בקשה להתנתק מהכבלים

להלן פסק דין בתביעת פיצויים בעקבות התנהלות הוט לאחר בקשה להתנתק מהכבלים: פסק דין המדובר בתביעה לתשלום פיצוי בגין עוגמת נפש בשל התנהלותה של הנתבעת- חברת כבלים אל מול הנתבעים, בעקבות בקשה להתנתקות משירות. אין מחלוקת בין הצדדים כי התנהלותה של הנתבעת הסבה לתובעים עוגמת נפש, ואין מחלוקת גם כי עובר לדיון היום ולאחר הגשת כתב התביעה ניסתה הנתבעת להציע לתובעים פשרות, אם בכסף ואם באמצעות הסכמי שירות מוזלים. גם באולם בפניי במהלך הדיון הועלתה הצעה בדרך של התקשרות בחוזה שירות מוזל, וביחס להצעות הכספיות הבהרה נציגת הנתבעת כי ההצעה שהועלתה בטרם הגעה לדיון איננה בתוקף עוד מבחינת הנתבעת, לאור הצורך להתייצב למשפט. התובעים הבהירו מצידם כי אינם מוכנים להתחייב להסכם שירות לתקופה כלשהי, וכי ביחס לפיצוי כספי, הרי שהם משאירים את העניין לשיקול דעת בית המשפט, וזאת על אף שכתב התביעה מציין סכום של 7,000 ₪, זאת בעיקר לאור העובדה שבסופו של יום לא נגרמו נזקים בעין לתובעים. שמעתי את הצדדים, ושוכנעתי ראשית כי טענות התובעים ביחס להתנהלות הנתבעת מוצדקות - עניין אשר אין בו מחלוקת של ממש. מנגד, שוכנעתי כי הנתבעת עשתה כל שהיה בידה כדי לסיים הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט. הנתבעים מצידם סרבו להגיע להסכמות שלא באמצעות בית המשפט לאור העובדה, כך לטענתם, כי הצעות מצידה של הנתבעת הגיעו אך לאחר שהוגש כתב התביעה דנן. בנסיבות אלה, ולאחר ששקלתי את הפגיעה בתובעים ואת התנהלות הנתבעת מולם, אני פוסקת לתובעים פיצוי בסך של 1,200 ₪ אשר ישולם עד יום 28.4.2011. לא ישולם הסכום במועד, יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל. טלויזיה