החזרת קנס יציאה מסלקום

להלן פסק דין בנושא החזרת "קנס יציאה" מסלקום: פסק דין בהסכמת הצדדים אני קובעת כי הנתבעת תערוך חישוב מחודש לכל חשבונות התובע למן היום שבו היא טוענת לעסקה החדשה, קרי מיום 2.6.09 ועד ליום ניתוק הקו ביום 14.9.10 - החישוב יהיה על-פי העסקה הקודמת והנתבעת תחזיר לתובע את ההפרש שייווצר. כמו כן תחזיר הנתבעת לתובע את הקנס על-סך 259 ₪ ששילם בעת ההתנתקות. אין צו להוצאות. בשולי הדברים אעיר לנתבעת כי ראוי היה שהיא תקפיד יותר על משווקים מטעמה. סלקוםסלולר (תביעות)קנס