חיוב על תוכנית "פשוט מדברים יותר" בסלקום

להלן פסק דין בגין חיוב על תוכנית פשוט מדברים יותר בסלקום: פסק דין זוהי תביעה שעניינה השבת כספים בגין חיובים ביתר. לטענת התובע בחודש דצמבר 95' חתם חוזה עם הנתבעת כאשר בחודש ינואר 09' ביקש לנייד את מספר הטלפון שלו לחברת סלולארית אחרת. חרף האמור בטענתו חויב על ידי הנתבעת בסכום של 731.28 ₪. משבירר את פשר הסכום האמור, הודיעה לו הנתבעת כי בקשתו לניתוק הקו הייתה טרם תום תקופת התחייבותו לתוכנית בשם "פשוט מדברים יותר". לטענתו מעולם לא חתם ו/או הסכים בעל פה להצטרף לתוכנית האמורה. לטענת הנתבעת ,חרף העובדה כי התובע ביקש להצטרף לתוכנית האמורה, נאותה היא וזאת לפנים משורת הדין להשיב לו את שווי ההטבה אולם התובע סירב לכך ועמד על תביעתו. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים בתיק, מצאתי כי התובע אכן הצטרף לתוכנית האמורה תוך שהוסבר לו כל פרטי החבילה וזאת כפי העולה מתיעוד מיום 26/11/08 וכן מהחשבוניות אשר נשלחו לתובע מאת הנתבעת. יחד עם זאת, סבורני כי בהינתן העובדה כי הנתבעת נאותה לפנים משורת הדין להשיב לתובע את שווי ההטבה יהא זה ראוי וצודק כי כך תעשה. נוכח המקובץ הנני מורה כי הנתבעת תשיב לתובע סך של 731.28 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע את אגרת ביהמ"ש בסך 50 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל . הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום. סלקוםסלולר (תביעות)