ביטול עסקה משקפי ראייה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא ביטול קניית משקפיים / ביטול עסקה משקפי ראייה: 1. בתאריך 21/9/12 או בסמוך לכך רכשה התובעת בחנות הנתבעת שבעכו, רח' בן עמי 27 (להלן: "החנות"), זוג משקפי ראיה מסוג מולטיפוקל (להלן: "המשקפיים"), לאחר ששוכנעה ע"י האופטימטריסט של החנות לעשות כן. לאחר קבלת המשקפיים הם הוחלפו לה מספר פעמים, זאת מכיוון שהתובעת טענה כי אינם מתאימים לה. לאחר שמספר נסיונות להתאים לתובעת עדשות שיתאימו לה וישביעו את רצונה לא עלו יפה, ביקשה התובעת לבטל את העיסקה ודרשה מהנתבעת כי יוחזר לה הכסף ששילמה עבור המשקפיים. הנתבעת סירבה להחזיר לתובעת את הסכום ששילמה, אולם הייתה מוכנה לספק לתובעת, במקום המשקפיים שהוחזרו לנתבעת, 2 זוגות משקפיים חד מוקדיים, דבר לו לא הסכימה התובעת. 2. בתביעה שבפניי עותרת התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה סך של 6,000₪. סכום זה כולל את הסך 3,100של ₪, אותו שילמה, לטענתה, עבור המשקפיים והיתרה הינה פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה, לטענתה. 3. הנתבעת עותרת לדחות את התביעה, בטענה כי לא היה כל פגם במשקפיים שסופקו לתובעת והסיבה לתלונותיה של התובעת בדבר אי התאמה של המשקפיים נובעת מכך ששימוש במשקפיים מסוג מולטיפוקל כרוך בתקופת הסתגלות של העיניים למשקפיים ולתובעת לא הייתה סבלנות להמתין. עוד טוענת הנתבעת כי מכיוון שהמשקפים יוצרו במיוחד עבור התובעת, עפ"י נתוניה האישיים, אין לתובעת זכות לבטל את העיסקה, זאת לאור הוראות תקנה 6 (א) (2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה), תשע"א - 2010 (להלן: "התקנות"). עוד טוענת הנתבעת כי בהתאם לתקנון של הנתבעת, במקרה של אי הסתגלות למשקפיים מסוג מולטיפוקל לא קמה ללקוח זכות ביטול אלא זכות לקבל 2 זוגות משקפים חד מוקדיים (סעיף 5 לתקנון, שהעתקו צורף לכתב ההגנה). 4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את עדויות הצדדים, הגעתי למסקנה שדין התביעה לביטול העיסקה להתקבל, זאת מהנימוקים הבאים: התרשמתי מהתובעת כי היא דוברת אמת וכי המשקפיים לא התאימו לה, למרות הנסיונות הכנים שעשתה הנתבעת לספק לה משקפיים שיתאימו לה. אינני סבור שיש הצדקה לחייב לקוח לתקופת הסתגלות ארוכה של חודש ומעלה, כפי שהיה במקרה שבפניי. אם תוך מספר ימים ממועד קבלתם של משקפיים מסוג מולטיפוקל מתברר שהמשקפיים אינם מתאימים ללקוח ולא נאמר ללקוח מראש כי תיתכן תקופת הסתגלות ארוכה - ובמקרה שבפניי לא נטען שהדבר נאמר לתובעת - זכאי התובע לבטל את העיסקה. בהקשר זה הנני לציין כי הוראות תק' 6 (א) (ב) לתקנות אינן חלות על מקרה בו המוצר שיוצר במיוחד עבור הצרכן פגום או לקוי, כפי שזה במקרה שבפניי. אשר לתקנון הנתבעת - אין חולקין שהוא אינו מחייב את התובעת. לכך הסכימה גם נציגת הנתבעת ׁ (עמ' 2 לפרוטוקול, שורות 31, 32). מה גם שאין כל ראייה לכך שהתקנון או תוכנו הובאו לידיעת התובעת בטרם רכישת המשקפיים. 5. לאור האמור בסעיף 4 דלעיל, אני מורה על ביטול העיסקה. מאחר שאין חולקין כי המשקפיים הוחזרו לחנות עוד בטרם הגשת התביעה, על הנתבעת להחזיר לתובעת את הסך של 3,036.60 ₪ אותו שילמה, כעולה מהחשבונית שצורפה לכתב ההגנה. לאור העובדה שהנתבעת עשתה נסיונות כנים להתאים לתובעת עדשות מתאימות (העדשות הוחלפו 3 פעמים) ואף הייתה מוכנה לפצות את התובעת ב 2 זוגות משקפיים חד מוקדיים, אין מקום לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בגין עוגמת נפש, מה גם שהתובעת לא טרחה לפרט מה עוגמת הנפש שנגרמה לה, לטענתה. 6. סיכומו של דבר, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 3,036.60 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 25/4/13 ועד התשלום המלא בפועל. כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 600 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)