שינוי מסלול סלולרי ללא הסכמה

להלן פסק דין בסוגיית שינוי מסלול סלולרי ללא הסכמה: פסק דין הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש למתן פס"ד על דרך הפשרה בתיק זה, לפי סעיף 79א ואציין כי טוב שכך עשו בנסיבות העניין. משניתנה הסכמה שכזו, לא יהווה פס"ד זה מעשה בית דין ו/או תקדים ביחס לתיקים אחרים ופסה"ד ניתן על סמך החומר שצורף ומידת התרשמותי מתוך עדויות התובעים ונציגת הנתבעת בתיק זה. כפי שלמדתי מתוך עדויות התובעים, מדובר כאן בשינוי תוכניות שנעשה שלא על דעתם. גם אם טוענת הנתבעת כי שינוי התוכניות ובמקביל או בנוסף סגירת קו טלפון של התובעת מס' 1 לשיחות יוצאות, להבדיל משיחות נכנסות, על בסיס חילוקי הדעות בין הצדדים, נעשה על דעתה של התובעת בפועל לא הובא הנציג הרלוונטי שטיפל בתובעים על מנת שייתן עדות בעניין וגם תמצית השיחות שכביכול בהן ניתן להתרשם מטענת הנתבעת מהסכמה שכזו של התובעים, לא מצאתי בה ממש ולא הומצאו לי השיחות עצמן או התמלילים שבהם ניתנת הסכמה שכזו. המדובר אפוא בנזקים מסוימים שנגרמו לתובעים ואשר כוללים בין השאר בזבוז זמן, הוצאות וייתכן גם פגיעה כלכלית בתובעת מס' 1 ביחס לאפשרות יצירת קשר עם לקוחות פוטנציאלים. נציגת הנתבעת הודיעה במהלך הישיבה כי נתגלתה טעות בשיעור של 714 ₪ + מע"מ וכי סכום זה יזוכה בחשבון התובעים. אני רושם לפניי הצהרה זו ורואה בסכום האמור כחלק מהחיובים שיש על הנתבעת לשלם לתובעים. בנוסף לסכום האמור, אני קובע פיצוי גלובאלי הלוקח בחשבון את ההפסדים הממשיים שנגרמו לתובעים וכן הוצאות ועוגמת נפש, לרבות הוצאות משפט בסכום כולל של 2,500 ₪ נוספים. סכום זה תשלם הנתבעת לתובעים תוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. סלולר (תביעות)