חשיבות התיעוד הרפואי

מהי חשיבות התיעוד הרפואי בתביעות רשלנות רפואית ? בית המשפט פסק כי חשיבות התיעוד הרפואי היא רבה ,תיעוד ראוי ושמירה על החומר הרפואי משרתים הן את ההליך הרפואי, הן את ההליך המשפטי, והן את זכויותיו של החולה. חשיבותה של עריכת רישומים ושמירתם אינה רק לצורך קיום מעקב שוטף, ראוי ואחראי אחר התפתחות הדברים לשם קבלת החלטות נאותות, אלא גם על-מנת שישמשו כראיה אותנטית ובעלת משקל באשר לאירועים שאירעו ולהתפתחויות שהתרחשו במועד כלשהו בעבר. חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, הסדיר את סוגיית הרישום בסעיף 17. נקבע, כי חובתו של מטפל לתעד את כל מהלך הטיפול הרפואי. על הרשומה הרפואית לכלול את כל המידע הרפואי הרלוונטי. מקום שצריך היה לבצע רישום רפואי והוא לא נעשה, ולמחדל זה לא ניתן הסבר מניח את הדעת, יעבור נטל ההוכחה בדבר העובדות השנויות במחלוקת ושיכלו להתבהר במהלך הרישום, אל כתפי הרופא או המוסד, שבמסגרתו ניתנו השירותים הרפואיים. למעשה, בעקבות ליקויו של הרישום הרפואי עובר הנטל להוכיח שלא התרשלו על כתפיהם של האחראים למחדל. כך למשל נקבע כי הרופא (או המוסד), אשר לא ערך את הרישומים או לא שמר עליהם כנדרש, הוא שגרם לנזק זה של העדר הרשומות הרפואיות. בשל "נזק ראייתי" זה שנגרם, נבצר מן התובע לברר ולהוכיח את העובדות הנוגעות לטיפול שקיבל ולמצב בריאותו במהלך הטיפול הרפואי. מכאן ההצדקה להעברת נטל השכנוע. רפואהרישום / תיעוד רפואי