פסק דין בהסכמה / פסק דין מוסכם

מהו פסק דין בהסכמה ? האם יש הבדל בין פסק דין בהסכמה לבין פסק דין "רגיל" ? פסק דין בהסכמה, ממוזגות בו שתי תכונות, של הסכם ושל פסק דין. בית המשפט פסק כי פסק דין הנותן תוקף להסכם שהושג בין בעלי הדין מחייב ככל פסק דין אחר. עם זאת, לעובדה שמדובר בפסק דין שניתן בהסכמה עשויה להיות השלכה במישורים שונים. איזו השלכה יש למאפיין ההסכמי שבפסק הדין על אופן אכיפתו ? ברמה העקרונית, בפני בעל דין המבקש לאכוף פסק דין מוסכם פתוחים שני מסלולי פעולה: המסלול האחד, הנשען על הפן ההסכמי של פסק הדין, הינו הגשת תביעה חדשה בה יתבקש סעד של אכיפת פסק הדין, מסלול זה מתבסס על התפיסה לפיה ההסכם שאומץ בפסק הדין יוצר עילה חדשה אשר ניתן לתבוע על פיה. המסלול השני, הנשען על הפן השיפוטי של פסק הדין, הינו אכיפה של פסק הדין באופן ישיר, כפסק דין רגיל. לא בכל מקרה פתוחים שני המסלולים בפני המבקש אכיפה. מתי פסק דין שניתן בהסכמה הינו אכיף בלא שיהא צורך בהגשת תביעה חדשה לאכיפתו ? התשובה שניתנה לכך בפסיקה היא כי הדבר תלוי במידת הבהירות של פסק הדין. פסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים הינו בר אכיפה אם הוראותיו ברורות ומסוימות במידה המאפשרת את אכיפתו ללא נקיטת הליך משפטי חדש. במקרה שפסק הדין אינו נהיר דיו, אין מנוס מהגשת תביעה חדשה אשר עילתה פסק הדין המוסכם. מטעם זה ציינה הפסיקה, כי על בית המשפט הנותן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להקפיד על כך שההסכם יהיה ברור, כך שהוא יקדם את סיום הסכסוך ולא ייצור אי בהירות אשר תפתח פתח להתדיינויות חדשות. עם זאת, יש להדגיש כי לא כל אי בהירות תמנע את אכיפתו של פסק הדין המוסכם. כאשר מדובר באי בהירות הניתנת להסרה באמצעות המנגנונים המיועדים לכך בהליכי האכיפה, כגון בקשה להבהרת פסק דין לפי סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, אין הדבר מונע אכיפה ישירה של פסק הדין שניתן בהסכמה. שאלה שונה היא אלו הליכי אכיפה ניתן לנקוט לאכיפתו של פסק הדין המוסכם. גם אם פסק הדין המוסכם ניתן לאכיפה ישירה אין הדבר אומר כי ניתן לנקוט כל אחד ממגוון הליכי האכיפה האפשריים. כך, למשל, נפסק כי כאשר הצדדים חלוקים בשאלת פרשנותו של הסכם פשרה שאומץ בפסק דין, אין מקום בדרך כלל לנקוט הליכים לפי פקודת בזיון בית משפט. אולם, העובדה שלא ניתן לאכוף פסק דין מוסכם באחד מנתיבי האכיפה אינה מחייבת את המסקנה שפסק הדין אינו ניתן לאכיפה ישירה כלל. מסקנה כזו תתקבל רק אם טיבו של פסק הדין אינו מאפשר את אכיפתו הישירה בכל דרך שהיא. פסק דין מוסכם