כניסת חולים מעזה

להלן החלטה בסוגיית כניסת חולים מעזה: החלטה השופט א' רובינשטיין: א. עתירה זו, שהוגשה אמש, נוגעת בעצב חשוף שההתייחסות אליו נדרשת בשל האירועים הקשים בחבל עזה בשבוע החולף. עניינה אנשים מחבל עזה הנזקקים לטיפול רפואי בישראל, ביהודה ושומרון או במקומות אחרים; עניינה הדחוף - טיפול רפואי ב-13 איש אשר להם נשקפת כנטען סכנת חיים, ומתבקשת התרת כניסתם לאלתר. לטענת העותרות, עמותות העוסקות בזכויות, נמנעת כניסה לטיפול רפואי דחוף בשל סגירת חבל עזה, והן פנו למשיב 1 (שר הביטחון) והתריעו בעניין זה, אך לא נענו, ולאחר מיון שערכו במקרים שהגיעו אליהן, זיהו העותרות 13 מקרים דחופים ביותר, שרשימתם צורפה, הטעונים לשיטתן טיפול מיידי. נטען כי בכף מונחות זכויות אדם לחיים, לבריאות ולחופש תנועה, ולהיעדר מידתיות בגישת המשיבים. ב. (1) נתבקשה תגובת המשיבים. נאמר בה, כי חרף היעדר זכות משפטית לכניסת פלסטינאים לישראל והיעדר אחריות משפטית ישראלית לנעשה בעזה - בניגוד לטענת העותרות - אין מדובר בהחלטה בדבר סגירתו הגמורה של מעבר ארז. ואולם, ישנו קושי גדול הטמון בהיעדר גורמי תיאום ממשלתיים בצד הפלסטינאי, ובשל נוכחות חמאס בסמוך למעבר ארז והסיכון הביטחוני לחיילים ולאזרחים ישראלים. הסיכון נוצר הן נוכח התגודדות אנשים במקום, והן נוכח אי היכולת לוודא אם הפונה לכניסה מטעמים רפואיים הוא הוא אכן מי שיגיע למעבר. על אף זאת נמסר, כי במקרים של צורך בטיפול רפואי מציל חיים, ובהיעדר מניעה ביטחונית, נעשה מאמץ לסייע גם בלא תיאום עם הפלסטינאים, וזאת באמצעות קשר עם הצלב האדום; אתמול - 19.6.07 - נכנסו באמבולנסים ארבעה פלסטינאים שנפצעו בירי כתוצאה מן העימותים הפנימיים. (2) ספציפית נמסר כי נבדקו הבקשות שהועלו בעתירה, ומתוכן שתיים אושרו, רובן מצויות בטיפול, לגבי חלקן נטען שלא הוגשה בקשה, ושתיים סורבו בשל מניעה בטחונית. ג. (1) בדיון בפנינו טענו באי כוח העותרות כי אי הסדר וחוסר התיאום גורמים למכשולים בירוקרטיים קשים וגם לסכנת חיים, ובמקרה אחד כנראה ויתרה המשפחה על המעבר בארז נוכח מצבה הסופני של בתם, שהידרדר למרבה הצער; משאלת העותרות היא, כי המשיבים יקבלו מהן ישירות את הפניות הבאות אליהן טלפונית ויבדקו אותן. (2) מטעם המשיבים שמענו את נציגי פרקליטות המדינה ורשויות צה"ל שבשטח. נמסר לנו, ראשית, כי המדיניות היא שלא לגרום למשבר הומניטרי, ולכן בין השאר - להידרש לטיפול בחולים השרויים בסכנה. הקשיים מרובים, לרבות מספר רב של אנשים הצובאים על המעבר, וסיכון לחיילים בכל פתיחת מעבר, לרבות ירי והשלכת רימוני רסס לעבר כוחותינו. עם זאת, מסרו המשיבים בדיון, כי חרף השינויים בשליטה בשטח, ישנו גורם ממשרד הבריאות הפלסטינאי שהיה אמון על הקשר עם צה"ל עד למאורעות האחרונים, וכן דאג לקישור עם בתי חולים ישראליים וגם לשאלות המימון, והממשיך