים חשבוניות מס כדין ואף ביקשו מטבע הדברים ניכוי בגינם. בניגוד לנטען, ב"כ המשיבה לא השמיט את נשוא הבקשה לפתיחת תיק משנת 2001, כתב האישום מדבר בעד עצמו לענין זה, נהפוך הוא, המערער ביקש לפתוח תיק ולמרות שסורב, הגדיל לעשות עת המשיך לאחר הסירוב והנפיק ניירות חסרי ערך כחשבוניות ובגין כך הורשע וכמפורט בכתב האישום ולעיל, ושלא כנטען. מדובר ב - 44 מקרים של ביצוע עבירות הנפקת נייר חסר ערך, מדובר בהיקף עצום ובנזק עצום. שנינו לא פעם, עבירות מס כעבירות נשוא המערער שבפנינו גורמות לערעור היסוד הכלכלי והחברתי, גורמות לאי שוויון ומהוות נגע אותו יש לבער. בית משפט קמא, גזר על המערער 24 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים על העבירות נשוא הרשעתו וגזר עליו קנס בסך 225,000 ₪ או 3 שנות מאסר תחתם. יצוין כי למערער הרשעות קודמות בגין זיוף סימני זיהוי ברכב וכן, בגין איומים. לאחר ששקלנו את המכלול בפנינו ועיינו בפסיקה הרלבנטית, אנו רואים לקבוע כי גזר הדין בבית משפט קמא, לאור הנסיבות החמורות של ביצוע העבירה, ככלל, הנו בדין יסודו אך למרות האמור, לאור התשלום המלמד על תחילת הסרת מחדל כדי 85,000 ₪, נראה לנו כי יש מקום להתערב וגם שעה שלמערער אין הרשעות קודמות מאותו סוג, כדי פתח לתקווה לעתיד לאפשר לו לחזור למעגל חברתי נורמטיבי. כך גם כך, חלף המאסר לתנאי, אינו מאוזן ומצריך התערבותינו. מכל אלה, אנו מקבלים את הערעור, מורים על ביטול פסק דינו של בית משפט קמא וגוזרים על המערער עונשים כמפורט: א. אנו גוזרים על המערער 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל במקום 24 חודשי מאסר שגזר בית משפט קמא. ב. אנו גוזרים על המערער מאסר על תנאי כפי בית משפט קמא, 12 חודשים על תנאי לתקופה של 3 שנים שלא יעבור ויורשע על העבירות נשוא הרשעתו בבית משפט קמא. ג. הקנס כפי שנגזר, יוותר בעינו אלא שחלף הקנס יהא 6 חודשי מאסר, היה ולא ישולם הקנס ולא 3 שנות מאסר כפי שקבע בית משפט קמא. עוסק מורשה