ריבוי נישואין - הבטחת הכנסה

האם משפחה פוליגמית זכאית לבהטחת הכנסה מביטוח לאומי ? סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980 קובע כי "בני זוג" לצורך החוק הם לרבות איש ואישה הידועים בציבור כבני זוג ומתגוררים יחדיו. הפסיקה מבחינה בן בני זוג נשואים, לבני זוג שאינם נשואים. נקודת המוצא בהגדרת 'בני זוג' בחוק הבטחת הכנסה היא ש"בני זוג" הם איש ואישה הנשואים זה לזו ו"חיים חיי משפחה במשק בית משותף". ההגדרה בחוק הבטחת הכנסה הרחיבה הגדרה זו של "בני זוג" גם על איש ואישה שאינם נשואים זה לזו ובלבד שמתקיימים בהם קודם כל המרכיבים המגלמים תא משפחתי, כלומר חיי משפחה ומשק בית משותף. המחוקק בהגדרה הנ"ל יצא מנקודת מוצא שאיש ואישה הנשואים זה לזו קיימת לגביהם חזקה שהם חיים חיי משפחה במשק בית משותף, וכל מי שרוצה לטעון ולהוכיחה ההפך - עליו נטל הראיה. במשפחות פוליגמיות קובעת ההלכה הפסוקה כי המבחן העיקרי יהא קיומו של "משק בית משותף, היינו יש לבחון, בין היתר, האם בני הזוג מתגוררים באותו בית או בסמוך זו לזו, האם חל שינוי במעמד האישה מאז הגירושין, האם אבי הילדים נושא בתשלומים כלשהם כגון חשמל טלפון וכו' והאם חשבון הבנק של האישה נפרד. מכאן, שבמשפחות פוליגמיות לא תהא האישה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה, אם התברר שהיא מנהלת משק בית משותף עם אבי ילדי, וזאת אף אם היו נשואים זה לזו, והתגרשו, אך המשיכו לנהל משק בית משותף. במקרה של גירושין הנחזים להיראות למראית עין, יבחנו אלה - האם חל שינוי ביחסים שהיו קיימים לפני ה"גירושין", האם ממשיכים בני הזוג לנהל משק בית משותף; האם נשארת האישה בחיק המשפחה או הוצאה ממנה; האם יש שינוי במעמדה בשל הגירושין ועוד. ריבוי נישואין (פוליגמיה)נישואין / חתונההבטחת הכנסה