גובה הפיצויים לקטין 30% נכות נפשית

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גובה הפיצויים לקטין 30% נכות נפשית: מבוא התובעת ילידת 1984, נפגעה בתאונת דרכים, כהולכת רגל, (בהיותה קטינה בת 11). אין מחלוקת באשר לחבות, והדיון התמקד בשאלת הנזק. חוות הדעת הרפואיות בית המשפט מינה שלושה מומחים רפואיים. ד"ר גליק,מומחה בתחום הנוירולוגיה, קבע כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בתחום הנוירולוגיה; ד"ר הרמתי, מומחית בתחום הפה והלסת, קבעה כי נותרה לתובעת נכות צמיתה בשיעור של 0.5%. מומחה בתחום הפסיכיאטריה, בדק את התובעת בשנת 2002 ובשנת 2009. המומחה קבע בחוות דעתו כי נותרו לתובעת 30% אחוזי נכות צמיתה, כי היא לוקה בעקה בתר-חבלתיתPTSD) ) "ממושכת וקבועה",וכי קיימים תסמינים של עוררות יתר, דפוסי הימנעות, זיכרונות ותמונות חודרניים, חרדה ודכדוך. הנזק הלא ממוני בהתאם לאחוזי הנכות שקבעתי, אני פוסקת לתובעת סכום של 65,000 ₪ במעוגל, בהתאם לתקנות. הפסד ההשתכרות לאחר שבחנתי את טענות הצדדים והראיות מצאתי כי יש להעמיד את שיעור הגריעה מכושר ההשתכרות של התובעת על כשני שלישים מן התחשיב האקטוארי המלא ולהעריך את כושר ההשתכרות לפי השכר הממוצע במשק נטו, לעבר ולעתיד. בהתאם לכך אני פוסקת לתובעת בגין הפסדי שכר כדלקלמן: לעבר - 115,000 ₪ סכום זה הינו לאחר תוספת ריבית מאמצע התקופה. לעתיד - 350,000 ₪. בסכום זה הובאו בחשבון ההפסדים בגין אבדן זכויות סוציאליות. עזרת הזולת 24. לאור אופייה של הנכות, המתבטא בעיקר ביכולות חברתיות ותעסוקתיות, ולאחר שנתתי דעתי לעדות האם בנושא זה, לא מאתי לנכון לפסוק פיצויים בגין רכיב זה. הוצאות עבור טיפולי השיניים 25. בהתחשב בקבלות שהוצגו ובחוות הדעת אני פוסקת לעבר ולעתיד סך של 80,000₪. הוצאות נוספות אמנם המומחה ציין בעדותו כי התובעת זקוקה לטיפולים פסיכולוגיים ואולם הוא לא פירט באיזו תדירות ולא ברור האם טיפולים אילו אינם מכוסים על ידי קופות החולים. מן העדויות עולה כי התובעת לא טופלה בשנים האחרונות בטיפולים מסוג זה ולא צוינו הסיבות לכך, בנסיבות אלו איני מוצאת לפסוק בגין רכיב זה לעתיד. לגבי העבר, מוצע פיצוי גלובלי בגין הוצאות כלליות כולל נסיעות וטיפולים נפשיים בסך כולל של 10,000 ₪. ניידות לא שוכנעתי כי לתובעת אין רישיון נהיגה בגין התאונה ולכן איני פוסקת בגין רכיב זה. סיכום 29. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 620,000 ₪, בתוספת שכר טרחת עורך דין בשיעור 15.3% . כמו כן הנתבעת תישא בהוצאות המשפט. הסכום ישולם בתוך 30 ימים. נזק נפשי / נכות נפשיתנכותהתחום הנפשיפיצוייםקטינים