בעל דין נפטר

מהי ההוראה החוקים במסדירה את המשך ההליכים בתביעה משפטית במקרה שבעל דין נפטר ? האם אפשר להמשיך בתביעה במקרים שבהם בעל דין נפטר ? תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 הקובעת לאמור: 36. אין תפוגה כשיש עילה או נגמר הדיון לא תפוג תובענה על שום שאחד מבעלי הדין מת או פשט את הרגל, ובלבד שעילת התובענה בעינה עומדת; ואם מת אחד מבעלי הדין בין גמר הדיון לבין פסק הדין, לא תפוג התובענה אף אם אין עילתה קיימת עוד אלא מותר ליתן פסק דין. כלומר התנאי להמשך התביעה באמצעות היורשים הינה כי עילת התביעה עומדת. לדוגמא תביעה להחזר עובד שפוטר מהעבודה לא תמשיך במות העובד, לעומת זאת תביעה לקבלת פיצוי פיטורים של עובד שנפטר יכולה להימשך באמצעות היורשים של העובד. בעל דין נפטר