הבטחת הכנסה - שימוש ברכב

פסק דין 1. בהחלטה מחודש מרץ 2008, הודיעה פקידת התביעות לתובע על דחיית תביעתו מחודש מאי 2006 לגמלת הבטחת הכנסה החל מחודש ספטמבר 2006 בנימוק של שימוש ברכב שמספרו 2599505 (להלן:"הרכב") . 2. בעקבות ההחלטה האמורה הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה במסגרתה טען התובע כי הוא קורבן לרדיפה אישית מצד פקיד התביעות אשר ביקשה להתנכל לו באופן אישי באמצעות שלילת קצבת הבטחת הכנסה המגיעה לו כדין. לגופו של עניין, טען התובע כי הרכב איננו בבעלותו, והוא עושה בו שימוש אקראי על מנת להסיע את ילדיו מבית גרושתו במיתר ואת אביו הנדרש לטיפולים רפואיים בבית חולים סורוקה. התובע מוסיף וטוען, כי הוא רשאי לעשות שימוש של קבע ברכב, בשל מצבו הבריאותי הלקוי של אביו. 3. לטענת הנתבע, הרכב הינו רכב אשר בבעלות התובע עצמו והוא רשום ע"ש אחיו, למראית עין בלבד. הנתבע הוסיף כי התובע עושה שימוש קבוע ברכב ונכשל במילוי חובתו להודיע על שימוש כאמור כמתחייב מהוראות סעיף 20 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980. כן טען הנתבע כי כל ההחלטות אשר התקבלו ע"י פקידת התביעות התקבלו בדין ובסמכות על יסוד ממצאי החקירה שערכו החוקרים מטעם הנתבע והובאו בפניה. 4. מהעדויות והמסמכים שהוגשו לבית הדין עולות העובדות הבאות;- א. הרכב נשוא החלטת פקידת התביעות הינו רכב אשר היה בבעלותו התובע עד ליום 22.5.06. ב. ביום 22.5.06 הועבר הבעלות ברכב ברישום לאחיו של התובע, מר יוסי דראי. העברת הבעלות נעשתה לצורך הגשת תביעה לקצבת הבטחת הכנסה. לעניין זה מסר התובע הודאת בעל דין לתוך הפרוטוקול ולפיה; "העברתי בעלות לאחי מר דראי יוסי, העברתי בעלות כי ידעתי שיש מניעה לקבל קצבת הבטחת הכנסה היה ונעשה שימוש קבוע ברכב." עמוד 1 לפרוטוקול בית הדין מתאריך 11.5.10, בשורות 20-21 ג. בעדותו אישר התובע כי לאחיו לא היה צורך ברכב בהקשר זה נשאל התובע והשיב: "אחי לא היה צריך רכב ולא היה לו רכב אבל העברתי לו כי ידעתי שזו הסיבה שתמנע ממני לקבל הבטחת הכנסה לאחר שפוטרתי." (בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 11.5.10 שורות 4 - 5 ). ד. לאחר העברת הבעלות על הרכב לאחיו המשיך התובע לעשות שימוש ברכב, ולדבריו, ביקר אצל ילדיו במיתר 3 פעמים בשבוע , ועשה שימוש ברכב על מנת לעזור לאביו. ה. לעלויות השימוש ברכב דאג התובע , אשר בין היתר תדלק את הרכב על חשבונו דאג לתיקון תקלות (ראה:עדות התובע עמ' 4 לפרוטוקול מיום 11.5.10 שורה 32 - עמ' 5 שורה 3 ) ונשא בעלויות הביטוח (ראה עדות התובע עמ' 2 לפרוטוקול מיום 11.5.10 שורה 21 ) . ו. להשלמת התמונה יש להוסיף, כי אין בפנינו כל עדות התומכת בגרסת התובע כי לפיה שילם אחיו את הסכום בסך של 2,000 ₪ עבור הרכב שקנה כביכול ,וכי האח דאג לשפות את התובע על מימון הוצאות ביטוח הרכב אשר אין חולק כי שולמו מחשבונו של התובע (ראה : עדות התובע עמ' 2 לפרוטוקול מיום 11.5.10 שורות 30 - 31 ) . 