הפרת התחייבות של הוט

בית המשפט פסק כי הוט הפרה את התחייבותה, לספק לתובעים שירותי טלביזיה, אינטרנט וטלפון במחיר מסוים לו התחייבה. להלן פסק דין בתביעת פיצויים בגין הפרת התחייבות של הוט: תביעה בגין הפרת התחייבות. לטענת התובעים, התקשרה אליהם הנתבעת באמצעות נציגתה בשם מור, על מנת להביאם להיות מנויים על שירותיה, חלף שירותי חברות אחרות, אשר התובעים היו לקוחותיהם. ביום 21.1.10 התקשרה הנציגה והציעה לתובעים להתנתק משירותי חברת "יס", אשר על לקוחותיה נמנו התובעים במשך 9 שנים, ולקבל מהנתבעת חבילת "טריפל", בסכום חודשי של 440 ₪ למשך שלוש שנים. החבילה המוצעת, הייתה אמורה לכלול חבילת בסיס, חבילות נוספות של ערוצי טלביזיה, ממירים מסוג HD VOD, ממיר מקליט VOD, אינטרנט במהירות 2.5 מגה-בייט, קו טלפון ביתי פתוח ל-2000 דקות והטבות שונות. התובעים עמדו על כך שנציגת הנתבעת תשלח להם בכתב את הצעתה באמצעות הפקס וכך אכן נעשה. משכך, התנתקו התובעים מחברת "יס" אשר על שירותיה היו מנויים, ובמשך יומיים לא שידרה הטלביזיה בביתם. עם הגעת טכנאי הנתבעת, אדם בשם פיטר, טען האחרון, כי החוזה שבידי התובעים אינו תואם את המסמך שבידו, ותנאי ההתקשרות אשר נמסרו לו שונים. התובעים שוחחו עם נציגה נוספת בשם עדי, האחרונה הודיעה להם כי יהיה עליהם לשלם 495 ₪ מידי חודש, ולא 440 ₪ כפי שסוכם תחילה. עובר להגעת הטכנאי, החליפו התובעים באמצעות חב' בזק בינלאומי את מהירות הגלישה באינטרנט מ-1.5 מגה-בייט ל-2.5 מגה-בייט. לאחר שהוברר כי הצעת הנתבעת אינה תקפה, סירבו התובעים לקבל את שירותי הנתבעת. בנסיבות אלה, שבו התובעים והתחברו לחברת "יס", אלא שחבילת המנוי ניתנה זאת הפעם בתנאים גרועים מהחבילה הקודמת שהיתה ברשותם. עותרים התובעים לפצותם בסכום של 7,500 ₪. לטענת הנתבעת, יש למחוק את התביעה על הסף, שכן התובעים כלל אינם מנויים על שירותיה. הנתבעת בעלת רישיון כללי לשידורי כבלים ומספקת שירותי טלביזיה בכבלים. בניגוד לטענת התובעים, לא נחתם כל הסכם התקשרות בינם לבין הנתבעת, והיא לא סיפקה לתובעים שירותי טלביזיה. הנתבעת אף לא גבתה מהתובעים כספים כלשהם בגין אותם שירותים שלא סופקו. משכך, אין לתובעים כל עילת תביעה כנגדה. נטען, כי ביום 21.1.10 הוצע לתובעים להצטרף לשירותי הטלביזיה של הנתבעת, וכן להצטרף לשירותי תשתית האינטרנט, אך כבר ביום 27.1.10 ביקשה תובעת 2 לעכב את הצטרפותם. ביום 2.2.10 הודיע תובע 1 על החלטת התובעים שלא להצטרף לשירותי הנתבעת. עוד נטען, כי בקשת ההצטרפות שצורפה כנספח לכתב התביעה אינה מפרטת את פרטי התובעים והמסמך אינו חתום על ידם. סבורה הנתבעת, כי לא נחתם כל הסכם בינה לבין התובעים ולכל היותר מדובר בהצעת מחיר. מסמך נוסף, שנכתב בכתב יד, אינו מסמך רשמי של הנתבעת ואינו נושא חותמת ו/או חתימה של מורשה חתימה של הנתבעת. משכך, הנתבעת אינה מבינה על שום מה הוגשה נגדה התביעה והסכום הנתבע לגישתה הוא חסר בסיס. כן נטען, כי הנתבעת פעלה כלפי התובעים במקצועיות, בהגינות ובאדיבות, על פי כל סטנדרט סביר של שירות ובהתאם לכל התחייבות