פיצויים מחברת סלקום

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצויים מחברת סלקום: פסק דין 1. לפני תביעה כספית ע"ס של 30,000 ₪ לפיצוי התובע בגין נזקים שנגרמו לו, לטענתו, בעקבות הפרת הנתבעת לחוזה ההתקשרות ביניהם. 2. להלן סיפור המעשה, בתמצית, כפי שהובא בכתב התביעה : א. התובע התקשר ביום 28.1.08, בעקבות 'הצעה מפתה' שקיבל, עם הנתבעת ורכש שני מכשירים סלולאריים ושני מנויים. במהלך הפגישה שהביאה להתקשרות סוכם, עם נציג הנתבעת, כי הוא יקבל מכשיר הכולל כרטיס (SIM), בלוטוס ומערכת ניווט (GPS), אשר היה זקוק לה בעבודות ההסעות וההובלות שהוא מבצע עבור מפעל 'איגמו ורגוס'. ב. התובע הבהיר לנציג הנתבעת כי בכוונתו לנסוע לערב הסעודית לקיום מצוות 'אלעומרה' וביקש לקבל מכשיר הכולל SIM בר החלפה, בכדי שיתאפשר לו החלפתו בערב הסיעודית לכרטיס מקומי. הנציג הבהיר לו, באופן חד משמעי, כי לא תהיה מניעה מלעשות כן. ג. בחודש 4/08 נסע התובע לערב הסיעודית, יחד עם אשתו, ושם התברר כי המכשיר שרכש חסום בפני שיחות חוץ, דבר שאילצו לרכוש מכשיר מקומי בעלות של 1,000 ₪. ד. בנוסף, טען התובע כי לאחר קבלת המכשיר גילה כי קיימת תקלה במערכת הניווט, הוא פנה לסניף הנתבעת בנהריה לטיפול בתקלה ומשם הופנה לסניפה בצומת וולקן, דבר המנוגד להבטחות הנתבעת במעמד ההתקשרות, לפיהן בסניף נהריה הקרוב למקום מגוריו של התובע ניתן לטפל בכל הבעיות והתקלות. בסניף זה (וולקן) הוצעו לתובע, ע"י המנהל הראשי, הצעות שונות בעניין ה GPS, ובין היתר מכשיר GPS נפרד מהטלפון, אולם התובע סירב להן. בסופו של יום, ובשל הפרת ההסכם ע"י הנתבעת, כך לטענת התובע, הוא ביטל את ההסכם והשיב את המכשיר לנתבעת. 3. לטענת התובע, הפרת ההסכם ע"י הנתבעת הביאה לירידה בהיקף הכנסותיו החודשיות, כאשר אלו עמדו, לפני התקלה במכשיר ה-GPS , ע"ס של 28,000 ₪ - 32,000 ₪, ולאחריה ע"ס של 14,000 ₪. התובע צירף לתביעה חשבוניות מס להוכחת טענותיו. 4. התובע העמיד את תביעתו ע"ס של 30,000 ₪ הכולל הפסד בהכנסות, עוגמת נפש ו"טרטורים". 5. הנתבעת בתורה טענה כי ביום 28.1.08, רכש התובע שלושה מכשירים וצירפם לתוכנית "עסקים פלוס". במעמד ביצוע העסקה הוסברו לתובע תנאיה והוא חתם על הסכם ההתקשרות הכולל את כל פרטי העסקה. ביום 19.2.09 התובע פנה למרכז השירות של הנתבעת וביקש לבטל את העסקה, הואיל והוא מעוניין במכשיר שיש בו GPS, אז הציעה לו הנתבעת לרכוש מכשיר עם GPS וכך היה. התובע רכש מכשיר נוקיה מדגם N95הכולל GPS מובנה. 