אירוע מוחי בזמן נהיגה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא אירוע מוחי בזמן נהיגה: פתח דבר וטענות הצדדים מונחת בפני תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש, שנגרמו בעטיה של תאונת דרכים. במועד התאונה, 6.6.12, ביטחה התובעת רכב מ"ר 6357336 (להלן - רכב התובעת). הנתבע 1 היה המחזיק ו/או הנהג ו/או הבעלים של רכב מ"ר 2722270 (להלן - רכב הנתבעים), שבוטח על ידי הנתבעת 2. לטענת התובעת, ביום 6.6.12 פגע רכב הנתבעים ברכב התובעת, בעת שרכב התובעת חנה ברח' נגבה ברמת גן. התובעת טוענת, כי בעקבות אירוע התאונה פיצתה את המבוטח בסך כולל של 6,758 ₪ בגין הנזקים, שנגרמו בעטיה של התאונה. סכום זה בצרוף הפרשי הצמדה וריבית, נכון למועד הגשת התביעה - 25.11.12, עומד על סך של 6,833 ₪. הנתבעים טוענים, כי התאונה ארעה עקב אירוע מוחי בו לקה נהג רכב הנתבעים. כתוצאה מאירוע מוחי זה איבד נהג רכב הנתבעים את השליטה על רכבו ופגע ברכב התובעת. מכיוון שאירוע התאונה נגרם ע"י מקרה בלתי רגיל, שאדם סביר לא היה יכול לצפותו מראש ולמנוע את התרחשותו, הנתבעים פטורים מאחריות בהתאם להוראות סעיף 64(1) לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) (להלן - הפקודה). דיון והכרעה הנתבע 1, מי שנהג ברכב הנתבעים במועד קרות התאונה, טען בכתבי הטענות וכן בעדותו בפני, כי התאונה נגרמה עקב אובדן שליטתו על הרכב בעטיו של אירוע מוחי, שלקה בו תוך כדי הנהיגה. כך נכתב בסעיפים 4 ו-5 לכתב ההגנה: "הנתבעים יטענו כי התאונה ארעה עת נסע רכבם ברח' דרך נגבה כשלפתע הגיח רכב מהנתיב הנגדי וברגע זה לקה נהג רכב הנתבעים בשבץ מוחי וכתוצאה מכך איבד שליטה על רכבו. ... הנתבעים יטענו כי התאונה ארעה בשל אירוע פתאומי (שבץ מוחי) אשר נהג רכב הנתבעים לא יכול היה ולא צריך היה לצפות מראש...". בנספח 1 לכתב ההגנה הנושא את הכותרת "ספח א' - רישום פרטי תאונה", מסר הנתבע 1 את פרטי תיאור האירוע בזאת הלשון: "בעת שנהגתי ברכבי הרגשתי פגיעה בצד שמאל קדמי של רכבי והבנתי שפגעתי בצד שמאל של רכב שנע מולי. תוך עצירת הרכב, פגעתי גם ברכבים חונים בכביש. אמבולנס הוביל אותי לבי"ח תל-השומר והוברר מיד שלקיתי בשבץ מוחי תוך הנהיגה. באותו בוקר עברתי צנתור מוחי ואושפזתי למשך 4 ימים". בעדותו של הנתבע 1 בפני הוא לא חזר על הטענה, ולפיה התאונה נגרמה בעקבות מצבו הרפואי, אלא טען שחש בטוב עובר לאירוע התאונה (עמ' 3 לפרוטוקול, שורות 28-32 ועמ' 4 לפרוטוקול, שורות 1-2): "ש. עד עכשיו למעט מענה לחקירת עו"ד מטעמך, לא סיפרת לנו מתי הרגשת לא טוב, מתי לפתע הרגשת איזושהי חולשה? ת. לא הרגשתי שום חולשה. ש. כל החולשה התחילה לאחר התאונה? ת. כן. רק לאחר התאונה. ש. כל מה שקדם לתאונה, לא קשור לחולשה שבאה אחרי. ת. לעניות דעתי, לא". במסמך הרפואי, שהגישו הנתבעים ביום 8.9.13, הנושא את הכותרת "סיכום מחלה", נכתב: "מחלה נוכחית בן 65, ביום קבלתו בבקור (לא ברור באיזה זמן עבר את אירוע) הרגיש באופן פתאומי חולשת לפג גוף שמאל ועשה תאונת דרכים". אין, איפוא, במסמך זה עדות כלשהי לכך, שהנתבע 1 לקה באירוע מוחי לפני התאונה, וכתוצאה מכך התרחשה התאונה. בסעיף 64 לפקודה נאמר: "'אשם' הוא מעשהו או מחדלו של אדם, שהם עוולה לפי פקודה זו, או שהם עוולה כשיש בצדם נזק, או שהם התרשלות שהזיקה לעצמו, ורואים אדם כמי שגרם לנזק באשמו, אם היה האשם הסיבה או אחת הסיבות לנזק; אולם לא יראוהו כך אם נתקיימה אחת מאלה: (1) הנזק נגרם על ידי מקרה טבעי בלתי רגיל, שאדם סביר לא יכול היה לראותו מראש ואי אפשר היה למנוע תוצאותיו אף בזהירות סבירה". טענת הנתבעים, כי התאונה התרחשה בעטיו של אירוע מוחי בו לקה הנתבע 1 עובר להתרחשות התאונה, שהוא מקרי בלתי רגיל, שאדם סביר לא יכול היה לצפותו מראש, היא טענת הגנה, וככזו מוטל הנטל להוכיחה על כתפי הנתבעים. כמפורט לעיל, הנתבעים לא הוכיחו טענה זו. יתירה מכך, יתכן שבדבריו של הנתבע 1 בפני, המצוטטים לעיל, יש אף חיזוק לטענת התובעת, כי הנתבע 1 לקה באירוע מוחי רק לאחר התאונה, שלא נגרמה עקב אותו אירוע מוחי. הנתבע 1 אישר בעדותו, כי לא חש בחולשה כלשהי עובר להתרחשות התאונה אלא רק אחריה. במצב דברים זה, ומשלא הוכח שהאירוע המוחי שחווה הנתבע 1 אירע במועד מוקדם לתאונה וכן לא הוכח כי התאונה ואובדן השליטה על הרכב נגרמו בעקבות מצבו הרפואי הפתאומי של הנתבע 1, ויתכן שאף הוכח היפוכו של דבר, דין טענת הנתבע לפטור מאחריות בנזיקין כאמור בסעיף 64(1) לפקודה להידחות. סיכום התביעה מתקבלת במלואה. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 6,833 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 29.11.2012, ועד מועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, ישאו הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעת בסך 765 ₪ וכן בשכר טרחת בא כוחה בסך 1,250 ₪, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. אירוע מוחימשפט תעבורה