האם אי הסדרת נושא מסויים בחקיקה מקים עילת תביעה נגד המדינה (בנזיקין) ?

יפים לענייננו הדברים שנאמרו בת.א. 4049/02 בשא (י-ם) 1008/06‏ ‏ אגודת מדרשת אלון מורה נ' מדינת ישראל נאמר מפי כב' הש' בועז אוקון : פעולות חקיקה הנעשות בישראל אינן מצמיחות, כשלעצמן, עילת תביעה (בג"ץ 975/89 Nimrodi Land Development Ltd. נ' דב שילנסקי, יו"ר הכנסת, פ"ד מה (4) 153, בע' 157). גם אין לאדם זכות קנויה כי דבר חקיקה ישמר לעד או לא ישונה. דבר החקיקה אף יכול לחול, במגבלות שונות, באופן רטרואקטיבי (עע"א 1613/91 ארביב נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(2) 765, ע' 775) ואין קושי בהחלה אקטיבית של שינוי בחקיקה בכלל, ובחקיקה האזרחית בפרט. מגבלות על הפעלת חוקים בדרך זו יוטלו רק אם יש בהם משום ענישה המופנית כלפי בני ציבור מסוימים (Dobbert v. Florida 97 S Ct 2290 (1973)). בכל מקרה, האזרח או התושב אינם רשאים לטעון לשימורו של מצב חוקי קיים ולתבוע בשל כך את המדינה, כשם שאין הם יכולים לתבוע את המדינה בשל אי שינויו של מצב חוקי המכביד עליהם. כשם שתושבי השטחים לא יכולים היו לתבוע את המדינה על חקיקת חוקים המאפשרים הוצאה לפועל של פסקי דין ישראלים בשטחים המוחזקים, כך אין תושבי ישראל יכולים לתבוע את המדינה בשל שינוי במצב זה. ובהמשך, דברי הש' יצחק עמית במסגרת פסה"ד מיום 23.10.08 בת.א. (חי') 195/01 גיל אימפורט בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל - אגף המכס: "ככל שהתובעת טוענת שאי חקיקת פרט מכס ספציפי מהווה עוולה כלפיה, הרי שטרם מצאתי שאי הסדרת נושא מסויים בחקיקה ראשית או בחקיקת משנה, הקימה עילת תביעה בנזיקין - השווה ע"א 2055/99 פלוני נ' הרב ניסים זאב, פ"ד נה (5) 241 (2001) עמ' 262-263 וכן ע"א (מחוזי חי') 4758/98 אורנים סיילנסר בע"מ נ' מ"י, פ"מ תשנ"ט (2) 510 (2000)".תביעות נגד המדינהשאלות משפטיותנזיקין