מהי אמנת האג ?

מהי אמנת האג ? אמנת האג היא האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים, שנחתמה בהאג ביום 25.10.80 אשר מרבית סעיפיה אומצו למשפט הישראלי בתוספת לחוק וקיבלו תוקף של חוק. בשורה ארוכה של פסקי דין חזרו בתי המשפט והדגישו את מטרת ההליכים על פי האמנה. אמנת האג נועדה להגשים את החזרתם המיידית של ילדים שנחטפו ובכך להבטיח את זכויות המשמורת והביקור שנקבעו בעבר. מטרת האמנה היא להבטיח אמצעים מהירים ויעילים המחזירים על כנם את הסטטוס-קוו אשר שרר עובר למעשה החטיפה. האמנה קובעת "מסלול מהיר" להשבת ילד שנחטף למדינה ממנה הוצא שלא כדין, תוך שבמסגרתה שלה ניתן יהיה לברר את השאלות הקשורות במשמורת הקבועה. לפיכך, מורה סעיף 12 לאמנה, כי בכל מקרה בו נתקיימה חטיפה, כמשמעותה בסעיף 3 לאמנה, יורה ביהמ"ש על החזרת הקטין למדינה ממנה נחטף. אין זה סוף פסוק. האמנה מכירה במספר חריגים לכלל העקרוני, ואם עולה בידו של נתבע להכניס את עניינו בגידרו של אחד מאותם חריגים, לא תוטל על בית המשפט החובה להורות על החזרת הילד החטוף. לא אחת נפסק, כי פרשנות החריגים תהא על דרך הצמצום וזאת כדי שלא לרוקן את האמנה מכל תוכן. בשורה ארוכה של פסקי דין נפסק, כי נטל ההוכחה בדבר קיום תנאי החריגים, אשר נקבעו באמנת האג לחובת ההשבה, מוטל על שכמי הנתבע וכי נטל זה הינו נטל כבד ביותר/ גישת בית המשפט היא כי גם אם טובת הילד גוברת בהתמודדות בין האינטרסים, הרי שפועל יוצא מן היעדים שבבסיס האמנה, כי על ההורה החוטף המבקש לצאת נשכר ממעשו, הנטל להוכיח את קיומו של החריג, משמע הספק בקיומו של החריג פועל להחזרת הילד החטוף ולא להשארתו בידי חוטפו. שאלות משפטיותאמנה בינלאומיתחטיפת ילדים (אמנת האג)