גידול סרטני בכליה עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גידול סרטני בכליה עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה: 1. ביום 22/12/07, נפגע התובע בתאונת דרכים והובהל לבית החולים "פוריה" על ידי מד"א. בעת שנערכו לו בדיקות הדמיה בבית החולים, נצפה גוש שהיה צמוד לכליה הימנית של התובע, גוש שהתברר לאחר מכן כגידול סרטני - קרצינומה של הכליה. התובע טופל בהמשך בניתוח לכריתת הכליה ובטיפולים משלימים. התובע פנה לנתבע בתביעה להכיר במחלתו כבתוצאה של פגיעה בעבודה, וזאת - בשל חשיפתו לחומרים שונים בעת שעבד במפעל "ספן" שעסק בייצור מוצרי פורמאיקה. הנתבע, במכתבו לתובע מיום 1/8/11, הודיע לו על דחיית תביעתו, בטענה שאין מדובר בתאונת עבודה (אף לא בדרך של מיקרוטראומה). הנתבע הזכיר במכתבו גם את ענין מחלת המקצוע, אך משום מה - לא העלה טענה כי אין מדובר במחלת מקצוע. 2. כנגד כך הגיש התובע את התובענה שבפני. בכתב ההגנה - טען הנתבע כי אין קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע במפעל "ספן" לבין התפתחות מחלתו (טענה, שמשום מה, לא הועלתה באופן מפורש במכתב הדחיה מיום 1/8/11). 3. בעת ההתדיינות בתובענה הוברר כי המחלוקת בין הצדדים היא רפואית בלבד. הנתבע לא חלק על גרסתו של התובע בדבר תנאי עבודתו, ואף לא חלק על כך שנכון למנות מומחה רפואי מטעם בית הדין בתובענה זו. אולם, היה קושי לברר את מהות החומרים שהתובע נחשף אליהם בעבודתו במפעל "ספן" (המפעל - כבר אינן פעיל). מכל מקום, בהתאם להסכמותיהם של הצדדים נשמעה גרסתו של התובע ונשמעו דבריו של מר פיליפ סמיט, שהיה הכימאי של המפעל. כמו כן - הוזמנו מסמכים ממוסדות שונים. הצדדים הסכימו שהעובדות תיקבענה על סמך כל אלה, ושלאחר מכן ימונה מומחה רפואי מטעם בית הדין. לפיכך ניתנת כעת החלטה זו. העובדות 4. התובע, יליד שנת 1973, החל לעבוד במרץ 1997 במפעל "ספן", שבו יוצרו לוחות פורמאיקה, והמשיך בעבודתו שם עד יולי 2001. 5. לוחות הפורמאיקה יוצרו מחבילות של ניירות, אשר הוספגו בחומרים שונים. לצורך ייצור השכבה העליונה של הפורמאיקה הספיגו את הניירות בשרף של מלמין פורמאלדהיד. לצורך ייצור השכבות התחתונות של הפורמאיקה, הספיגו את הניירות בפנול פורמאלדהיד. חומרי הגלם במפעל כללו גם מלמין. העבודה נעשתה בתוך אולם ייצור סגור. אדים או אבק של החומרים שנזכרו לעיל - היו גם באוויר באולם הייצור. 6. עיסות הנייר הספוגות, הובאו למכבש, שכבש אותן. הכנסת העיסות למכבש נעשתה באופן ידני על ידי צוות של 4 עובדים שלקחו את העיסות בידיים והניחו אותם על מדפי נירוסטה. עיקר עבודתו של התובע היתה בהפעלת המחשב של המכבש, בסמוך לצוות בן 4 העובדים שנזכר לעיל, אלא שמדי חצי שעה, יצא אחד מארבעת העובדים האחרים להפסקה ואז התובע החליף אותו למשך מספר דקות לעבודה הידנית עם עיסות הנייר הספוגות בחומרים שנזכרו לעיל. לפיכך, במשך כל יום