ביטול צ'ק ביטחון שכירות

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא ביטול צ'ק ביטחון שכירות: תחילתו של הליך זה בשיק על סך 72,042 ₪ שהוגש לביצוע בלשכת ההוצל"פ. השיק הוא של הנתבעת וניתן לפקודת התובעת. השיק חולל באי פירעון בשל כך שניתנה לגביו הוראת ביטול. הנתבעת הגישה התנגדות בה טענה כי מדובר בשיק שניתן כביטחון להסכם שכירות של בית שהיא שכרה מהתובעת, על מנת להבטיח את תשלום דמי השכירות והנזקים לבית ככל שיגרמו. הנתבעת טענה כי הסכום שמולא בשיק מופרך עולה על כל נזק שנגרם לדירה, ככל שנגרם. הנתבעת טענה עוד כי התובעת חייבה אותה במהלך תקופת השכירות, שהוארכה מפעם לפעם ובסופו של דבר היתה של כ- 8 שנים, בארנונה גם על חלקים בבית שהיא לא החזיקה וכן היא שילמה את חשבון החשמל של הבית כולו והסולר על אף שגם התובעת שהתגוררה בחלק מהבית נהנתה מחימום המים לבית. הנתבעת טענה עוד שלא התאפשר לה לבדוק את הנזקים הנטענים באמצעות שמאי מטעמה וכן טענה שהתובעת אמרה במהלך התקופה שהיא מתכוונת לעשות שיפוץ רציני בבית באופן של הקיים יהרס ויבנה מחדש ואף ביצעה בפועל לאחר סיום השכירות שיפוץ כללי של כל המבנה, כולל של קומת הקרקע שלא הושכרה לנתבעת ונותרה למגורי התובעת, לכן אין משמעות לנזקים שכן ממילא היתה כוונה להרוס את פנים הבית ולבנות אותו מתחילה. כן טענה הנתבעת ששילמה כל סכומים לשכירות וכן מעבר לשער הדולר הקובע. התובעת טוענת כי היא השכירה לנתבעת את הבית לאחר שהוא עבר שיפוץ נרחב. השכירות הוארכה מפעם לפעם והוסכם כי במקום להגדיל את דמי השכירות תשלם הנתבעת את הארנונה, המים , החשמל והסולר גם עבור יחידת הדיור בקומת הקרקע שנשארה ברשות התובעת ומשפחה. לטענת התובעת כבר במהלך השכירות כשביקרה במושכר ראתה את ההזנחה ודרשה טיפול בה אך הניחה שבתום תקופת השכירות יוחזר הנכס כראוי, מה שלא קרה בפועל. התובעת טוענת עוד כי בתום תקופת השכירות הוזמן השמאי דורון עד, ששמו הוצע על ידי הנתבעת ומנהליה, כשמאי מוסכם לכן יש לקבל את חוות דעתו לענין הנזקים. לא זו בלבד אלא שמנהל הנתבעת היה נוכח, לבקשתו, במועד שבו השמאי דורן עד הגיע לביקור בנכס. לענין הנזק למבנה ותכולתו המציאה התובעת חוו"ד של השמאי דורון עד שביקר בנכס ואילו הנתבעת המציאה חוו"ד של השמאי פטל שלא היה בנכס אך נתן את חוות דעתו בהתאם לנתונים שבחוו"ד השמאי דורון עד. מדובר בהפרשים משמעותיים ביותר בין חוות הדעת, בעוד שחוו"ד של דורון עד הינה לסכום של 72,024 ₪, חוו"ד של פטל הינה לסכום של 23,000 ₪. הצדדים והשמאי נחקרו בפני ומהחקירות עולות העובדות הבאות: 1. הדירה היתה מושכרת לנתבעת למשך כ- 8 שנים לאחר שתקופת השכירות הוארכה מפעם לפעם. 2. לא הומצאו ראיות לטענת הנתבעת כאילו שילמה דמי שכירות כפולים או דמי שכירות גבוהים משער הדולר. 3. אין ספק שהמושכר לא הוחזר כפי שנמסר. נגרמו למושכר נזקים כפי שעולה בבירור מחוו"ד של השמאי דורן עד והצילומים שצורפו לה. 4. התובעת לא הצליחה להוכיח שהוסכם שהנתבעת תשלם את חשבון הארנונה, החשמל והסולר לכל המבנה, אף לחלק שלא הושכר לה. מאידך, הנתבעת לא הוכיחה מהו הסכום ביתר ששילמה בגין כך. 5. שני השמאי נתנו הערכות נזק שאינן משקפות את הנזק הממשי. מחד, השמאי דורון עד הגזים בסכומי הנזק ולא נתן הסבר מניח את הדעת לכל פרט מפרטי הנזק ודרך עלות החישוב של הנזק שנגרם. מאידך, השמאי פטל לא התייחס לתכולה שהיתה בפועל בנכס אלא למוצרים אחרים שהם לפעמים דומים לתכולה שניזוקה ולפעמים אף ללא דמיון ממשי. 6. בהתחשב בכל האמור יש מקום להורות על פיצוי שתשלם הנתבעת, שלמעשה לא מתכחשת לכך שנגרמו נזקים למבנה ותכולתו, ואולם הסכום לא יהיה תואם לגמרי לאף אחת מחוות הדעת שהוגשו בתיק. 7. אין חשיבות לכך שהתובעת עשתה בנכס שיפוץ נרחב שכן, ככל שהנתבעת גרמה נזקים עליה לפצות בגינם. בהתחשב בכל האמור אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 40,000 ₪. וכן את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 5,500 ₪ וזאת בהתחשב גם בעיכובים שגרמה הנתבעת במהלך הדיונים. היה וסכום זה לא ישולם תוך 30 יום מקבלת פסק הדין תהיה התובעת רשאית להמשיך בהליכי הוצל"פ בתיק הוצל"פ 03-23950-12-5 לגביית הסכומים הנ"ל. שכירותשיקים