6. לטענתה, התובע ביצע שימוש במכשיר ובתוכנת ה - GPS, ורק ביום 25.5.08 פנה אל שירות הלקוחות הטלפוני, אותו היא מפעילה, והתלונן על תקלה בשרות הניווט. במועד זה הוצע לתובע למסור את המכשיר לתיקון בשליחות (שליח יגש אל התובע ויקח המכשיר) אולם הוא סירב והודיע כי בכוונתו לנתק את המכשיר. ביום 26.5.08, הגיע התובע למרכז השירות, טען כי אינו מרוצה מהעסקה וכי הוא מעוניין לבטלה. נציג הנתבעת הסביר לתובע כי לא ניתן לבטל את העסקה, שכן הדבר בניגוד להסכם, ולפנים משורת הדין הוצע לו לשדרג את המכשיר למכשיר אחר, ללא כל עלות, אולם התובע סרב תוך שהוא משאיר את המכשיר במרכז השירות. 7. הנתבעת טענה כי התובע חתם על חוזה ההתקשרות מרצונו החופשי וחזקה עליו כי הוא בדק את תנאיו וכי טענותיו בדבר התקלה במערכת הניווט אינן אלא נסיון התחמקות מתשלום עבור המכשיר אותו קיבל בעסקה, שכן הוא פנה והתלונן על תקלה, פעם אחת בלבד. לכל היותר, מדובר בטעות בכדאיות העסקה שאינה יכולה להוות עילה לביטולה. הנתבעת הכחישה את נזקי התובע מכל וכל, וטענה כי הוא נותר חייב לה סך של 10,460 ש"ח, בין היתר, עבור שירותים שצרך במהלך החודשים מאי ויוני 2008 וכי מדובר בתביעה שבאה להקדים 'תרופה למכה'. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה, בין היתר, חשבוניות המלמדות על גובה החוב של התובע וכן "דו"ח הערות ללקוח", ערוך ע"י אנשיה, הכולל רישום לפניות התובע אליה ולשיחות עמו, מועדן ותוכנן. בדו"ח קיים רישום לפניית התובע ביום 25.5.08 ולשיחה שהתנהלה עמו, במסגרתה טען כי אינו מרוצה מהשירות ברגבה ואת הבעייה במכשיר. עיון בדו"ח מלמד כי בו תועדו הצעות שונות שניתנו לתובע בעניין המכשיר, וכי היתה התנצלות על השירות שניתן לו בסניף רגבה. 8. בדיון שמעתי את התובע ונציג מטעם הנתבעת. התובע חזר על עיקר טענותיו והדגיש את הצורך שהיה לו בשימוש במכשיר סלולארי בערב הסעודית, הן ליצירת קשר עם המשפחה כאן והן ליצירת קשר עם אשתו אשר נסעה עמו ושהתה במקום מגורים נפרד. כן טען כי אחת הסיבות למעבר לנתבעת היתה קבלת מכשיר עם GPS, אשר היה חיוני בעבודתו החדשה, שעניינה שליחויות של המפעל. מנגד, נציג הנתבעת עתר לדחיית התביעה וטען כי אם היתה תקלה ב GPS ניתן היה לתקנה, אלא שהתובע לא הסכים לכך למרות שהוצע לו כי שליח יבוא אליו ויקח את המכשיר לתיקון. אף הוצע לו מכשיר GPSחיצוני למכשיר והוא סירב. 9. הצדדים הסכימו כי הכרעה בסכסוך תינתן על דרך הפשרה, לפי סע' 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, לאחר שקיבלו הסבר על מהות ההליך וטיבו. 10. כפי שעולה מסקירת טיעוני הצדדים, מחלוקות שונות נטושות ביניהם - חלקן עובדתי והאחר משפטי; בין היתר, הם חלוקים ביחס להבטחות שניתנו לתובע במעמד ההתקשרות ומחלוקת בנוגע לתקלות במערכת הניווט, היקפן ותדירותן וכן מועד פניית התובע לנתבעת בעניינן. בהנחה כי היתה תקלה במערכת הניווט, יש לבדוק באם זו היוותה הפרה להסכם ע"י הנתבעת ואם הפרה זו מזכה את התובע בפיצוי ובהקשר זה עולה השאלה באם התובע היה מחוייב לאפשר לנתבעת לקיים