העבודה היה התובע מצוי בסמוך לאותם חומרים, ומדי חצי שעה, הוא היה קרוב אליהם יותר, והיה במגע עמם. 7. על פי ההנחיות במפעל, היה על העובדים להשתמש במסכות ובכפפות, אך ההנחיות לא קויימו. התובע עבד בלא מסכה ובלא כפפות. התובע לא השתמש בחלוק עבודה, אלא היה לבוש בבגדיו הרגילים - מכנסי ג'ינס או מכנסי דגמ"ח, שעמם גם יצא לביתו. כשהתובע הגיע הביתה לאחר יום עבודה, אשתו של התובע חשה בריח של החומרים שנספגו בבגדיו (התובע עצמו לא שם לב לריח). 8. בחודש מרץ 2001 במהלך עבודתו של התובע, הגיע לאולם הייצור משטח עץ שהיה ספוג בחומר מהחומרים ששימשו במפעל. המשטח היה שבור, וכשהתובע לקח את המשטח, חדר כפיס קטן של עץ לרגלו השמאלית של התובע. לאחר מכן, התפתח אצל התובע זיהום שבגינו הוא אושפז מיום 15/3/01 עד יום 18/3/01. 9. בימים 27-28/10/98, נערכו במפעל "ספן" בדיקות של חשיפה לפנול ולפורמאלדהיד, על ידי המכון לבריאות תעסוקתית של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ככלל, רמות החשיפה לפנול - נמצאו תקינות, אך לא כך היה לגבי פורמאלדהיד. אביא כאן ציטוט מסיכומי דו"ח הבדיקה: "ב-18 דגימות נמדדו באוויר ריכוזי פורמלדהיד גבוהים בהרבה (פי 1.2-7.0) מתקרת החשיפה המותרת (0.3 חלקיקים למיליון), ב-3 דגימות נמדדו ריכוזים קרובים מאד לרמה זו. זאת מתוך 30 דגימות פורמלדהיד אשר נערכו ביום הבדיקה במחלקות שונות במפעל. על מנת להקטין את חשיפת עובדי המפעל לפורמלדהיד, מומלץ: א) לבדוק את תקינות האטימה והציוד בחדר איחסון פורמלין ... ובמידת הצורך לתקן את הציוד ולאטום את מקורות הדליפה. ב) לבדוק את תקינות ויעילות מערכות האיוורור ... ובמידת הצורך לתקן אותן, להגביר את עוצמתן ו/או להוסיף נקודות נוספות ליניקת אוויר ... ד) ריכוזים גבוהים של פורמלדהיד באוויר אשר נמדדו בספנית ובספנית ג' (כולל מכבשים) מצביעים, כמו בביקורים הקודמים, על הפליטה המתמשכת של שאריות פורמלדהיד מתוך דפים מוספגים ויבשים ופיזורו אל תוך אולמות הייצור. כתוצאה מכך העובדים בשלבי הייצור הנוספים ... כבישה ... חשופים לפורמלדהיד. מומלץ להתייעץ עם מומחים להנדסת איוורור וכימיה על דרכים למנוע או להקטין תופעה זו ... ה) בדוגמה מס' ... אשר נערכה על העובד ... [אין מדובע בתובע, ח"א] נמדד ריכוז פורמלדהיד באוויר גבוה פי 90 מתקרת החשיפה המותרת. הריכוז חורג משמעותית משאר התוצאות ... לאור הנ"ל מומלץ לחזור על מדידת ריכוז הפורמלדהיד ... עד לביצוע הבדיקה הנ"ל מומלץ לעובדים בקו ... להשתמש בעת עבודתם במסיכות מתאימות להגנה נשימתית מפני פורמלדהיד.". בדיקה חוזרת נערכה ביום 13/12/98, אלא שבאותו יום - משום מה - לא הופעל הקו שבו נמצאה רמה גבוהה פי 90 מתקרת החשיפה המותרת. 