שחלה עליה. בדיון שהתקיים בפניי התייצבו התובעים ונציגת הנתבעת. תובע 1 פירט את השתלשלות האירועים בגדרה, לאחר שיחות טלפון בלתי פוסקות, נציגת הנתבעת בשם מור סיכמה עימם את התנאים להתקשרות, וזאת בעקבות בקשתו ששיחות הטלפון תפסקנה. לסופו של יום, סוכמה חבילת ההתקשרות בינם לבין מור, אשר שלחה לתובעים באמצעות הפקס מסמכים לפיהם יהיה עליהם לשלם עבור החבילה בכללותה 440 ₪. משהגיע פיטר הטכנאי על מנת להתקין את הציוד בבית התובעים, הוברר כי החבילה אינה תואמת את החבילה שנרכשה. לכן נוצר הקשר עם עדי נציגת השירות. לא התאפשר לתובע 1 לשוחח עם גורם ניהולי. לפיכך, נשלחה הודעה באמצעות הפקס לאחראי על תלונות הציבור. גם הטענות שבאו לביטוי בהודעה זו לא קיבלו מענה. התובעים, על פי הטענה, פעלו בהתאם להוראות הנתבעת, התנתקו מחברת "יס", חדלו מלקבל שירותי צפייה בטלביזיה למשך שלושה ימים, והגבירו את מהירות הגלישה באינטרנט מ-1.5 ל-2.5 מגה-בייט. התובעים כלל לא היו זקוקים למהירות גלישה גבוהה יותר, אך פעלו על פי הנחיות הנתבעת. משלא קיבלו את החבילה שהובטחה, נאלצו לשוב ולהימנות על שירותי חברת "יס". בנוסף משלמים התובעים כיום לחברת האינטרנט סכום גבוה יותר. נציגת הנתבעת לא מצאה לנכון לשאול את תובע 1 ולו שאלה אחת אודות גרסתו. נציגת הנתבעת, אשר כלל לא הייתה בקשר עם התובעים במהלך ההתקשרויות שהובילו להגשת התביעה, הבהירה, כי המסמך הראשוני שנשלח לתובעים אינו מסמך רשמי של הנתבעת, ואילו הצעת המחיר שנשלחה לתובעים אינה כוללת את פרטי התובעים והם אף לא חתומים עליה. לדידה, אין מקום לראות באותם מסמכים משום חוזה מחייב. נציגת הנתבעת לא ידעה להסביר מדוע נשלחו שני המסמכים הנ"ל אל התובעים ומי שלח אותם. במהלך הדיון, הגישה נציגת הנתבעת מסמך הנושא את הכותרת "טופס סיכום מכירה" (במ/1) בו צוינו פרטי תובעת 2. בסמוך צוינו מספר טלפון נייד ומספר פקס. לדבריה, משקיים מספר פקס על הטופס ברי כי המסמך נשלח לתובעים למספר הפקס המופיע בטופס. כל הוכחה אחרת למשלוח המסמך לא הוגשה לתיק בית המשפט. באופן תמוה ביותר, לא זומנו לעדות ע"י הנתבעת נציגות השירות מור ועדי אשר היו בקשר עם התובעים. כך גם לא זומן הטכנאי פיטר אשר הגיע לבית התובעים ודרכו הוברר לתובעים כי הזמנתם המגובה במסמכים אינה תואמת את פרטי ההסכם אשר נערך, על פי הטענה, בינם לבין הנתבעת. נציגת הנתבעת הוסיפה והבהירה, כי התנתקות מחברה אחרת אמורה להיעשות רק לאחר התחברות התובעים לשירותיה, כך גם שינוי מהירות הגלישה באמצעות חברה שונה. לדבריה, נציגי השירות מונחים לפעול על פי נהלים אלה, והם אמורים היו להסביר זאת לתובעים. תובע 1 טען, כי פעל כפי שפעל בהתאם להנחיות הנתבעת ומעולם התובעים לא קיבלו את טופס סיכום המכירה אשר הוגש במהלך הדיון. תובע 1 אף הסביר, כי ביקש לשוחח עם גורם ניהולי, אולם איש לא פנה אליו ולא נוצר קשר עם מנהל למרות בקשתו. עיינתי בכתבי הטענות ובצרופותיהם, שמעתי את עדותו של תובע 1 ואת דברי נציגת הנתבעת, ושקלתי את כלל הטענות. לאחר שהתרשמתי באופן בלתי אמצעי מתובע 