הוראת קבע סלקום

להלן פסק דין בסוגיית הוראת קבע בסלקום: פסק דין התובע הינו לקוח של חברת סלקום - הנתבעת. התובע מנוי על 5 קווי טלפון אצל הנתבעת ומשלם לה את התשלומים החודשיים באמצעות הוראת קבע. בחודש ספטמבר 2010 גילה התובע כי הנתבעת גובה ממנו תשלומים חודשיים עבור קו טלפון באמצעות חיוב כרטיס אשראי. התובע פנה אל הנתבעת בדרישה להשבת הסכומים שגבתה ממנו הנתבעת באמצעות כרטיס האשראי במשך 12 שנה. הנתבעת טענה כי אכן התובע חתם על חוזה לשימוש בקו הטלפון הסלולרי, אך לא הציגה בבית המשפט כל העתק של חוזה זה. הנתבעת טענה כי חלק מתביעתו של התובע התיישנה. אכן התביעה שמעל ל-7 שנים התיישנה. הנתבעת גבתה מהתובע את הסך כ-35 ₪ לחודש. הנתבעת שלחה את החיובים של התובע אותם גבתה באמצעות כרטיסי האשראי לרחובות, בעוד שהתובע מתגורר ברמלה. טענת הנתבעת שלא ידעה מהי כתובתו של התובע אינה יכולה לעמוד, שכן כתובת זו הייתה בידיה מהפרטים שמסר לה התובעת בהוראת הקבע. התובע זכאי לקבל מהנתבעת את הסך 2,940 ₪ (= 84X 35). אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן: 1. את הסך 2,940 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 7.12.10 ועד ליום התשלום בפועל. 2. את הוצאות המשפט בסך 750 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. בנקהוראת קבעסלקוםסלולר (תביעות)