קנס יציאה מהוט

לקוח של חברת הוט דרש להפסיק את מבצע באופן מיידי, אולם בקשתו נדחתה והוא נדרש לשלם קנס יציאה.להלן פסק דין בתביעה נגד הוט בנושא קנס יציאה מהוט:פסק דין התובע הוא לקוח של הנתבעת. לטענת התובע הוא קיבל מהנתבעת מכתב המודיע על הצטרפותו למבצע המכונה "הטבה ללקוחות אנלוגיים" על אף שהוא ואשתו לא הצטרפו למבצע ואינם מעוניינים בו. עוד טוען התובע בכתב התביעה כי נציגת השירות של הנתבעת מסרה לו שפנתה אל אשתו ואשת התובע הסכימה לתנאי המבצע ואף מסרה פרטים של כרטיס אשראי. התובע טוען כי היתה אכן פניה אל אשתו אך היא לא התחייבה לדבר והפנתה את הפונה אל הבעלה, התובע. עוד טוען התובע כי דרש להפסיק את המבצע באופן מיידי, אולם תביעתו נדחתה והוא נדרש לשלם קנס יציאה. הוא תובע ביטול העיסקה ללא חיוב בקנס וחיוב הנתבעת בסכום שאמור היה להיגבות ממנו. התובע הוסיף כי אינו זקוק כלל לשירות הטלויזיה שכן יש בביתו מדיה סנטר המאפשר צפיה בתכניות מסויימות באמצעות מחשב. הנתבעת טוענת בכתב הגנתה כי בשיחת טלפון הסכימה אשת התובע להצטרף למבצע בו הוצעו לה שירותי טלויזיה אנלוגית במחיר מופחת, בהתחייבות לשנתיים. האישה הסכימה להצעה ואף מסרה אמצעי תשלום. הנתבעת טענה כי השיחה לא הוקלטה אולם תיעוד עיקריה מצוי במערכת המנויים. העתק התרשומת צורף לכתב ההגנה. בדיון שהתקיים לא התייצבה אשתו של התובע, על אף שאין מחלוקת על כך שהיא שוחחה עם נציגת הנתבעת בשיחה נשוא המחלוקת. התובע עצמו לא היה שותף לשיחה ועל כן עדותו היא כולה עדות שמיעה. אמנם גם מטעם הנתבעת לא העידה נציגת השירות שהיתה צד לשיחה. אולם הנתבעת הציגה את רישום תמצית השיחות שבידיה, לפיהם סוכם עם אשת התובע על הפעלת העיסקה האמורה. מסמכים אלה עשויים להוות רשומות מוסדיות, שהן ראיות קבילות. מכל מקום מאחר שמדובר בתביעה קטנה, שבה ניתן לסתות מדיני בראיות, ומאחר שהתובע לא התנגד למסמכים, ניתן לקבל מסמכים אלו כראיות. משהוגשה תרשומת השיחה, עמדה הנתבעת בנטל והראתה לכאורה כי העיסקה עם אשת התובע אכן נקשרה. מכאן על התובע הנטל להפריך טענה זו. התובע לא הביא לעדות את אשתו ולא נתן כל נימוק של ממש לכך. הימנעות התובע מהשמעת עדות אשתו פועלת לחובתו. עוד אציין כי לדברי נציג הנתבעת, עלות הקנס שהיה מוטל על התובע על הפסקת התכנית לפני תום המועד עמד על 162 ₪. מדובר בסכום שלכל הדעות אינו גדול, ואילו היה התובע אכן מעוניין בהפסקת השירות, יכול היה להפסיק את ההתקשרות ולדרוש מאוחר יותר את החזר הקנס. על התובע מוטלת חובת הקטנת הנזק, ולפיכך היה מחוייב לפעול כך. סכום התביעה העולה על 4,000 ₪ אינו עומד בפרופורציה לסכום הנזק שהיה נגרם לתובע. אציין עוד כי התובע טען שאינו זקוק לשירותי הטלויזיה של הוט, אולם בסוף דבריו (פרוטוקול עמ' 2 שורות 21, 22) הבהיר כי האמצעים שבביתו מאפשרים לו לצפות בתכניות מסויימות, אך לא לקלוט את כל שידורי ערוצי הטלויזיה הנפוצים. כך שהאפשרות שאשת התובע הסכימה לתכנית שהוצעה לה אינה בלתי סבירה. לאור כל האמור החלטתי לדחות את התביעה. התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסך 250 ₪, שישולמו תוך 30 יום. קנסטלויזיה