חישוב נכון של סלקום

להלן פסק דין בנושא חישוב נכון של סלקום - חוב של לקוח: פסק דין לאחר שביהמ"ש למד היטב את התיק ואף ניסה להסביר לתובע את העניין החשבונאי באמצעות שרטוט המסומן א', והתובע יצא מן האולם ללא רשות ביהמ"ש, אני דוחה התביעה ללא צו להוצאות. ביהמ"ש מאשר כי החשבונות אשר נעשו ע"י סלקום ופורטו בכתב ההגנה מקובלים ונכונים. ביהמ"ש הציע שלוש פעמים לתובע להעזר ברו"ח מטעמו שיפנה ישירות לנציג הנתבעת על מנת שהדברים יובהרו פעם נוספת, אך הוא דחה זאת על הסף. המזכירות תשלח את כתב התביעה ואת כתב ההגנה לתובע וכן העתק פסק הדין, זאת על מנת שיוכל התובע, גם לאחר דחיית תביעתו, לפנות לנציגת הנתבעת הגב' אושרה עם רו"ח מטעמו שיעבור על החשבונות המפורטים בכתב ההגנה קודם, במידה וירצה לעשות זאת. סלקוםסלולר (תביעות)