פסק דין בהעדר הגנה נגד הוט

פסק דין התובעת הגישה כתב תביעה, כנגד הנתבעת, בגין חיובים עודפים, שינויים לרעה בהתקשרות חדשה וכן בגין עגמת הנפש שנגרמה לה כשניסתה לפנות לנתבעת בבקשה לתקן את הליקויים בחשבונות, ואף נזקקה להתערבות של משרד התקשורת. סה"כ סכום התביעה הינו 1,500 ₪. כתב התביעה הוגש ביום 13.1.2011, והוא הומצא לנתבעת ביום 18.1.2011. הנתבעת ביקשה הארכת מועד להגשת כתב הגנה, וביום 26.1.2011 הוריתי כי כתב ההגנה יוגש עד ליום 28.2.2011. עד היום לא הגישה הנתבעת כתב הגנה, והתובעת עותרת לקבלת פסק דין בהעדר הגנה. בהתאם לתקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, "נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד". לא מצאתי כי התביעה מופרזת, ועל כן לא ראיתי לנכון לקיים אפילו דיון. בנסיבות שלא הוגש כתב הגנה, כשאין מחלוקת שכתב התביעה הומצא לנתבעת, ניתן בזאת פסק דין לטובת התובעת, ועל הנתבעת לשלם לתובעת את מלוא תביעתה, בסך של 1,500 ₪, וזאת בתוך 30 יום. ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 7 ימים. ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור לבית המשפט המחוזי, בתוך 15 יום. פסק דין בהעדר הגנהטלויזיה