גוש 2791 אשדוד

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 2791 אשדוד: בפני בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי (הפסקת שימוש חורג) עפ"י סעיף 239 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ובקשה למתן צו הפסקת עיסוק בעסק עפ"י סעיף 17 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1988. לאחר שעיינתי בבקשה, על נספחיה ולנוכח הצהרת המבקשת כי המשיבים 1 ו - 2 מסכימים למתן צו הפסקת שימוש חורג לפי סעיף 239 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, אני מורה למשיבים כולם, או למי מטעמם, או לעובדים בשירותם, להפסיק לאלתר את השימוש החורג למרכול ולהצבת שולחנות וכיסאות על המדרכה להגשת משקאות, לרבות משקאות משכרים, המתבצע בשטח כולל של כ - 65 מ"ר, זאת בחלק ממבנה בן קומה אחת המיועד למועדון שייט, המצוי ברח' מפקורה 6 (ידוע גם כרחוב אוניון 2), במקרקעין הידועים גם כמגרש 34 בחלק מחלקה 22 בגוש 2791, במרחב תכנון מקומי אשדוד. כמו כן, אני מורה למשיבים 3 ו - 4 להפסיק את העיסוק בעסק של מרכול ובית אוכל בו נמכרים משקאות משכרים לצריכה במקום, הן ע"י איסור ניהול העסק ללא רשיון, תוך סגירת חצרים ותוך נקיטת כל אמצעי נדרש לשם כך וכן איסור על העברת בעלות, כל עוד לא יינתן רישיון עסק כדין. זאת עד למועד מתן גזר דין בתיק בית משפט שמספרו - 29303-10-13. יצוין כי, תיק 29303-10-13 קבוע להקראה בתאריך 4.2.2014 בשעה 14:30, בפני כב' השופט ברגנר. משטרת ישראל תסייע למבקשות באכיפת הצווים דלעיל. קרקעותגוש חלקה