דחיית תביעה נגד סלקום

פסק דין לפי גרסת התובע, יש לו אצל הנתבעת חוב בסך של כ-1,500 ₪ וחוב זה נעשה שלא כדין. ניסיתי לתהות למעשה על קנקנה של גרסתו, ולא הצלחתי להבין את גרסתו מהדברים המבולבלים שהוא העיד בפניי. לעניין חוב שלפי גרסתו כביכול הוא חייב לנתבעת על התובע להעלות טענות כלפי חוב זה כאשר הוא יתבע לשלם חוב זה. התובע טוען שחייבו אותו בסכום של 100 ₪ והוא לא יודע למה. התובע גם אומר שהוא לא עיין בחשבונות ולא ראה שמחייבים אותו ב-100 ₪ אלא רק לאחר שעבר זמן די ניכר. לפי גרסת הנתבעת כ-9 חודשים לפני שהתובע החליט שלא לקבל יותר את שירותיה ולעבור לחברה אחרת הוא עשה תוכנית חדשה. התוכנית נעשתה תוך כדי הסם בעל פה שנעשה בטלפון. לאחר שנעשה הסכם והתובע הסכים לקחת על עצמו את התוכניות האלה ולקבל תוכניות אלו מהנתבעת, זמן מה לאחר מכן אף נשלח לו חומר בכתב בקשר לתוכניות האלה והתובע בעת שהוא עבר מהנתבעת לחברת תקשורת אחרת, חוייב על פי הסכם שהיה לפי גרסת הנתבעת, בסכום של 1,500 ₪ בגין ניתוק התוכנית לפני תום המועד. לאחר ששקלתי את כל חומר הראיות הקיים בפניי הגעתי למסקנה שהתובע לא הצליח להוכיח בפניי שיש לו איזושהי עילת תביעה שבגינה חייבת הנתבעת לשלם לתובע סכום כלשהו ובוודאי לא סכום של 2,500 ₪ כפי שהוא תבע, אם יש לו טענות לגבי חוב שהנתבעת טוענת שיש לו כלפייה, בעת שהוא יתבע על ידי הנתבעת הוא יוכל לטעון טענות בקשר לחוב זה. ואינני רוצה לקבוע כל מסמרות בקשר לחוב זה. בכל מקרה, גם לא הובאו בפניי מספיק ראיות הנוגעות לחוב זה. כאמור אני נמנע מלקבוע כל ממצאים בקשר לחוב זה, כדי לא למנוע מהתובע או מהנתבעת לטעון כל טענות כלשהם אם יוגש משפט בקשר לחוב זה. לכן לסיכומו של דבר אני מחליט לדחות את תביעתו של התובע כי זו לא הוכחה בפני כמידת ההוכחה הדרושה. זכות ערעור תוך 15 יום בבית משפט מחוזי בבאר שבע. סלקוםסלולר (תביעות)