10. ביום 16/7/00 נערכה בדיקה נוספת, על ידי המבדקה הכימית המסונפת לטכניון. ממצאי הבדיקה הראו רמות שונות של ריכוז אדי פורמאלדהיד באוויר בחלקים שונים של אולם הייצור. על פי הדו"ח שנערך בעקבות הבדיקה, הרמה המרבית המותרת של ריכוז אדי פורמאלדהיד באוויר באזור עבודתו של העובד, אשר מעליה אסורה חריגה כלשהי בכל פרק זמן של יום עבודה, היא רמה של 0.3 חלקיקים למיליון. הבדיקות נעשו ב-12 מקומות שונים באולם הייצור. ב-4 מהמקומות נמצאה רמה שאינה עולה על המותר, אך בכל השאר - נמצאו רמות העולות על כך, שחלקן הגיעו לרמה של 0.49 ואף 0.58 חלקיקים למיליון. אולם, גם במקומות שהרמה שנמצאה לא הגיעה לרמה המרבית המותרת בכל פרק זמן של יום עבודה (0.3 חלקיקים למיליון), היא היתה ברמה אסורה לחשיפה במשך 8 שעות עבודה. על כן, מסקנת הדו"ח היתה כי בכל הבדיקות נמצאה רמת חשיפה החורגת מהמותר לחומר פורמאלדהיד. המומחית 11. אני ממנה בזאת את ד"ר אורלי תיבון-פישר לשמש מומחית-יועצת רפואית מטעם בית הדין בתובענה זו. (ד"ר תיבון-פישר תיקרא להלן: "המומחית"). 12. המזכירות מתבקשת להעביר אל המומחית, ביחד עם העתק החלטה זו, גם את המסמכים הבאים או את העתקיהם: א. מסמכים מבית החולים "פוריה" (עמ' 2-150 למוצג שנסרק לתיק ביום 19/2/13). ב. מסמכים משרותי בריאות כללית (עמ' 3-42 למוצג הראשון שנסרק לתיק ביום 13/3/13, עמ' 2-272 למוצג השני שנסרק לתיק ביום 13/3/13 וכן עמ' 3-11 למוצג שנסרק לתיק ביום 8/5/13). ג. רשימת מחלות המקצוע (התוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954). 13. המומחית מתבקשת לעיין בעובדות המקרה ובמסמכים המצורפים ולהשיב על השאלות הבאות: (א) מהי המחלה או מהו הליקוי שמהם סבל התובע בכלייתו הימנית (להלן: "הליקוי") ? (ב) האם הליקוי כלול ברשימת מחלות המקצוע ? (תשומת לב המומחית מופנית - בין השאר - להגדרת המונח "הרעלה" שבתחילת הרשימה). אם התשובה על שאלה זו חיובית - נא לדלג לשאלה (ה). (ג) האם ניתן לקשור בין תנאי עבודתו של התובע, כפי שהם מתוארים לעיל, לבין הליקוי בדרך של מיקרוטראומה, דהיינו - כל חשיפה של התובע לאחד מהחומרים שאליהם הוא נחשף (פנול, פורמאלדהיד ומלמין) גרמה לנזק זעיר בגופו של התובע, נזק אשר לפחות בחלקו היה בלתי הפיך, והצטברותם של הנזקים הזעירים האמורים היא שהביאה לליקוי ? (ד) אם התשובות הן על שאלה (ב) והן על שאלה (ג) שליליות - מה הגורם לליקוי, ככל שהמומחית יכולה להעריך ? (ה) אם התשובה על שאלה (ב) או התשובה על שאלה (ג) חיובית - האם היו גם גורמים אחרים, מחוץ לעבודה, שהביאו להארעותו של הליקוי ? (ו) אם התשובה על שאלה (ה) חיובית - מהם אותם גורמים אחרים ? (ז) אם התשובה על שאלה (ה) חיובית - האם ניתן לומר שההשפעה היחסית של תנאי העבודה, מבין השפעת כלל הגורמים, היתה משמעותית ? (לצורך כך, מתבקשת המומחית להניח שהשפעה "משמעותית" פירושה השפעה בשיעור יחסי של 20% לפחות). 14. המומחית מתבקשת להשיב לבית הדין, עם תשובותיה, גם את החומר הרפואי המצורף. 15. שכר טרחתה של המומחית ישולם מקופת בית הדין. רפואהסרטןחשיפה לחומרים מסוכנים