החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

פסק - דין רקע כללי 1. ביום 7.7.09 דחה פקיד התביעות של הנתבע את תביעתה של התובעת לתשלום דמי פגיעה בגין תאונה נטענת מיום 21.12.08. זאת, מן הטעם שלא הוכח לטעמו קיומו של ארוע תאונתי תוך כדי ועקב עבודתה של התובעת במועד הנ"ל. התשתית העובדתית הצריכה להכרעה 2. בכתב התביעה שהגישה התובעת לבית-הדין נטען כי ביום 21.12.08 החליפה התובעת גלגל ברכבה עת שהיתה בדרך לעבודה ואז חשה לפתע כאב חד בכתפה. 3. במסגרת תצהירה מסרה התובעת כי בתאריך הנ"ל היא נהגה לבד ברכבה באזור רמת-גן, כאשר עם הגיעה לצומת הסב עובר אורח את תשומת ליבה לתקר בגלגל הימני קדמי של רכבה. לטענתה, היא עצרה את הרכב וניסתה להחליף את הגלגל בעצמה, כאשר לשם כך הרימה את הרכב עם הג'ק, הוציאה את האומים של הגלגל וניסתה למשוך את הגלגל החוצה בלחץ, אלא שתוך כדי הפעלת כח חשה כאב חד באזור הצוואר לכוון כתף שמאל. לדבריה, הגלגל לא יצא ממקומו ובדיעבד התחוור לה כי הסיבה לכך היתה שהיא לא הרימה את הרכב די הצורך (ראה - סע' 4-6 לתצהיר התובעת). 4. בטופס התביעה שהגישה לנתבע, כתבה התובעת כי בדרך לעבודה היא חשה כאב חד בכתף שמאל בעת החלפת גלגל ברכבה וכי לא היו עדים לארוע (ראה - נ/1). 5. במסגרת ההודעה לחוקר המוסד מסרה התובעת גרסה דומה לזו שבתצהירה, תוך שהיא מוסיפה ומציינת כי היא התקשרה בעת האירוע לבן זוגה, אשר שלח לעזרתה אדם בשם דוד על מנת שיסייע לה וכי דוד הוא זה שהחליף את הגלגל. לדבריה, לאחר החלפת הגלגל הסתבר כי לא היה תקר בגלגל, אלא בריחת אויר בלבד. התובעת הוסיפה ומסרה כי דוד הוא זה שנסע עם הגלגל לפנצ'ריה לבדוק את מהות התקלה וכן מסרה כי היות ולא בוצע תיקון בגלגל, אזי שגם לא הופקה חשבונית או קבלה (ראה - נ/6). 6. מהמסמכים הרפואיים עולה - כי התובעת פנתה לקבלת טיפול רפואי ביום 23.12.08, אלא שברישום הרפואי ממועד זה לא נרשמה תלונה על פגימה בצווארה או בכתף ואף לא דווח על קרות האירוע. ברישום זה נרשמו תלונות על כאבי גרון, אף סתום, חום, סחרחורת וכאבים בגב העליון השמאלי (ראה - נ/3). 7. ביום 31.12.08 פנתה התובעת לחדר מיון והתלוננה על זרם שהופיע בידה השמאלית, ללא כאבים בצוואר או חבלה. עוד נכתב בתעודת חדר המיון, כי לפני כ-10 ימים החלה התובעת לחוש כאבים בכתף (ראה - נ/8 לתצהיר התובעת). 8. התובעת פנתה לרופא המטפל בקופת החולים במספר מועדים, כדלקמן: § ביום 1.1.09 דווחה התובעת על ביקור בחדר מיון עקב כאבים ביד שמאל וכן על כאבים בגב העליון בצד שמאל, בזרוע שמאל ועל כאב קרוב לאזור הכתף ותחושה של "זרימת חשמל". § ביום 3.2.09 התלוננה התובעת על כאבים בחלקו העליון של הגב בצד שמאל וכאב ביד שמאל. § ביום 8.2.09 התלוננה התובעת שוב על כאבים בגב עליון ובזרוע שמאל, באזור הקרוב לכתף. בביקור באותו מועד נרשם כי לטענת התובעת, הכאבים החלו לאחר החלפתו של גלגל בדרכה לעבודה. § ביום 9.2.09 ניתנה לתובעת תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, שם נרשם כי בדרכה לעבודה אירע תקר בגלגל, היא החליפה בעצמה את הגלגל ואז החלו כאביה. 9. אשר לדעתנו יאמר - כי סבורים אנו שיש לדחות את התביעה כבר בשלב זה וזאת משהתובעת לא השכילה להוכיח את טענתה באשר לקיומו של ארוע תאונתי בעבודה במועד הנטען ובשים לב לכך שהתובעת לא הציגה בפני בית-הדין הסבר מספק - מדוע ולמה לא זומנו עדים רלבנטיים על מנת לתמוך בגרסתה. במיוחד נכון הדבר ליתן משקל להימנעות זו מהזמנת עדים רלוונטיים שעה שהגרסה שמסרה התובעת אינה מתיישבת עם האמור במסמכים הרפואיים שנערכו סמוך למועד התאונה הנטענת, ונפרט: א. התובעת לא זימנה לעדות מטעמה את דויד, אשר לטענתה הוזעק על-ידי חברה לחיים על מנת לסייע לה במועד הארוע והיא אף לא סיפקה לבית-הדין הסבר מספק מדוע ולמה לא הובא עד זה להעיד על מנת לתמוך את גרסתה. התובעת אף לא זימנה לעדות איש מטעם המעביד על מנת שיעיד על כך שהיא (התובעת) דווחה בסמוך לאירוע על קרות התאונה הנטענת. ב. במסמך הרפואי שנערך בסמוך לארוע - לאחר שהתובעת חשה לשיטתה כאב חד ביום 21.12.08 - אין כל זכר לארוע התאונתי או למחושים שחשה התובעת בעטיו. גם בפנייתה לחדר המיון, שם מאזכרת התובעת לראשונה כאבים בכתף וזרם ביד שמאל, אין כל זכר לארוע הנטען, כאשר הפעם הראשונה בה אוזכרה הגרסה בדבר החלפת הגלגל, היתה רק במסמך הרפואי מיום 8.2.09. בנסיבות אלה ונוכח התמיהות העולות מהמסמכים הרפואיים וודאי היה מצופה מן התובעת ביתר שאת לזמן כל עד רלבנטי שהיה יכול לשפוך אור על הארוע הנטען ולתמוך בגרסתה. דא עקא, שהתובעת נמנעה מלעשות כן. הימנעות שיש לזקוף לחובתה. 10. לאור כל האמור, התביעה נדחית. רכבגלגל רכבתאונת דרכים (תיקון דרך)תאונת עבודה