בוררות באגודות שיתופיות

על אופייה המיוחד של בוררות באגודות שיתופיות עמד בית המשפט ברע"א 853/91 בקל נ' אגודה שיתופית נהלל, פד"י מח(1) 775, 782 (מפי השופט אור) אשר ציין בפסיקתו כי יש לתת משקל לכך שלא מדובר בהסכם בוררות בין שני צדדים "רגילים" להסכם בוררות. מדובר בהסכם בוררות שמצא את ביטויו בתקנון של אגודה, המחייב כל חבר באגודה מעצם חברותו באגודה, וללא שנדרשה הסכמתו הנפרדת לו. מדובר גם בהסכם שבא לקבוע דרך לפתרון סכסוכים בין החברים והאגודה בהתחשב ביחסי הקרבה המיוחדים ושותפות האינטרסים בין חברי האגודה, בינם לבין עצמם, ובינם לבין האגודה. האופי המיוחד של יחסי החברים עם האגודה הצדיקו מתחילת דרכן של האגודות השיתופיות קיום מנגנונים מיוחדים של בוררות לפתרון סכסוכים והוצאתם ממסגרת התדיינות בבית המשפט. מגמה זו מחזקת את הצורך בהצרת ההתערבות השיפוטית בהליכי הבוררות במגזר החקלאי והשארת ההכרעות בעניינים אלה ככל האפשר בידי הבורר . יישוב סכסוכיםאגודה שיתופיתבוררות