1, סבור אני כי יש לקבל את התביעה בחלקה. תובע 1 הותיר בי רושם אמין ומהימן וניכר היה כי פיו וליבו שווים. התובעים צירפו לכתב התביעה מסמך עליו חתומה נציגת הנתבעת בשם מור, מסמך שנשלח אליהם מהנתבעת באמצעות הפקס. נציגת הנתבעת טענה כי אינה יודעת מי שלח את המסמך ובאילו נסיבות, אך לא הבהירה אם נעשה ניסיון ולו חלקי לבירור נסיבות משלוח המסמך. במסמך נרשם מפורשות בכתב ידה של מור כלהלן: "התקנה חינם, טריפל מעבר חד, בסיס +5 חבילות, 5 ממירים, HD VOD, 1 ממיר מקליט VOD, 440 למשך 36 חודשים, דרג 3 בהטבה - ג'וניור, חבילה בריאות - הטבה 3 חודשים, ערוצי ספורט 1,2 + 5 LIVE, המחיר כולל הכל 440 ₪, זיכוי בסך 50 ₪ בחודש הראשון, פלטינום 10 עמודים HD + טלפון 2000 דקות, 2.5 אינטרנט". המסמך נשלח ב-21.1.10 וב-24.1.10 פנו התובעים לחברת בזק בינלאומי על מנת לקבל חבילת גלישה במהירות 2.5 מגה-בייט. במסמך שצורף מבזק בינלאומי צוין מפורשות כי ההצטרפות היא החל מיום 21.1.10. משמע, פעלו התובעים בהתאם להנחיות שקיבלו ביום 21.1.10. כן צורף לכתב התביעה מסמך הנושא את סמליל (לוגו) הנתבעת וכותרתו בקשת הצטרפות. במסמך מצוינים פרטי מבצע. בסמוך נרשם כלהלן: "זיכוי בסך 50 ₪, טריפל מעבר בסיס הכולל 70 ערוצים +5 חבילות, 5 ממירי VOD HD, 1 מגיב מקליט VOD, 363 - כולל הממירים, אינטרנט תשתית + קו טלפון, (מילה לא ברורה, ע.ק.) איחוד לטריפל, כל הממירים VOD, סה"כ 440 ₪ כולל חבילת HD". הראיות שצורפו לכתב התביעה תומכות מפורשות בטענות התובעים. התובעים, כאמור, לא הסתפקו בדבריה של מור, אלא ביקשו את הצעת ההצטרפות לרבות הצעת המחיר בכתב, ואלו נשלחו אליהם. בהמשך זומן טכנאי לבצע את ההתקנה. מכאן יש להסיק כי התובעים קיבלו את ההצעה המקורית, וסברו לתומם כי עסקינן בהצעה אמיתית, נכונה ותקפה. כל ראיה אחרת לא הוצגה ולא הוגשה לבית המשפט. ככל שהיה קיים מסמך כלשהו במחשבי הנתבעת, מסמך הנוגד את המסמכים שצורפו לכתב התביעה, היה על הנתבעת לצרפו לכתב ההגנה, שכן אין לדעת כלל ועיקר מתי נכתב אותו מסמך ועל ידי מי. כך גם לא יכולים היו התובעים להתמודד עם האמור בו. המסמך שהגישה נציגת הנתבעת אינו חתום ואינו נושא תאריך. באותו מסמך נרשם, כי ביצוע העסקה נעשה ביום 21.1.10 בשעה 20:40:32 שם הנציג הוא "מור ברק". על מנת לסתור את טענות התובעים, היה על הנתבעת לזמן את מור, אשר על פי הנראה, הייתה נציגת הנתבעת בעת ההתקשרות בעסקה. למעלה מזאת, יצוין, כי המסמך האחרון שנשלח לתובעים באמצעות הפקס נשלח בשעה 19:49. משכך, יש לתמוה, הכיצד זה נקלטה במחשבי הנתבעת הצעה אחרת ופחות כדאית כשעה מאוחר יותר. נציגת הנתבעת טענה, כי המסמך שהגישה (במ/1) נשלח גם נשלח לתובעים היות ומצוין בראשו מספר הפקס בביתם. אין מקום לקבל טענה זו. תובע 1 הבהיר כי לא קיבל את המסמך וגרסתו מהימנה. יש להניח כי אם היה מקבלו, לא היה מזמן את הטכנאי ומפנה מזמנו על מנת לקבל חבילת שירותים שאינה כדאית לו. באתו מסמך, בסמוך למספר הפקס מצוין גם מספר טלפון נייד. האם ניתן להסיק על פי טענת הנתבעת כי קוימה אף