דוגמא לפסק דין ללא נימוקים בבית הדין לעבודה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא דוגמא לפסק דין ללא נימוקים בבית הדין לעבודה: 1. הצדדים הסמיכו בית-דין זה לפסוק על-פי סעיף 79 א' לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969. כן הסמיכו הצדדים כי בית-הדין יפסוק ללא נימוקים. 2. בהביאנו בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק זה, אנו פוסקים כדלקמן: א. הנתבעת תשלם לתובע 1 סע"ש 35057-12-12: פיצויי פיטורים בסך של 4,000 ₪; דמי הבראה בסך של 1,755 ₪; דמי חופשה בסך של 3,840 ₪; פנסיה בסך של 5,800 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע 1 תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין, עד ליום התשלום בפועל. ב. הנתבעת תשלם לתובע 2 - ס"ע 59818-12-12: פיצויי פיטורים בסך של 2,500 ₪; דמי חופשה בסך של 2,600 ₪; פנסיה בסך של 3,437 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע 2 תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין, עד ליום התשלום בפועל. ג. הנתבעת תשלם לתובע 3 -סע"ש 59778-12-12: פיצויי פיטורים בסך של 3,500 ₪; דמי הבראה בסך של 1,755 ₪; דמי חופשה בסך של 3,360 ₪; פנסיה בסך של 5,077 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע 3 תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין, עד ליום התשלום בפועל. ד. הנתבעת תשלם לתובע 4, סע"ש 59645-12-12: 1. פיצויי פיטורים בסך של 2,500 ₪; 3. דמי הבראה בסך של 1,755 ₪; 3. דמי חופשה בסך של 2,600 ₪; 4. פנסיה בסך של 3,437 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע 4 תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין, עד ליום התשלום בפועל. ה. הנתבעת תשלם לתובע 5 ס"ע 59526-12-12: 1. פיצויי פיטורים בסך של 4,000 ₪; 3. דמי הבראה בסך של 1,755 ₪; 2. דמי חופשה בסך של 3,840 ₪; 4. פנסיה בסך של 5,800 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע 5 תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין, עד ליום התשלום בפועל. ו. הנתבעת תשלם לתובע 6 -, ס"ע 59489-12-12: דמי חופשה בסך של 1,400 ₪; פנסיה בסך של 2,000 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע 6 תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין, עד ליום התשלום בפועל. ז. הנתבעת תשלם לתובע 7, ס"ע 59458-12-12: פיצויי פיטורים בסך של 10,850 ₪; דמי הבראה בסך של 1,755 ₪; דמי חופשה בסך של 4,800 ₪; פנסיה בסך של 7,812 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע 7 תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין, עד ליום התשלום בפועל. 3. בפוסקנו כך, הבאנו בחשבון את כל שנטען בכתבי הטענות וכן במהלך הדיון שנערך. 4. אין צו להוצאות. חובת הנמקת פסק דיןבית הדין לעבודה