פריסת חוב לתשלומים - סלקום

חברת סלקום הסכימה לחלק את תשלום החוב לתשלומים. להלן פסק דין בסוגיית פריסת חוב לתשלומים - סלקום: פסק דין יפה עשתה חברת "סלקום" שהלכה לקראת התובעת למרות שהיא מחוייבת בהסכם. אני קובעת בזה כי החוב של התובעת כלפי הנתבעת יעמוד על 700 ש"ח בלבד וישולם בפריסה של 7 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.4.11 וזאת בבנק הדואר. זכות להגשת בקשה לרשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מהיום. סלקוםסלולר (תביעות)חוב