גידול צאן בשטח פתוח

החלטה הערר שבפנינו הוגש לאחר שהוועדה המקומית דחתה את בקשתו של העורר להקמת דיר צאן בשטח של כ- 1,500 מ״ר, בלב השטחים הפתוחים, בשטח המוגדר על ידי תמ״מ 2 שינוי מס׳ 9 כשטח מוגן מפיתוח, כאשר במקום לא הותרו מעולם הקמתם של מבנים חקלאיים. דין הערר להידחות. הוועדה המקומית הפעילו בצורה נאותה את הוראות סעיפים 4.6-4.8 לתקנון תכנית ג/6540, והחלטתה תואמת גם את הוראות סעיף 5.2 לתקנון תמ״מ 2 שינוי מס׳ 9. המדובר באזור בו לא קיימות הפרות של השטח (מלבד בנייה בלתי חוקית, הנמצאת בטיפול משפטי), ועל כן צדקה הוועדה המקומית כאשר החליטה שלא לאשרו. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר מתברר כי קיים שטח חקלאי אשר התמ״מ קובעת כי אין לגביו מגבלות סביבתיות, ועל כן קיימות חלופות הולמות להקמת הדיר. העובדה כי הקרקע הנ״ל אינה בבעלותו אינה רלוונטית לסוגיית התכנון, שכן אין אנו מבצעים תכנון על בסיס בעלות. אשר על כן, הערר נדחה. בעלי חייםצאן