שיחת טלפון? מסופקני. זאת ועוד, הנתבעת טענה כי בתאריך 27.1.10 ביקשה תובעת 2 לעכב את הצטרפות התובעים לשירותיה. בהקשר זה, לא הוצגה כל ראיה בדבר אותה שיחה. נציגת הנתבעת לא ידעה להגיד מי האדם ששוחח עם תובעת 2. יתרה מכך, תובע 1 הבהיר מפורשות כי התובעים פעלו בהתאם ועלפי הנחיות הנתבעת. תובע 1 ביקש כי הנתבעת תבדוק את שיחותיה המוקלטות, על מנת שגרסתו תקבל אישוש. גם בהקשר זה, לא הציגה הנתבעת כל ראיה לפיה נמסרו לתובעים פרטי עסקה שונה. למעלה מכך, הנתבעת לא הציגה כל ראיה לפיה נאמר לתובעים כי עליהם להמתין לשלב ההתקנה על מנת להתנתק משירותי חברה אחרת ועל מנת להזמין חבילת גלישה מהירה יותר באמצעות חברת בזק בינלאומי. תובע 1 העיד כי ההיפך הוא הנכון. הנה כי כן, הוכח בפניי, כי הנתבעת התחייבה לספק לתובעים חבילה הכוללת ממירים, שידורים, הטבות, 2000 דקות לשיחות טלפון, זיכוי, וכדו', אך לא הסכימה לעמוד בהתחייבותה עת הגיע הטכנאי להתקין את המערכות השונות בבית התובעים. כך גם שוכנעתי, כי התובעים לא היו מתנתקים משירותי חברה אחרת ואף לא נדרשים למהירות גלישה גבוהה יותר, אלמלא הנחתה אותם הנתבעת לעשות כן. לכתב התביעה צורף מסמך שנשלח בפקס לנתבעת, למחלקת תלונות הציבור שכותרתו "הפרת חוזה". במסמך מגוללים התובעים את השתלשלות האירועים ומודיעים ביום 2.2.10 כי שידורי הטלביזיה בביתם פסקו במשך יומיים, כי על הנתבעת לעמוד בהתחייבויותיה ועל כוונתם לפנות לבית המשפט. לא ניתן כל הסבר לשאלה מדוע הנתבעת נמנעה מלהשיב לתובעים למכתב זה. אשר על כן, סבור אני כי הנתבעת הפרה את התחייבותה, לספק לתובעים שירותי טלביזיה, אינטרנט וטלפון במחיר מסוים לו התחייבה. הנתבעת כלל לא הצליחה, וספק אם ניסתה, לסתור טענות אלה. טענת הנתבעת לפיה פעלה כלפי התובעים "במקצועיות, בהגינות ובאדיבות" כאמור בכתב הגנתה, הועמדה בספק של ממש. בעת קיום משא ומתן לכריתת הסכם, מחויבת הנתבעת בתום לב. כך מחויבת היא להימנע מלהציג בפני לקוחות פוטנציאליים מצגי שווא רשלניים. נוכח טענות התובעים שגובו בראיות ובהעדר כל עדות או ראיה לסתור, דומה כי הנתבעת לא עמדה בחובותיה במקרה הנוכחי. כן שוכנעתי כי נגרעו מן התובעים הטבות בשל התנתקותם וחיבורם המחודש לחברה אחרת, ובשל הרחבת מהירות הגלישה באינטרנט בביתם, מהירות גלישה אשר כלל לא להם צורך בה ולא היו משלמים עבורה אלמלא הנחיות הנתבעת. בנסיבות אלה, נזקיהם של התובעים מצדיקים פיצוי, אך הסכום לו עותרים התובעים, מופרז בנסיבות העניין. נזקי התובעים יחושבו אפוא על דרך האומדנה. לאור האמור לעיל, אני קובע כי על הנתבעת לשלם לתובעים סכום של 2,500 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום ויישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום המלא בפועל. כן תשלם הנתבעת לתובעים הוצאות משפט בסכום של 500 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום ויישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. זכות להגיש בקשת ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 15 יום. טלויזיה