או סי די אחוזי נכות

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא OCD - או סי די אחוזי נכות: לפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 21/12/11 , אשר קבעה כי לא חלה החמרה במצבו של המערער. לאחר דיון שהתקיים בפני כב' הרשם איתי אדרת, הצדדים ביקשו שהות על מנת לבוא בדברים במטרה להודיע על הסכמה. הצדדים בסופו של יום לא הגיעו לנוסח מוסכם של הסכמה, וכל צד מסר את הנוסח המקובל עליו להשיב את עניינו של המערער לוועדה. בנסיבות אלו , ביה"ד נדרש להכריע בין שני הנוסחים המוצעים ע"י הצדדים,להשבת עניינו של המערער לועדה הרפואית לעררים. ב"כ המשיב הסכימה להשיב את עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת : א. שתשקול בשנית עמדתה, תוך שתתיחס לפרוטוקול ועדה בנכות כללית מיום 21/6/2010 בו נקבעו למערער 50% נכות על פי סעיף ליקוי 34(ה) (בגין OCD עם דיכאון) ותיתן דעתה לעובדה כי לאורך השנים מצבו של המערער הלך והחמיר מבחינה נפשית בועדות השונות בנכות כללית. ב. תשומת לב הוועדה כי פרוטוקול בנכות כללית מיום 25/5/01 אותו ציינה בפרוטוקול מיום 21/2/11 איננו בנמצא. ג. הוועדה תזמן המערער וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון טענותיהם בעניין הנ"ל. ד. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה. 6. ב"כ המערער לא הסכים לנוסח המוצע ע"י ב"כ המשיב, וביקש להשיב את עניינו של המערער על פי הנוסח המוצע על ידו (שהינו הנוסח המוצע ע"י המשיב בצרוף מספר השלמות ותוספת סעיף ג'). לצורך הנוחות מובא הנוסח המוצע ע"י המערער כאשר הדגש הינו על התוספות לנוסח המוצע ע"י המשיב עליהן עומד ב"כ המערער. עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת : א. שתשקול בשנית עמדתה, תוך שתתיחס לפרוטוקול ועדה בנכות כללית מיום 21/6/2010 בו נקבעו למערער 50% נכות על פי סעיף ליקוי 34(ה) (בגין OCD עם דיכאון) ותיתן דעתה לעובדה כי לאורך השנים לרבות לאחר קביעת הוע"ר (נפגעי עבודה) מיום 25/6/09 מצבו של המערער הלך והחמיר מבחינה נפשית, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בוועדות השונות בנכות כללית. ב. תשומת לב הוועדה כי פרוטוקול בנכות כללית מיום 25/5/01 עליו התבססה ואותו ציינה בפרוטוקול מיום 21/2/11 איננו בנמצא. הוועדה תציין האם מדובר בטעות בתאריך הפרוטוקול ואם לא תסביר באיזה פרוטוקול בדיון מדובר והאם הוא נמצא פיזית בתיקו של המערער. ג. תשומת לב הווע"ר כי עובר להודעה על ההדבקות בשחפת לא צרך המערער קלונקס ולא השתמש בקנביס ולפיכך תנמק הוועדה מדוע השימוש בקלונקס ובקנביס לא קשור למצבו הנפשי עקב ההודעה על ההדבקות, כפי שקבעה. ד. הוועדה תזמן המערער וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון טענותיהם בעניין הנ"ל. ה. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה. 7. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הועדה לעררים ,בנוסח ההסכמה המוצע ע"י המשיב, וכן בנוסח ההסכמה המוצע ע"י המערער (שהינו למעשה נוסח ההסכמה המוצע ע"י המשיב בצירוף תוספת סעיף ג' ומספר השלמות בסעיפים א' וב' לנוסח המשיב) סבור אני כי הנוסח המוצע על ידי המערער הינו נוסח מפורט יותר, המעלה בצורה בהירה יותר את הפגמים המשפטים שעלו בהחלטה של הוועדה הרפואית לעררים נשוא הערעור. באשר לתוספת בסעיף ג בנוסח המוצע ע"י המערער - מקבל אני את טענת ב"כ המערער כי קביעת הוועדה בדבר שלילת קשר סיבתי בין ההדבקות במחלת השחפת להתמכרותו של המערער לקלונקס וקנביס אינה מנומקת דיה, שכן הוועדה לא נתנה את דעתה לטענת המערער כי עובר לאירוע ההדבקות לא צרך קלונקס וקנביס. נוכח האמור ,הנוסח המוצע ע"י המערער מתקבל. 8. לפיכך,עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) ,על מנת : א. שתשקול בשנית עמדתה, תוך שתתייחס לפרוטוקול ועדה בנכות כללית מיום 21/6/2010 בו נקבעו למערער 50% נכות על פי סעיף ליקוי 34(ה) (בגין OCD עם דיכאון) ותיתן דעתה לעובדה כי לאורך השנים לרבות לאחר קביעת הוע"ר (נפגעי עבודה) מיום 25/6/09 מצבו של המערער הלך והחמיר מבחינה נפשית, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בוועדות השונות בנכות כללית. ב. תשומת לב הוועדה כי פרוטוקול בנכות כללית מיום 25/5/01 עליו התבססה ואותו ציינה בפרוטוקול מיום 21/2/11 איננו בנמצא. הוועדה תציין האם מדובר בטעות בתאריך הפרוטוקול ואם לא תסביר באיזה פרוטוקול דיון מדובר והאם הוא נמצא פיזית בתיקו של המערער. ג. תשומת לב הוועדה כי עובר להודעה על ההדבקות בשחפת לא צרך המערער קלונקס ולא השתמש בקנביס ולפיכך תנמק הוועדה מדוע השימוש בקלונקס ובקנביס לא קשור למצבו הנפשי עקב ההודעה על ההדבקות, כפי שקבעה. ד. הוועדה תזמן המערער וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון טענותיהם בעניין הנ"ל. ה. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה. 9. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ש"ח וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל. 10. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך ע"י הנשיאה. אחוזי נכותנכות