5. יוצא מכאן כי העברת הבעלות הפורמאלית ברכב נעשתה לצרכי הגשת התביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה, ובפועל עושה התובע שימוש קבוע ברכב, ונושא בעלויות השימוש בו. למען הסדר הטוב יצוין, כי התובע לא נקט בהליך הקבוע בתקנות להתרת שימוש ברכב, בשל מצבו הבריאותי הלקוי של אביו; ולפיכך אין מקום לטענת התובע כי הוא רשאי לעשות שימוש של קבע ברכב על רקע זה. 6. בנסיבות אלו אין עילה להתערבות בהחלטת פקיד התביעות ולפיה לא היה התובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה החל מחודש ספטמבר 2006, בשל שימוש ברכב. 7. התובע העלה שלל טענות בנוגע לתקינות הליך בירור התביעה לתשלום דמי הבטחת הכנסה בידי הגברת גילה ספיישר, פקידת תביעות בסניף אופקים, והגברת אלי ברמי עינת פקידת תביעות בסניף בבאר שבע. 8. בתמצית, טען התובע שהטיפול בתיק שלו הועבר מידי הגברת ספיישר לגברת ברמי מטעמים לא ענייניים ובלתי מקצועיים; והאחרונה ביקשה לשלול את זכותו לקצבת הבטחת הכנסה כחלק ממסע רדיפה שמנהל נגדו ראש עיריית אופקים, מר אבי אסרף. לעניין זה מוצא אני לנכון להביא את דבריו של התובע כלשונם: "מי שניצב בבחירות האחרונות היה מר אבי אסרף שהיה סגנו של יאיר חזן וזכה בבחירות בשנת 2003 והוא במסגרת מסע נקם שערך במועצה פיטר אותי. ... מנהל שירות התעסוקה באופקים מר מוטי זוהר הוא מינוי של משר אבי אסרף, שעשה זאת באמצעות קשריו הפוליטיים. ... הגברת ברמי אלי עינת היא חברה אישית של מר מוטי זוהר מנהל לשכת התעסוקה באופקים, וכטובה אישית החליטה להתעמר בי..." פרוטוקול מיום 7.7.08 בפני כבוד נשיא בית הדין האזורי בבאר שבע (כתוארו דאז) מיכאל שפיצר. 9. בטענות אלו לא מצאתי ממש. יצוין כי התביעה לתשלום הבטחת הכנסה שהגיש התובע הובאה בפני הגברת ברמי ביוזמתה של הגברת ספיישר שנתבקשה על ידי התובע לחרוג מנהלי החקירה המקובלים בעבודתה ובנסיבות אלו ביקשה למשוך ידה מהטיפול בעניינו. לעניין זה העידה הגב' ספיישר כי: "... אמרתי לו שהוא צריך להביא אישורים ואז הוא אמר לי משהו כמו "למה את עושה לי את זה, אנחנו מכירים, את כמו אחותי, ולכן הבנתי שבגלל איזושהי הכרות שהיתה בינינו בעבר שקשורה להיותו מאמן חדר כושר. ... מתי זה התחיל להרגיש כאילו הוא מבין את הקשר שלנו ביחסים אחרת, במעמד הזה שאני הסברתי לו וחששתי שהדברים הולכים להיות משהו שלא תהיה לי שליטה עליו בתור פקיד ולכן החלטתי שאני לא רוצה לקבל עלי את הטיפול הזה אני סומכת על מי שאני מעבירה את הטיפול הזה. אמרתי לו שגם לאחי אני לא הייתי יכולה לשנות. הוא התפרץ עלי ואחר כך יישרנו את ההדורים. אני אמרתי לו בפירוש במעמד הסיפור הזה שאני מעבירה את הטיפול למי שאחראי עלי הלאה." עמוד 6 לפרוטוקול הדיון מתאריך 11.5.10, בשורות 6-21. 10. מצידה נקטה הגברת ברמי בהליכי חקירה לבירור זכותו של התובע לדמי הבטחת הכנסה, לפי מבחן ההכנסות והמבחנים המקובלים לקביעת שימוש קבוע ברכב על ידי מבוטח. הגברת ברמי ביקשה מהתובע להגיש מסמכים רלוונטיים הנוגעים למצבו הכלכלי ומצבו הבריאותי של אביו. על רקע זה הטענות המכוונות כלפי הגב' ברמי משוללות יסוד. 11. כמפורט לעיל, גם ההחלטה שהתקבלה על ידי הגברת ברמי במרץ 2008 ראויה להיוותר על כנה. 12 סוף דבר התביעה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש. פסק הדין ניתן בדן יחיד בהתאם להחלטת כב' הנשיא השופט שפיצר מיום 7.7.08. הבטחת הכנסהשימוש ברכברכב