חיוב כספי בניגוד להסכם עם הוט

להלן פסק דין בסוגיית חיוב כספי בניגוד להסכם עם הוט: פסק דין בכתב התביעה המפורט שהגישה התובעת לביהמ"ש, לרבות התיעוד שצורף לכתב התביעה, העלתה התובעת שלל טענות כנגד התנהלות הנתבעת, כאשר בסופו של יום עתרה לפצותה בסך כולל של 11,105.56 ₪. פירוט נזקיה מופיע בסעיף 11 לכתב התביעה, הימנו עולה כי הנתבעת חייבה את התובעת, לטענתה, שלא בהתאם למוסכם, בחיוב מצטבר בגין 4 חודשי צפיה בסך של 65.56 ₪. כל יתר רכיבי הנזק, כמפורט בסעיף זה, מתייחסים לנזקים כלליים שנגרמו לתובעת, לטענתה, על ידי הנתבעת. לא מצאתי ממש באף אחד מרכיבי הנזקים הכלליים הנתבעים בתובענה והינם נדחים על ידי. לקביעתי, טענות התובעת לעניין נזקיה הכלליים לא הוכחו כלל וכלל והינן, אכן, טורדניות וקנטרניות, כמפורט בכתב ההגנה. אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 65.60 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה - 14.10.10 ועד התשלום המלא בפועל. כן הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 50 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה. אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. לקביעתי, חסד נעשה עם התובעת כאשר לא חייבתיה לשאת בהוצאות הנתבעת בגין הגשת התובענה, כפי שהוגשה. יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה. חוזהטלויזיה