מהו עיון חוזר ?

מהו עיון חוזר ? האם עיון חוזר בהחלטה הינו הליך שקיים בסדר הדין ? בית המשפט פסק כי יש לדחות בקשה לעיון חוזר, ולו מן הטעם שהליך כזה אינו בנמצא בסדר הדין האזרחי. גם במקרים שמדובר בהחלטת ביניים, יש מקום בהתקיים נסיבות מסוימות להגיש בקשה חדשה, אך לא על דרך של עיון חוזר. בית המשפט העליון חזר והבהיר שאין מקום להוספות יצירתיות של הליכים, הודעות, עיון חוזר וכיוצ"ב, בקשות עיון חוזר בהחלטה "הן מסימניה של שיטה דיונית רופפת ופרומה" כדברי בית המשפט העליון. בש"א 5012/01 אורי יעקובוביץ נ' בועזר לרנר ו- 2 אח', תק-על 2001(2) 176 ע"א 502/00 רשות שדות התעופה בישראל נ' אבקון בקרה ואוטומציה, תק-על 2001(1) 167 רע"א 83/01 טוביה וייס נ' יוסף מרדכי, פ"ד נה(3) 730). לסיכום, גישת בית המשפט היא כי משניתנה החלטה אין מקום כי בית המשפט יחזור ויעיין בהחלטה שניתנה. כאמור, בקשה לעיון חוזר אינה אלא דוגמא נוספת ליצירת הליך שאינו מצוי בתקנות, ואין מקום לעשות בו שימוש. עם זאת, יש לציין כי בפועל בתי המשפט לעיתים מעיינים בבקשות לעיון חוזר בהחלטה. עיון חוזרמסמכיםשאלות משפטיות