התחייבות לסלקום לשלוש שנים

להלן פסק דין בסוגיית ביטול התחייבות לסלקום לשלוש שנים: לפני תביעה שבעיקרה מלין התובע על כך כי התובעת החתימה אותו על התחיבות ל 36 חודש במספר קווי טלפון שרכש ממנה. לטענתו 'כבילה' זו היא בלתי הגיונית והקנסות ששילם בעטייה בזמנו לא היו כדין ולכן הוא תובע קנסות אלו. עוד טוען הוא כי לא הובהר לו שאותם 36 חודשים נמנים בכל מעבר תכנית מחדש. קרי, אם שייך הוא לתכנית מסוג אחד, הרי ברגע שביקש להיכלל בתכנית אחרת, מתחילים שוב למנות את אותם 36 חודש. ממילא כבול הוא 'לנצח' בחברת סלקום. עם כל ההבנה והסימפטיה לתובע, קשה לקבל את טענותיו. אכן, כיום אין אפשרות לחברות לדרוש התחייבות של לקוח לתקופה כלשהי. וזאת עקב הלחץ הציבורי שגרם לתיקוני חקיקה בהתאם. אולם בתקופה המדוברת, התנהלות זאת הייתה מותרת כך שקשה לקבל את הטענה שיש לבטל זאת למפרע. ממילא מה שגבתה החברה היה בהתאם לדין אז. קשה גם לטעון היום שהחברה לא הסבירה לתובע את תנאי החוזה. מדובר על מה שקרה לפני כשלוש שנים ומים רבים זרמו בשדה הרגולציה של התקשורת. וטענה כזו, כיום, תמנע מהנתבעת כל דרך הגיונית להפריכה. באותה צורה יקשה לטעון כי נגרמה עוגמת נפש מרובה לתובע. גם אם הייתה לו עוגמת נפש כזו בזמנו, הרי היום, קרוב לארבע שנים לאחר ניתוק וסיום הקשר עם הנתבעת, קשה לומר שניתן לפצותו. לסיכומו של דבר, למרות ההבנה לטענות התובע, אין מנוס מדחיית התביעה שלא הוכחה כלל. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. זכות בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי. סלקוםסלולר (תביעות)