בקשה למתן תשובות לשאלון ולגילוי מסמכים

החלטה לפנינו בקשה למתן תשובות לשאלון ולגילוי מסמכים. התביעה נשוא הבקשה נסובה סביב חשבון הבנק שמנהלת המבקשת אצל המשיב (להלן: "חשבון הבנק"). השאלון התשובות לשאלון ניתנו ע"י ב"כ המשיב, ברם ב"כ המבקשת טוענת כי התשובות אינן מפורטות דיין וברצונה פרטים נוספים. אמנם השאלון נועד כדי לפשט הליכי משפט וכדי לייעל את הדיון, אך לא ניתן להפוך אותו ללב התובענה. אם המבקשת מעוניינת ביותר פרטים ממה שהמשיב סיפק היא תוכל לקבל אותם בעת חקירת העדים מטעם המשיב במהלך ישיבות ההוכחות בתיק. המסמכים המסמכים אותם רוצה הב"כ המבקשת שהמשיב יגלה הם תכתובות הקיימות, אליבא דהמבקשת, בין המשיב לבין יועציו המשפטיים, בכל הנוגע לפתיחת חשבון הבנק. יש לציין כי ב"כ המבקשת לא מעוניינת בכל התכתובת בין המשיב לב"כ, שהרי מן המפורסמות הוא שמסמכים המועברים בין לקוח לעורך דינו לצורך ייצוגו בתיק או לקראת ייצוגו בתיק עתידי הוא חסוי. (רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' גלעד פ"ד מט(2), 516) ואולם ב"כ המבקשת טוענת כי התכתובת הקיימת, לטענתה, בין המשיב ליועציו המשפטיים בנוגע לפתיחת חשבון הבנק, אינה חסויה שכן תכתובת זאת לא נערכה במסגרת או לקראת הליך בבימ"ש. אם אכן ישנה תכתובת כזאת שנעשתה סמוך לפתיחת חשבון הבנק על ב"כ המשיב לגלותה היות ולא מדובר במסמכים שנערכו לקראת הליך משפטי עתידי ועל כן אינם חסויים. יודגש כי הגילוי הוא רק על המסמכים שנערכו לקראת או בסמוך לפתיחת חשבון הבנק והנוגעים לפתיחתו ולא על תכתובות הנושאות תאריכים מאוחרים יותר. לאור כל האמור לעיל, הבקשה מתקבלת בחלקה. לעניין הוצאות אתן דעתי בעת מתן פסק הדין. גילוי מסמכיםשאלוניםמסמכים