דחיית תביעה בנושא חוב לחברת הוט

פסק דין לפי גרסת התובע, הוא עשה עם הנתבעת עסקת טריפל, דהיינו שכולל אינטרנט, טלפון וטלוויזיה. במסגרת עסקה זו הוא חוייב בסכום יתר של 125 ₪. סכום אשר נגבה ממנו באמצעות כרטיס האשראי. כמו כן ציין התובע שהנתבעת הפרה פעמיים הסכמים שהיו להם. בדקתי את כל החומר שבפניי ולא מצאתי כל ראיה לכך שהנתבעת הפרה את ההסכמים שהיה לה עם התובע. כמו כן, מקבל אני דברי הנתבעת שהסכום של 125 ₪ נגבה ממנו כדין בגין חובות שהיו לו, בגין האינטרנט ובגין הטלפון. לכן, למעשה, התובע לא הוכיח נגד הנתבעת כל עילת תביעה המזכה אותו בתשלום פיצוי או סכום כלשהו, הן על פי פקודת הנזיקין, והן על פי דיני החוזים או כל דין אחר. לכן אני מחליט לדחות את תביעתו של התובע. זכות ערעור כחוק- תוך 15 יום. טלויזיהחוב