פסק דין בפשרה בתביעה נגד הוט

להלן פסק דין בפשרה בתביעה נגד הוט: פסק דין הצדדים בתיק זה הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984. לאחר ששמעתי את הצדדים לפני ועיינתי בכתבי הטענות ובכל אשר צורף להם, הגעתי לכלל המסקנה כי יש לקבל את התביעה במובן זה שהנתבעת תשלם לתובע סך של 2,300 ₪, וזאת לכיסוי מלא ומוחלט של כל טענותיו בקשר עם תביעה זו. הסכום האמור ישולם על ידי הנתבעת בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מהיום ועד לתשלום בפועל. פסק דין בפשרה (סעיף 79א')טלויזיהפשרה