את החוזה, ע"י תיקון התקלה ו/או מתן הצעת אלטרנטיבות חלופיות ומה משמעות סירובו לקבל הצעות אלה (דוגמת הסירוב לקבל מכשיר GPS לא מובנה במכשיר הפלאפון). שאלה נוספת, חשובה לא פחות מקודמותיה, ואולי אף יותר, הינה השאלה באם ההפרה הנטענת, גרמה לנזקים המתוארים בכתב התביעה, כאשר בהקשר זה אין להתעלם מחובת התובע להקטין את נזקיו (ראה בעניין זה הוראת סע' 14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). 11. מאחר והצדדים הסכימו כי ההכרעה בסכסוך תינתן על דרך הפשרה, איני רואה צורך להכריע פוזיטיבית בכל השאלות דלעיל, אולם אציין כי אלה היוו בסיס להכרעתי הסופית בתביעה, כאשר בקובעי סכום הפיצויי נתתי את דעתי גם לאמור דלהלן: * נציג הנתבעת אשר הסביר לתובע את פרטי העסקה והחתים אותו על הסכם ההתקשרות לא התייצב לדיון ולא נתן עדות מטעמו, ולכן לא נסתרה טענתו של התובע ביחס להבטחות שניתנו לו בדבר אפשרות החלפת הכרטיס בחו"ל. * התובע לא צירף חשבוניות עבור החודשים 2,3,4/08 (התקופה הסמוכה לרכישת המכשיר) דבר שיכול לחזק, דווקא, את טענותיה של הנתבעת כי הוא עשה שימוש ב - GPS בתקופה זו וכי הפנייה הראשונה בעניין היתה בחודש 5/09. * על החשבוניות שצירף התובע לכתב התביעה הופיע הכיתוב "הסעות עובדים למפעל וחזרה", ומכאן שלא הוברר עד תום הצורך במכשיר ה GPS לצורך ביצוע עבודת ההסעה (להבדיל מהעיסוק בהובלת משלוחים). בכגון דא אציין כי לא נעלמה מעיני טענתו של התובע בדיון, כי הוא קיבל עבודה חדשה במפעל, אלא שלא מצאתי ביטוי לכך בחשבוניות שצורפו (על כל החשבוניות שצורפו לתביעה, נרשם 'הסעות עובדים למפעל וחזרה'). * גם אם אניח כי יש ממש בכל טענותיו של התובע, הרי שיכל, לטעמי, על נקלה להקטין את נזקיו ו'לעצור' את הירידה בהכנסותיו, ע"י רכישת מכשיר GPS אחר (בין אם מכשיר נייד שיש בו מערכת ניווט או מכשיר ניווט נפרד) ובכך להקטין את נזקיו. אז, וככל שיתברר כי הפרת החוזה ע"י הנתבעת, היא אשר הביאה לרכישה זו, ניתן יהא לחייבה בעלות רכישתו (ראה סע' 14 (ב) לחוק התוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). 12. לאור המורם, לאחר ששמעתי את הצדדים והתרשמתי מעדותם באופן בלתי אמצעי, לאחר שנתתי את דעתי לשאלות השנויות במחלוקת, ולאחר ששקלתי הן שיקולים של דין והן שיקולים של צדק החורגים מדלת אמותיו של הדין המהותי, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך כולל של 2,000 ₪. סכום זה ישולם ע"י הנתבעת תוך 30 יום מיום המצאת פסה"ד, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. למען הסר ספק אציין כי הסכום שנקבע אינו קשור לסכום החוב הנטען ע"י הנתבעת (אשר בעניינו לא הוגשה תביעה שכנגד). בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין. פיצוייםסלקוםסלולר (תביעות)