לתפקד - אך עושה כן מביתו. על הבקשות להגיע אליו, והוא בודק אותן ועומד בקשר טלפוני עם קציני המת"ק במעבר ארז, בדרגות בכירות; בקשות המועברות על-ידיו נבדקות באופן פרטני באשר לעצם הצורך בטיפול בישראל, ועמו נערך תיאום גם באשר להסעה עד למעבר, באמבולנסים של הסהר האדום המלווים בצלב האדום; אמבולנס ישראלי מקבל את החולה בצד הישראלי, אם אינו מסוגל לעבור ברגליו. אותו גורם מטפל גם במימון. האמור חל גם אם המעבר המבוקש הוא לאיזור איו"ש. נציגי המשיבים עמדו על הצורך מבחינתם, כי הפניות ירוכזו באמצעות אותו גורם פלסטינאי, האמון גם עתה על הגורמים הישראליים; ועוד הוסיפו והדגימו, כי טיפולם בתחום ההומניטרי הרפואי, מעבר לרשימה שהוגשה, כולל גם חולי סרטן כרוניים. (3) העותרות מסרו, כי בידיהן רשימה של 17 אנשים נוספים הטעונים בדיקה בקשר לסכנת חיים, וביקשו שאלה יטופלו על-ידי הרשויות. לשיטת באי כוח המשיבים, על הטיפול באשר לעצם הצורך, לתיאום ולמימון, להיעשות במסודר באמצעות אותו גורם פלסטינאי. (4) במעמד צד אחד שמענו מגורמי הביטחון הסברים באשר לשניים מן המנויים ברשימת העותרות, שלגביהם נמסר כי הם מנועים ביטחוניים. ד. (1) אנו סבורים, כי במציאות הקשה מאוד בשטח, שהחמירה בהרבה מצב קשה ממילא אשר שרר בעזה גם לפני כן, נעשה על-ידי המשיבים מאמץ לסייע בפתרון בעיות אנושיות של חולים ופצועים מסוכנים שיש להציל את חייהם. אנו רואים חשיבות במדיניות ההומניטרית שעליה הוצהר, מבלי שנידרש לעת הזאת לשאלות המשפטיות הרחבות שהועלו, זאת, בחינת "כל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא" (ירושלמי סנהדרין ד', כ"ב). על פני הדברים נראה לנו, כי יש היגיון בפתרון המעשי המוצע על-ידי המשיבים, בהנחה ובתקוה כי יהא אפקטיבי. גורם פלסטינאי, איש משרד הבריאות הפלסטינאי העובד עתה מביתו, והאמון על רשויות ישראל ומצוי עמן בקשר שוטף בהקשר הרפואי, נראה כפתרון סביר בתנאים הקיימים. אנו יוצאים מן ההנחה כי אם יעבירו העותרות ללא דיחוי את הרשימות הנוספות שבידיהן - כפי שנמסרו - לאותו גורם המוכר להן, יטופל הדבר כדבעי, וכמובן ככל שיהא צורך יוכלו העותרות לבדוק עם המשיבים אם הפניות טופלו או מטופלות. אנו יוצאים גם מן ההנחה, כי אם יוברר, לאחר פניה לגורם הפלסטינאי המתאם ובדיקה על ידיו, כי בעלי המניעה הבטחונית מצויים בסיכון גבוה מאוד, יידרשו המשיבים לאיזון הנחוץ; זאת - אף כי אנו ערים, ועלינו להטעים זאת, לקושי הביטחוני לגביהם שהוצג בפנינו, כך שכניסתם אם יוחלט עליה תוכל להתאפשר רק בניטרול הסיכון הביטחוני. (2) אנו מקוים כי ההסדרים האמורים יופעלו במיטב היכולת, חרף הקשיים. ביום א' הקרוב (24.6.07) בבוקר תוגש הודעה מעדכנת מטעם המשיבים. העותרות תוכלנה להגיב עליה בתוך יום לאחר מכן. בעקבות זאת נחליט באשר להמשך הטיפול בעתירה. רפואהפלסטינים