גניבת זהות - לקוח סלקום

פסק דין התובע מחזיק בשני מכשירי טלפון סלולרי על קו אחד, והחל מחשבונית חודש נובמבר 2009, הוא מחוייב בגין 10 מכשירים חדשים שלטענתו לא נרכשו מעולם על ידו או על ידי מי מטעמו. התובע פנה לסניף הנתבעת באום אל פאחם, אמרו לו שהעניין יבדק, יועבר למחלקת הבטחון, אבל העניין לא הסתדר, ובסופו של דבר התברר לו שמישהו חתם על הסכמים של רכישת אותם מכשירים, אך זה לא הוא ולא אף אחד מטעמו. כמובן שהמכשירים הללו מעולם לא היו ברשותו. סכום התביעה הוא 23,800 ₪, והוא מורכב מ- 1200 ₪ בגין חיוב עבור חודשיים עד להגשת התביעה, 2000 ₪ בגין בזבוז זמן, 10,000 ₪ בגין פגיעה בעבודת התובע ו- 10,000 ₪ בגין עוגמת נפש. הנתבעת בכתב הגנתה טענה כי אם יתברר לאחר חקירת המשטרה כי התובע נפל כקורבן להונאה פלילית, לא תעמוד על חיובו. בדיון היום הציג התובע אישור של משטרת ישראל על הגשת תלונה בגין מירמה וגניבת זהות, אבל לא ידוע לו על תוצאות החקירה, אבל נציג הנתבעת הסכים כי ינתן פסק דין המחייב את הנתבעת להחזיר לתובע את כל מה שנגבה ממנו בגין אותם 10 מכשירים המתוארים בכתב התביעה. נראה לי כי התובע אינו זכאי לפיצוי מעבר לכך, ובסה"כ יש לזכור שבמצב הדברים המתואר לעיל, גם הנתבעת נפלה קורבן לאותו מעשה הונאה. סיכומו של דבר, ניתן בזאת פסק דין המחייב את הנתבעת להחזיר לתובע, בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה, כל סכום שנגבה בגין אותם 10 מכשירים שמתוארים בכתב התביעה. אין צו להוצאות. גניבת זהותסלקוםסלולר (תביעות)לקוחותגניבה